NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 07 augusti, 2015

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 07 augusti, 2015
Skrivet av: Annika Fagerquist skrivet 2015-08-06, 21:50
Då är vi släkt Roger ;) Det stämmer bra med mina uppgifter. Min mamma och hennes kusiner har rest runt och forskat på plats och kommit fram till samma slutsats. Men Margarethe hette också Christiansdatter!
 
Niels Hammer född, Köpenhamn, Själland, Danmark (senare det mer svenskklingande Hammar)
Död; Kloster, Dragsmark, Bohuslän  
Begravd; Kyrkan, Dragsmark  
 
Konstituerad som skeppskapten 1611, en tjänst han behöll till 1628.  
1618 var han tillförordnad chef över Bremerholmen (Köpenhamns flottstation).  
1620 fick han i uppdrag att tillsammans med ståthållaren i Norge träffa anstalter om i vilka hamnar ved till hovhållningen alltid kunde ligga tillreds.  
1626 designerades han till chef på Flensborg och underamiral över Den flyvende Fisk och Sælhunden, men skulle underordna sig amiral Vind.  
1628 fick han instruktion om att tills vidare vara amiral över örloggsskeppen i Östersjön.  
1624 blev han fogde över Dragsmarks kloster mot en avgift och mot att låta sig brukas i kungens tjänst till skepps. Samtidigt fick han fasta på ett kronan tillhörigt hus på Adelstædet på Bremerholmen, Köpenhamn  
Fick Vikens län 1628 i förläning av kung Christian IV, av Danmark. på så sätt att intäkten skulle tillfalla honom kvit og fri.  
 
Kung Christian lät även hålla bröllop för honom och sin oäkta dotter Margareta på Köpenhamns slott (Margarete Christiansdatter 1590-1656
Bodde i Munkeby innan han lät uppför Klostergården.