NULL Skriv ut sidan - Greger/Grells i Nordals hd - början av 1600-talet

Anbytarforum

Titel: Greger/Grells i Nordals hd - början av 1600-talet
Skrivet av: Kaj Janzon skrivet 2000-09-09, 10:24
Hej Mats,
 
I Sköttevattnet förekommer på 1500-talet åtminstone två brukare, Erik (omnämnd bl a i Dalslands handlingar 1546:10 och 1549:9) och Olof (1575:11, 1578:1, samt i Värmlands handlingar 1563:6). I Värmlands handlingar 1561:3 omnämns dessutom en Brynolff (Bryngel) i Sköttevattnet och I Dalslands handlingar 1600:6 (hjälpskatten) en Olof i Sköttevattnet som sägs vara dräng till Brynolff.
 
Den Olof Gregersson du nämner uppges 1613 ha köpt jord halfft Berg av Anders (Eriksson?) i Berg (Edestams utdrag). Någon brukare vid namn Greger förekommer mig veterligen inte i socknen (Ör) under 1500-talet. Möjligen i grannsocknarna, vilket jag inte ännu undersökt. För tillfället håller jag mest på med Vedbo härad.
 
Kopplingen till Sigurd Gregersson kan du glömma. Den går inte att leda i bevis med befintligt källmaterial. Varifrån har du fått uppgiften att Sigurd var frälseman? Det står inget om det i Dalslands diplomatarium nr 94. Har du kollat originalet (Erik av Pommerns skattebok) eller den tidigare källutgåven / faksimilen?
 
Med vänlig hälsning
Kaj Janzon