Anbytarforum

Särskilda ämnen & övrigt => Närke => Läshjälp => Snavlunda => Ämnet startat av: Göran Johansson skrivet 2016-02-02, 17:12

Titel: Jordebok SE/RA/55201/55201.19/128 (1749:1)
Skrivet av: Göran Johansson skrivet 2016-02-02, 17:12
Hej!
I jordebok som ovan bild 445 finner jag gården Isberga med brukare Nils Olsson (och Nils Larsson). Nils Olsson (Olofsson) föddes 1715 och är den äldsta anan på min farfars sida, som står att finna i husförhören (Ramundeboda AI:1 (1767-1772) sid 71). Tacksam om någon kan tyda vad som går att läsa ut av jordeboken som nedan.
 
(https://forum.rotter.se/discus/messages/29510/448706.jpg)
 
Vh/Göran
Titel: Jordebok SE/RA/55201/55201.19/128 (1749:1)
Skrivet av: Irene Johansson skrivet 2016-02-02, 21:32
Penningar
Städes Penning[ar]
F[oder] N[öts] Penningar
1 st[yck] år[lig] Häst
 
Hälsningar
Irene
Titel: Jordebok SE/RA/55201/55201.19/128 (1749:1)
Skrivet av: Göran Johansson skrivet 2016-02-03, 17:02
Tack Irene, den äldsta jordeboken för Isberga finner jag från 1640, bild 337 sid 702. Tacksam för hjälp att tyda även denna och gärna med förklaringar vad antalen avser. Jag tolkar brukarens namn som Nils. Kan möjligen vara farfar till Nils Olsson f 1715. Tyvärr finns inte födelseböcker och dödböcker för Ramundeboda tillgängliga i AD före 1736.  
 
(https://forum.rotter.se/discus/messages/29510/448770.jpg)
 
Vh/Göran
Titel: Jordebok SE/RA/55201/55201.19/128 (1749:1)
Skrivet av: Irene Johansson skrivet 2016-02-03, 17:49
Niels i Jßberga . . . . . . 1/4
Peninger . . . . . daler - : 4:-
Städiee Peninger - daler - : 8:-
Foder[nö]tz Peninger - daler - : 13:8 (13 daler 8 öre)
- 1 - åhrlig h(äst) . . . . daler - : 16:-
 
Ödhe  
optaget på frijheet
 
Ödhe =skattefrihet; under de år som nyodlaren beviljats (ofta 6 år)
för att ta upp bruket och få det i stånd att lämna avkastning)  
 
Hälsningar
Irene
 
(Meddelandet ändrat av lisken 2016-02-03 18:02)
Titel: Jordebok SE/RA/55201/55201.19/128 (1749:1)
Skrivet av: Göran Johansson skrivet 2016-02-03, 18:43
Tack igen för snabbt och bra svar. Särskilt intressant att få lära sig betydelsen av ödhe.  Jordeböckerna är minst sagt en utmaning att läsa och förstå.
Vh/Göran
Titel: Jordebok SE/RA/55201/55201.19/128 (1749:1)
Skrivet av: Irene Johansson skrivet 2016-02-03, 20:04
Vill göra ett tillägg, för jag ser att jag uttryckte mig lite
fel. Ödhe innebär att hemmanet inte kan betala sina räntor/skatter.
I det här fallet alltså p g a att hemmanet är ny- eller åter-
upptaget på skattefrihet under ett beviljat antal år.