Anbytarforum

Särskilda ämnen & övrigt => Blekinge => Läshjälp => Torhamn => Ämnet startat av: Anna-Carin Sagrelius skrivet 2014-02-19, 13:11

Titel: Torhamn Hästholmen 1685 Bl läns landskontor
Skrivet av: Anna-Carin Sagrelius skrivet 2014-02-19, 13:11
Jag försöker få klarhet i/släktskap för de personer som bodde på Hästholmen efter att Blekinge blev svenskt 1658. Första mtl är 1659. Boende är Pär Andersson, Anil Andersson och Nils Pärsson m hustrur.
 
Enl Hjalmar Berglunds böcker brukades Hh 1671 av bönderna Per Andersson och Nils Persson. 1701 utbjöd kronan hemmanet till fyra personer: Samuel Olsson, Per Larsson, Lars Anilsson och Anders Jonsson. Samuel Olsson är ingift med en Johnsdotter.
 
De ord jag tror mig kunna läsa är följande:
Jon Pärsson . ”samstiga åbo” ”födder här” Skadt o .. .. .. ¼ .. För 6 riksdaler. Lars Anilsson ...  50 .. År 1679 Hindrich Nilsson ..30 riksdaler . tillsammans .. 1675 ... 7 riksdaler, ¼ 1687 ”efter” ... Samuel Olsson för .. 30 .. ”till barnen 1674”
 
Hälsningar
Anna-Carin(https://forum.rotter.se/discus/messages/29510/407415.jpg)
Titel: Torhamn Hästholmen 1685 Bl läns landskontor
Skrivet av: Mats Pettersson skrivet 2014-02-19, 16:30
Inledningen är såhär, men sista delen oklar:
Jöns Persson om femptijo åhr, födder här, stadt (=städjad) i Swen Swenssons tijdh, 1/4-dehls för 6 dl (daler), Lars Anilldson om 50 åhr, Trusery?, stadt af Klesio? medh 8 dl, Hindrich Nilsson ungkarl om 30 åhr tillkommen i Sefars? ställe som 1646 stadt med 7 dl 1/4-dehls 1687 efter B..ddians upfostran Samuel Olsson för detta Dragon om 30 åhr tillkommen 1684 efter någons lof och mine gårdh till bruket och Hrätts befalln. lag till snäst..ke för synnerliga
Föreslår Mats
Titel: Torhamn Hästholmen 1685 Bl läns landskontor
Skrivet av: Anna-Carin Sagrelius skrivet 2014-02-21, 13:31
Tack Mats, du var en pålitlig hjälp :-). Bra att jag fick åldern på herrarna också. Jag pusslar vidare.
 
Hälsningar
Anna-Carin