NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 25 november, 2013

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 25 november, 2013
Skrivet av: Gunilla Jonsson skrivet 2011-11-02, 12:38
Nordenstan. Värmlands regementes personalhistoria. År 1911.
 
Nr:15. Mårthen Höffner. Namnet skrivs på 1620-talet Hybbenär, Hyfvenär. Löjtnant 1623 vid C.v Falkenbergs kompani och tjänstgjorde s.å. såsom befälhavare för ett kompani älfdalingar, för vilka han följande år blev chef.
Kompaniet mönstrades i Pillau 1 april 1659. Då Höffners kampani 29 juni 1633 mönstrades i Karlstad, bestod det av knektar från Fryksdalen, Nyskoga, Emterviks och Fryksände socknar. Det avgick följande år till Preussen. Är 1 januari-1636 kvartersmästare. Låg 1638-41 med sitt kompani i Stettin. På mönstringen i Bro 16 maj sistn. år fortfarande upptagen såsom regementkvartermästare. Därefter avgången. Han fick 17 januari-1636 sitt hemman Prestbol i Fryksände socken fritt från skatter för sin trogna tjänst.
 
Nr.17. Conrad von Falkenberg, född 12 december-1591. Till Trystorp i Närke, Börstorp i Västergötland samt Sandemar i Södertörn. Chef för ett kompani från Vassbo härad i Västergötland. Avgången 1627. Naturaliserad 1625. Svensk kommisarie i Holland, kammarråd 1633,tillika häradshövding i Hollola härad i Finland, s.å., landshövding i Kalmar län och på Öland 1637, rikskammarråd 1652. Uppflyttad s.å. i dåvarande riddarklassen under nr:18.
Vigd 1633 med friherinnan Catharina Bonde. Död enligt Anrep 25 augusti-1654, enligt ett epitafium i Hassle kyrka, där han ligger begravd, 24 mars s.å., och enligt på Börstorp bevarade handlingar är dödsåret 1664.