Anbytarforum

Särskilda ämnen & övrigt => Blekinge => Läshjälp => Eringsboda => Ämnet startat av: Anna-Carin Sagrelius skrivet 2016-02-24, 12:10

Titel: Kämnärsrätten i Karlskrona 1727
Skrivet av: Anna-Carin Sagrelius skrivet 2016-02-24, 12:10
AD, Kämnärsrätten i Karlskrona 1727-1727 EVIIBAA:1011 bild 5940 (nedan) och 5950. Bilden är inledningen på målet och Anders Thörn insinuerat memorial ... övriga intressenter uti ... svärfaderns (?) handelsmannen Sören von Saxen ..  
 
Jag är i första hand intresserad av att veta om von Saxen är död eller inte men tacksam för all info. (https://forum.rotter.se/discus/messages/29510/450255.jpg)
Titel: Kämnärsrätten i Karlskrona 1727
Skrivet av: Mats Pettersson skrivet 2016-02-24, 19:46
Ja, hans titel föregås av Sahl. vilket betyder att han är död. Och det gäller ju hans sterbhuus .
Titel: Kämnärsrätten i Karlskrona 1727
Skrivet av: Irene Johansson skrivet 2016-02-24, 20:31
D:o Handellsmannen Anders Törn insinuerade et
Memorial af innehåll: at emillan honom och de
öfrige Interessenterne uti des sahl. Swärfaders
Handellsmannens Sören von Saxens Sterbhuus, är
et sådant öfwerenskommande belofwat, at han blir
answarig för det een eller annan kunna emoth
förmodan hafwa något at fordra, hwaremot han får
tillträda den på Saltholmen, belägne fasta Egen-
domen, anhållandes fördenskuld det Sterbhuus
Creditorerne genom Proclama måtte inkallade warda
till een wiß tid sine fordringar at angifwa och
iöfrigit fastel[igen] g[e]n
måtte lagl[igen] uppbiudas, hwillket allt, som
Magistraten fant Siäligt at bevillja ...? skall
Proclama utfärdas och fasta Egendomen instundande
Måndag uppbuden warda
 
Förtretligt nog löser jag inte ett ord (versal) på
slutet, men förhoppningsvis gör någon annan det.
 
Hälsningar
Irene
Titel: Kämnärsrätten i Karlskrona 1727
Skrivet av: Anna-Carin Sagrelius skrivet 2016-02-25, 15:48
Tack båda två! Jag har så svårt med den här skrivstilen ...
 
Hälsningar
Anna-Carin
Titel: Kämnärsrätten i Karlskrona 1727
Skrivet av: Anna-Carin Sagrelius skrivet 2016-02-26, 13:43
Ett tillägg - det ska nog vara Pottholmen i stället för Saltholmen.