Anbytarforum

Särskilda ämnen & övrigt => Hälsingland => Läshjälp => Los => Ämnet startat av: Anna-Lena Jonsson skrivet 2015-01-02, 17:56

Titel: Orsa FII:4 1768-1774 s 55
Skrivet av: Anna-Lena Jonsson skrivet 2015-01-02, 17:56
Hej!
Vill någon hjälpa mig att tyda denna dödsnotis för Marina Eriksdotter.
Den är från ancestry.
 
Tror det står
Marina Eriksdotter fr Björkberg, ib: född 1666 uti
qvarnberg. P Erik Göransson, M: h anna (Sigfridsdotter)
??????
År 1697 ????gift
med (Sold) Michil Sigfridsson från Björkberg.
??? till 1718 ? ägt 3 söner  
2 döttrar  
sen har jag svårt att se resten, men att hon dog 17 aug och blev 104 år.
Det står ju även i kanten något om 23 sept 1770  
 
Anna-Lena
(https://forum.rotter.se/discus/messages/29510/425202.jpg)
Titel: Orsa FII:4 1768-1774 s 55
Skrivet av: Irene Johansson skrivet 2015-01-02, 20:55
h:o Marina Erichsd:r fr. Björkberg, ib. född 1666 uti Qwarnberg.
P. Erich Göranßon, M. h:o Anna Göransd:r. Baptisata. Kunde
intet i bok, men hade enfaldig kunskap i de nödigaste christendoms
stycken. År 1697 förmenes hon blivit gifft med Sold. Michel  
Sigfridßon fr. Biörkberg och sammanlefde til 1718 och ägt 3 Söner
2 döttrar, af hwilka nu En Son, en dotter lefwa. Hon har warit
kry, at hon utan andras handledande och hielp kunnat gå och sköta
sig sielf, härrördt deraf, at hon altid med en jemn och god hälsa
warit begåfwad. På slutet klagat öf:r lifsiuka, som i 2 ½ weckor
hölt henne wid sängen, afled effter en christel. beredelse d. 6 Juni _ _ ålderdom 104 åhr.
 
Anteckningen i marginalen avser noteringen efter Marina, det avlidna barnet Lena Erichsd:r  
 
Hälsningar
Irene
Titel: Orsa FII:4 1768-1774 s 55
Skrivet av: Anna-Lena Jonsson skrivet 2015-01-03, 15:15
Vad betyder Baptisata?
 
Anna-Lena Jonsson
Titel: Orsa FII:4 1768-1774 s 55
Skrivet av: Irene Johansson skrivet 2015-01-03, 17:05
Döpt (för kvinnlig person; för manlig person baptisatus).