Anbytarforum

Särskilda ämnen & övrigt => Bohuslän => Läshjälp => 03) Osorterat => Ämnet startat av: Gun Wingren skrivet 2011-08-08, 13:11

Titel: Läshjälp Bro socken
Skrivet av: Gun Wingren skrivet 2011-08-08, 13:11
Jag skulle vilja ha hjälp att utläsa vad det står här om min anfader fältskären Schevenius och hans familj, tack.
 
 
(https://forum.rotter.se/discus/messages/29510/333111.jpg)
Titel: Läshjälp Bro socken
Skrivet av: Mats Pettersson skrivet 2011-08-08, 18:00
Det är ju bara en flyttningsattest till Bro socken 26/4 1792, med lite allmänna fraser om nyttjade av nådemedlen och sådant. Sakuppgifterna är att Bataljonsfältskären herr August Christian Schevenius är 52 år, hustrun Anna Margaretha Hallenlöf är 42 år, dottern Britta Maria är 18, sonen Carl Wilhelm är 13 år och att familjen bott i Kungälv 6 år.
Meddelar Mats
Titel: Läshjälp Bro socken
Skrivet av: Lotta Nordin skrivet 2011-08-08, 19:01
Battallons Fältskäraren
Herr August Christian Schevenius
52 År gammal, dess hustru  
Anna Margaretha Hallenlöf
42 År, dotern Britta Maria
18 År och Sonen Carl Wilhelm
13 År, hafwa i 6 År warit
wärdige Ledamöter af denna
församling, flytta nu till
Bro; Under wistandet här-
städes hafwa dessa föräldrar
och dotern med wördnad nyt-
tjat de dyra nådemedlen och  
äga alla en förswarlig Chri-
stendoms Kundskap, fördt
en stilla, anständig och heder-
lig wandel; Dotern är ock ledig
ifrån witterlig ägtenskaps
förbindelse. Nåd, frid och  
wälsignelse af herranom
Jesu tillönskas dem.
KongElf d. 26 Apr.
1792.
Immanuel Haeger
Kyrkoherde
 
Även om det bara är en flyttningsattest, så kan det vara intressant att se vad prästen skrivit.
Titel: Läshjälp Bro socken
Skrivet av: Gun Wingren skrivet 2011-08-12, 18:21
Tack för hjälpen Lotta, det var absolut intressant information.