Anbytarforum

Personrelaterat => Övriga släkter - M => Släktnamn => Mellen, von => Ämnet startat av: Olle Elm (Smol) skrivet 2007-01-13, 12:15

Titel: Mellen, von
Skrivet av: Olle Elm (Smol) skrivet 2007-01-13, 12:15
Ättlingar till komministern Carl Henrik von Mellen kan möjligen vara intresserade av en bok som ägts av honom - se här. Kanske bör påpekas att jag själv inte har något eget intresse i affären, men hade varit glad om någon tipsat mig om en liknande släktklenod.
 
Möjligen är von Mellen inte adel. Han återfinns i  Od?n, Östgötars minne, sid 148.
Vänligen,
Olle Elm
Titel: Mellen, von
Skrivet av: Vincent Eldefors skrivet 2007-08-27, 11:45
Visste inte om jag skulle lägga det här under M eller V men övriga von-släkter verkar ju stå så här så följer mönstret.
 
Den äldsta kända stamfadern för släkten von Mellen i Sverige är fältskären i Nyköping, Henrik von Mellen, död 1667. Änkan Katarina Thöle ska leva ännu 1698. Varifrån kommer denna uppgift och har någon träffat på Henrik i originalkällor?
 
Jag härstammar själv från Henriks son med samma namn som blev rådman i Linköping. Denne finns det åtskilligt att läsa om, både i Linköping men också så långt bort som Loftahammar i Tjust där han arrenderade en gård.
 
Mvh Vincent
 
Ett par inlägg hitflyttade 2009-03-18 från Ointroducerad adel och Övriga Släkter - V. / mvh Anders Berg, Moderator Släkter
Titel: Mellen, von
Skrivet av: Torleif Malm skrivet 2014-12-09, 15:25
Hej!  
 
Jag är släkt med fältskären i Nyköping Henrik von Mellen, död 1667.  
 
Både yrket och namnet antyder att det kan handla om invandrad släkt från Tyskland  
 
Enligt boken Svenska ättetal från 1908 ska namnen von Mila, von Melen von Mellen, von Mell och von Mehlen vara olika stavning på samma släktnamn.  
 
i så fall kan denne anfader vara släkt med den mera berömde Berend von Melen (von Mila) en av Gustav Vasas fiender. Förmodligen inte en direkt ättling dock efter som Berend inte fick några barn i Sverige.  
 
Är det någon som vet mer om denna släkt och kopplingarna till Tyskland?  
 
Hälsningar  
 
Torleif Malm
Titel: Mellen, von
Skrivet av: Katarina Sohlborg skrivet 2015-03-27, 07:45
År 1726 den 14 januari.
 
Sekreterare Erencrona uppläste konsistorii i Lindköpings skrivelse angående mantalskommissarien von Meldens ansökning, att dess dotter, som blivit under äktenskapslöfte hävdad av kornetten Karl Blankenberg, må få bliva kyrkotagen som ärlig hustru, emedan de varit vederbörligen förlovade, samt för dem 3 gånger lyst, efter det han ifrån henne rymt, och låtit henne veta, att han var gift.
 
Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1726:1 (1726-1726) Bild 340 / sid 61 (AID: v655204.b340.s61, NAD: SE/RA/1311)
 
På sidan 65 framkommer det att hon heter Katarina von Melden.
 
mvh Katarina
 
(Meddelandet ändrat av katarina_s 2015-03-27 07:48)
Titel: Mellen, von
Skrivet av: Markus Gunshaga skrivet 2015-03-27, 09:36
Detta var intressanta uppgifter, Katarina! Jag har länge undrat vad denne Carl Christian (von) Blankenberg (som han kallas i Lewenhaupts »Karl XII:s officerare») gjorde efter 1719, då han bodde i byn Lilla Bjällerup i Bjällerups socken strax utanför Lund i Skåne, och nu fick jag svaret.  
 
Den enda uppgift Lewenhaupt har efter detta årtal är att han erhöll avsked från kornettsbeställningen vid Södra skånska kavalleriregementet 1719 30/9 och fick ryttmästares karaktär 1728 4/12, samt att »denna meritförteckning stämmer ej med den hos Platen : Skånska dragonreg., von B. har själv vid olika tillfällen inlämnat fullständigt olika meritförteckningar» (Lewenhaupt, del 1, sid. 58). En av dessa finner man bland Krigsarkivets meritförteckningar, Svenska indelta regementen, Skånska dragonregementet (1719-1809) (daterad 1719):
»Primier Cornetten Carl Christian Blankenberg 34 åhr gl: frisk och sund säger sig wara födder J Westphalen och staden Lÿder sampt först hafwa tient under tÿska Dragonerne och Öfwersten Borghart Möllers Regemente för gem: halft: annatt åhr och för Underofficer merendels twå åhr sedan fått sitt afskjed, och blefwet volonteur wed Kongl: Maijt:s Gardie J Stockholm och gått der ifrån till ifrån till h:r Öfwerste Fersens Dragone Regemente och tient för Feltwebel I 2 och ½ åhr då han tagit der ifrån afskjed och rest till Tÿskland sampt efter belägringen af Stralsund kommitt hijt öf:r igen och erhållitt Kongl: Maijt:s Nådiga fullmacht af d 6 Octob: 1716 att wara första Cornetten här wed Compagniet».
Mvh Markus
Titel: Mellen, von
Skrivet av: Katarina Sohlborg skrivet 2015-03-27, 10:05
Så roligt att du hade nytta av uppgiften. Jag trodde att det var von Melden som var den intressanta men man vet ju aldrig vem som håller på med vad.  
 
mvh Katarina
Titel: Mellen, von
Skrivet av: Bo Persson skrivet 2015-03-28, 11:40
Catharina von Mellen, född 1696 (dp 17/3) i Åleryd, S:t Lars sn, var dotter till mantalskommissarien och lanträntmästaren i Östergötland Gerdt von Mellen och hans hustru Elisabet Boisman.
 
Titel: Mellen, von
Skrivet av: Stig Karlsson skrivet 2015-04-01, 11:24
Karl Johan von Mellen bör enl.rullorna vara född 1753 men enl.dödboken 1755 han har inte gått att närmare identifiera,vilka var hans föräldrar ?
Han antogs som vollontär vid Smålands Kavalleriregemente den 1 dec.1767 för livsqvadronen och rote nr.35 i Flisby sn.noterad som Sec.korpral från rullan 1778 och transporterad till nr.5 i Linderås sn.den 20 juni 1783,gift i Bredestads den 18 dec.1787 med Britta Helena Lundvall f.den 21 juni 1766 i Marbäck.  
Karl Johan avlider i vattusot den 10 jan.1788 en son som döps efter fadern till Karl Johan föds den 10 april 1788,änkan Britta Helena gifter om sig den 3 febr.1790 med pappersmakaren Magnus Wickenberg från Bruzaholm och hon flyttar samtidigt till Hults sn.
 
Stig
Titel: Mellen, von
Skrivet av: Niklas Kant skrivet 2015-04-01, 17:33
Han föddes 1754 3/1 i Frinnaryd sn som oäkta men blev legitimerad vid föräldrarnas vigsel 1759 19/4 i samma sn. Bouppteckningar för föräldrarna:
 
Norra Vedbo häradsrätt FII:12 sid 79.
Norra Vedbo häradsrätt FII:22 sid 169.
 
I Örnbergska samlingen finns en ganska omfattande utredning över släkten von Mellen. RA Bildid: V0000033_00064
Titel: Mellen, von
Skrivet av: Stig Karlsson skrivet 2015-04-01, 18:59
Stort tack Niklas  
 
mvh.Stig
Titel: Mellen, von
Skrivet av: Niklas Kant skrivet 2015-04-01, 19:55
Angående Blankenberg så finns en del i RA Biographica Bildid: A0069480_00133. Det trolovade paret fick en dotter, Beata Catharina, född 1723 16/8 i Linköping (S:t Lars). Med det ovanliga namnet så bör det vara hon som gifter sig 1748 5/12 i Stockholm (Svea livgardes livbataljon) med musketören Bengt Bergrén.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2015-04-01 22:57)
Titel: Mellen, von
Skrivet av: Markus Gunshaga skrivet 2015-11-30, 16:20
Tillfällighetsfynd ur Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad), N:o 47, 1794 17/9, sid. 378.  
»Til staden Malmö är ankommen Danseuren Hr v. Mellen, som har äran recommendera sig hos Respective Härskaper här å orten, han ger Lectioner uti alla moderna Franska och Engelska steg, flere sorter Minuetter, Quadriller, Longdanser, Alemenger, m. m. Deß Fru emottager äfwen pensuioner uti hel och half pension, och ger information uti flere för Könet tjenlige wetenskaper, som Rita, Skrifwa och Räkna, Sy alla sorter Broderier, Kammarduks utbrytning, och framför alt en renstafwig läsning, skrifning, läres efter Engelska methoden, så wäl som Slätsöm.»