NULL Skriv ut sidan - Honterus

Anbytarforum

Titel: Honterus
Skrivet av: Peter Nolskog skrivet 2015-07-09, 23:39
Johannes Honterus vigdes i Alunda 1693 vilket är ett starkt indicium att han skulle vara Lars Honterus son och Samuel Laur. Honterus har rätt patronymikon för detsamma. Att en äldsta son skulle heta just Johannes är tämligen givet och någon annan lämplig Lars som far till Samuel har jag inte stött på. Att dessa båda inte nämns i den ovan diskuterade bouppteckningen kan te sig underligt. Kan dessa båda ändå inte vara barn i kyrkoherde Lars Honterus första gifte, det som Anders Källén visat via länken i inlägget ovan från 27/3 2013? Bouppteckningen från 1708 efter kyrkoherden är först en uppräkning av det digra bohaget och sedan i mångt och mycket en uppräkning av hur modersarvet efter andra hustrun Sara Agrivillia ska fördelas mellan just hennes barn Magister Abraham Honterus, professor Petrus Hielms hustru Madame Elisabet Hontera, den vällärde Herr Laurentius Honterus, den likaså vällärde Lars Bergs dygdesamma Matrona Elsa Hontera, cornetten Isach Honterus, manhaftig Herr Jacque/Jacob Honterus och slutligen häradsskifvaren Daniel Honterus. På sidorna 1640 och 1660 nämns också den döde/framledne sonen Petrus Honter och dess mödernes arf och att han blifvit barnlös, dvs inte har några arvingar i sin tur.
Kan det vara så att Johannes och Samuels arvslotter redan var uttagna i samband med första eller andra hustruarnas död?
Jag har också identifierat några släktingar till tredje hustrun Elsa Grubb i texten: Köpmannen i Stockholm Michael Grubb, sid. 1690, död 1715, Elsas kusin; sid 1630: Helena Wallvik och sid 1610: Johan Wallvik. Dessa båda senare är sannolikt barn till Elsas moster Magdalena Rudbeck och hennes make assessorn Jöns Klasson Wallvik.