NULL Skriv ut sidan - Haijock / Hajok / Hayjock

Anbytarforum

Titel: Haijock / Hajok / Hayjock
Skrivet av: Lotta Nordin (Lotta) skrivet 2004-11-22, 14:27
Jag är inte alls säker på att Sander Hoik och Alexander Haijock är en och samma person, men av det jag läst i Jönköpings historia och i domboken så tycker jag att det finns en del som tyder på att så är fallet.
Varifrån kommer födelseåret 1622? I dödboken Jkp Kristina C:1 står inte något om ålder när han dör 1681 18/12. Jag kan inte heller hitta det någon annanstans.
 
Här följer några citat ur Jönköpings historia och ur rådhusrättens protokoll:
 
Jönköpings historia Del II, sid 225: ”Från Skottland inflyttade till Sverige en ung man Alexander Haijock. Han tog först anställning hos köpmannen Hans Makeler i Göteborg, varefter han lämnade denna stad och flyttade över till Jönköping.”
 
Del III, sid 261: ”På rådhuset upplästes 1672 4/5 kunglig fullmakt och konfirmation på tjänsten för Alexander Haijock”.  
(Haijock blev borgmästare 1671, enligt ovannämnda bok, och fick alltså konfirmation på detta 1672).
 
Rådhusrättens protokoll:
1643 den 2 januari
”Fram kom för rätten Jöns Persson handelsman här i staden samt Peder Månsson handelsman här sammastädes och klagade över Hans Makelers fordom tjänare Sander Heij./”.  
 
”Sander Heij bekänner att hava förskaffat ifrån Göteborg 1 par sablar till bokhållaren efter hans begäran”.
 
”Sander Heij gjorde sin borgareed och vant burskap i burgäldspenningar utlade 10 daler smt och blev för honom hans burman i 6 år Petter Bursie, bemälte Sander framtedde ock sitt pass ifrån sin husbonde Hans Makeler daterad den 20 decembris 1642”.
 
1643 den 22 mars
”Framkom ock för rätten Velom Bätler, Hans Makelers tjänare i Göteborg, och begärade på sin principals vägnar att det kramgods som för någon tid sedan blev slaget i arrest hos Petter Bursie, vilket gods Petter Bursie i sin välmakt nästförleden tjugonde dag tillsade Hans Makelers fordom tjänare Sander Hoik att anamma uti betalning på Makalerens vägna, som förbemält är, och beropade sig på Petter Bursies broder Jan Bursie samt Petter Bursies styvson Jacob Styffwert och Sander Hoik som sådant av Petter Bursie då hörde./”.
 
1643 den 17 juli
/.Sander Hoik./
 
1643 den 22 december
/.Zander Hoich./
 
Det nämns även i Jönköpings historia att det i rådhusrättens protokoll (andra hälften av 1600-talet) står ”Zander” och ”Zanders hus” när det gäller Haijocks hus i staden. Dessa protokoll har jag tyvärr inte. Med tanke på att Alexanders efternamn bör vara skotskt så kan ju stavningen variera något när en svensk skrivare ska nedteckna det. Man gick väl troligen efter hur det uttalades. Han skrivs ju enligt citaten ovan både som Hoik/Hoich och Heij. I dödboken står det ”Hojoch”.
 
Mvh//
Lotta