NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 07 augusti, 2015

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 07 augusti, 2015
Skrivet av: Annika Fagerquist skrivet 2015-08-06, 23:03
Om Margarete Christiansdatter Hammar
Född; Köpenhamn, Själland, Danmark  
Död; Kloster, Dragsmark, Bohuslän  
Länsfru  
I tvenne artiklar; Vem var Margarete Christensdatter på Dragsmarks kloster i Viksarvets årsbok 1984-87, utg. 1988 och Kring ett tredubbelt bröllop på Köpenhamns slott 1617 i Personhistorisk Tidskrift 1988:2, redogör Nils-Fredrik Beerståhl för de omständigheter som gör det mycket sannolikt att Margarete och syster Görrel var döttrar till Kung Christian. I kungens anteckningar framgår att han 1607 betalade ränteskrivaren i Köpenhamn Christian Hammer (1564-1609) betydande underhåll för de piger han haver hos sig. Hammer var 1598 gift med kungens sannolika älskarinna Anne Mortensdatter (Phaal) (1578-1642). Anne skulle kunna vara en tänkbar mor till Margarete men Be erståhl anser att Margarete Sehested som sannolikare eftersom hon var Görrels mor och att Görrel och Margarete behandlas som systrar. Om systrarna var de ovan nämnda pigerne, så var de sannolikt utackorderade till Christian Hammer och Anna Mortensdatter. Kungen umgicks ofta i deras hem. Det ståtliga tredubbla bröllopet 1617 på Köpenhamns slott i samband med reformationens hundraårsjubileumsfirande, och där kungen nämner Margarete och Görrel Kaastensdotter (Kaasten en variant av Christian), män inte deras blivande män i sina anteckningar, är enviktig länk i indicekedjan. ( I det tredje brudparet, hovpredikanten och senare Lundabiskopen Mads Jensen Medelfart (1579-1637) och adelsdottern Margarethe Torlofsdatter (1586-1619), näms endast hovpredikanten. Görrels ålder vid bröllopet var knappt 14 år, det var så lågt att endast kungliga flickor tilläts gifta sig så unga vid denna tid. Margarete Christiansdatter får några månade efter bröllopet, tillsammans med sin syster, 1000 daler av kung Christian, en för sin tid mycket stor summa. (De legitima sönerna och drottningen fick gåvor i storleksordningen 500 daler. En tjänstepigas halvårslön låg på 14 daler. Margaretes man Niels Hammer gynnades av äktenskapet. Han utsågs till amiral med ansvar för Köpenhamns försvar, en ynnest som knappast föranleddes av hans insatser som sjökapten enbart. Dessutom fick de två en stadsfastighet mitt emot slottet i Köpenhamn och förlänades Dragsmark kloster med underlydande län (mycket ovanligt för en ofrälse man). Efter Niels död fick Margarete och hennes barn Klostergården i donation av kung Christian 1643, vilket stadfästes av Fredrik III 1651.