Anbytarforum

Personrelaterat => Övriga släkter - F => Släktnamn => Funk / Funck / Funch => Ämnet startat av: cCaes J.E.E.Funck skrivet 2006-11-15, 21:34

Titel: Funk / Funck / Funch
Skrivet av: cCaes J.E.E.Funck skrivet 2006-11-15, 21:34
Svar till Janne Lundell ang. Beata Margareta Löfgrens föräldrar, de voro rådmannen i Norrköping Olof Simonsson Löfgren och Helena Catharina Fries. Beatas far ägde gården Almstad i Tåby och Tingstads socken.Beata ärvde gården 1757. Mer om detta står i Funcks släktkrönika som kan beses på Riddarhuset och KB. Vänligen Claes Funck Saltsjöbaden
Titel: Funk / Funck / Funch
Skrivet av: Berit Thörnqvist skrivet 2007-01-28, 21:36
Söker mina rötter från Emanuel Funk född i Brevik 1847 gift med Johannan Svensdotter född i Kyrkefalla 1841. Finns det någon information om deras släkt bakåt och i från vilken gren Funk de kommer
 
 
Hälsningar  
 
Barnbarns barn  
 
Berit Thörnqvist
Titel: Funk / Funck / Funch
Skrivet av: Berit Thörnqvist skrivet 2007-02-01, 20:59
Hejsan  
 
Jag söker föräldrarna till Emanuel Funk född 1847 i Brevik Västergötland. Han gifte sig senare med Johanna Svensdotter.  
 
Finns det något!
 
Tacksam för svar  
 
Berit
Titel: Funk / Funck / Funch
Skrivet av: Berit Thörnqvist skrivet 2007-02-05, 20:01
Hej igen!
 
Har nu fått namn på Emanuels föräldrar. Har också hittat fadern som soldat Johan Funk. Född 1818. Bland alla finns en annan soldat Funk från Funkagården född 1804 så det är knappast Johans fader, kanske bror. Är det någon som vet?
 
Hälsningar
 
Berit Thörnqvist
Titel: Funk / Funck / Funch
Skrivet av: Claes J.E.EFunck skrivet 2007-02-12, 05:24
Svar till Berit Thörnqvist angående Funk.  
Så vitt jag vet har vi ingen Emanuel Funk i vårt släktarkiv.Dock vet vi att under svåra år på 1700 talet lämnade pojkar Funck hemmet för att söka utkomst på annat håll.De familjer som därvidlag uppstod har säkerligen kommit utanför kärnan.Vi vet att i Vansbro socken fanns en sådan släkt,där barnen uppfostrats så att de fått veta att ?de är släkt med Thomas Funck  f.1580?,vår stamfader.
Funk,Funck å andra sidan är ett vanligt släktnamn i Tyskland och exempelvis i Stockholm (G:a Stan) var ungefär halva befolkningen av tysk eller närstående härstammning.Det kan mao finns Funk som inte är besläktade med Funck. Vänligen Claes Funck,Saltsjöbaden
Titel: Funk / Funck / Funch
Skrivet av: Claes J.E.EFunck skrivet 2007-02-12, 05:46
Fråga till Erik Andersson angående Margareta Funk?s moder. Ärendet gäller påstående skrivit här den 27/8 1999.
Enligt våra papper var Thomas Funck f i Stralsund f 1580 gift två ggr. Första ggn med Margaretha Braathen, äktenskapet var barnlöst.Andra ggn med Margaretha Depken. Detta äktenskap födde så vitt vi vet fem barn:Simon,Anna,Johan,Albrecht och Thomas.
Någon Margareta gift med bokhållare Johan Hedman Dom, känner vi inte till.
Vänligen Claes Funck,Saltsöbaden
Titel: Funk / Funck / Funch
Skrivet av: Claes J.E.EFunck skrivet 2007-02-12, 06:16
Svar 2 till Erik Andersson angående Margaret Funck gift med Johan Hedman Dom.  
Det råder ett missförstånd angående vem Thomas som var Margarethas fader, var. I ovanstående svar från mig står sonen Thomas som nr 5, i raden barn med modern Margaretha Depken.
I Funcks släktkrönika står, citat:
Thomas f     död 1679,studerade från 1643 vid Greifswalds universitet,det är okänt hur länge.Efter fader Thomas död 1645 innehade han Löfåsens Bruk i Kopparbergs Län.Där lär han visat ?oflit och oförstånd?.Han lämnade Löfåsen och tog anställning som inspector på Lummelunda Järnbruk på Gotland.Här omtalas han i Lummelundas räkenskaper vid s.k. tionderäkning. Hans avgift till kyrkan uppgick till 16 öre och i Lummelunda kyrkoräkning den 18/1 1680 anges att i likstol efter honom har erlagts 12 öre. Thomas avled 1679.Efter honom har en gränd i Visby uppkallats nämligen ?Funckens Gränd?. Den gränd vid Kornhamnstorg i Stockholm ned samma namn har Thomas f 1580 och sonen Johan f 1630 till upphovsmän.
I Fagerstabrukens historia del lV står,att vid arvsskifte 1669 efter Cristin Persdotter,dotter till framlidne kaptenen Peter Larson, nämnas bland arvingarna hennes barn med brukspatron Thomas Funck på Löfåsen i Vika.Vilka dessa voro äro okänt.Thomas gifte 1672 på Turbo Bruk,om sig efter Cristine Persdotters död,med Elisabeth Andersdotter och fick två barn,Elisabeth Thomasdotter och sonen Anders.
Margareta Funck gift med Johan Hedman Dom är INTE barn efter Thomas Funck f 1580,dock till Thomas Funck den förres son.Släktkrönikan finns till beskådande på Riddarhuset,Sthlm:s storkyrkobibliotek och Kungliga Biblioteket samt Skövde Stadsmuseum.Vänligen Claes Funck Saltsjöbaden-
Titel: Funk / Funck / Funch
Skrivet av: Marcus Boman skrivet 2007-04-14, 16:06
I Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701-1725 (G. Almqvist) nämns 1709 en bruksskrivare Reinhold Funck, men bara denna gång
 
I Födda, Vigda och Döda i Sunne församling 1759-1774 (A. Linnarud) nämns en Elsa Reinhold Funk (död 1773 i Åleby).
 
Sistnämnda är identisk med Elsa, hustru till skomakare Lars Månsson enligt Sunne hfl (AI:14, 1772-1775, Åleby).
 
Vid ett tillfälle som dopvittne verkar Elsa kallas för hustru Elsa Johansdotter (1757, då är skomakaren och hans hustru bosatta i Norra Åmberg, Sunne). Men vid vigseln 1742 med skomakaren Lars (då kallad Matsson) kallas hon för Elsa Reinholdsdotter.
 
Någon som vet mer om dessa två personer: Elsa Johansdotter/Reinholdsdotter Funck och Reinhold Funck?
 
PS Norra Åmberg och Åleby hemman i Sunne sn. Sunne sn en församling i Fryksdals hd. Fryksdals härad (Fryksdalen) ligger i Värmland. DS
Titel: Funk / Funck / Funch
Skrivet av: Claes Funck skrivet 2007-04-19, 14:57
Funcks släktvapen Nr 189 härrör från Gustaf Funck (1670-1736)som upphöjdes till friherrlig värdighet 1723. Gustaf var gift med Christina Cronström. Johan Funck, Gustafs far,blev introducerad på Riddarhuset under nr 826. Denna ättegren utgick på svärdsidan 1789, då Johans sonson Erik Funck avled.
Thomas Funck,född i Stralsund,far till Johan och farfar till Gustaf, fick inte friherlig värdighet. Han var född i Stralsund 1580 och gift 2:a ggn med Margaretha Depken.  
Vi efterlevande har i Stralsund letat efter Thomas far borgaren Hans Funcks ev. efterlevande barn, ej utvandrade till Sverige, samt tecken på varför släktvapnet ser ut som det gör.
I Googles sökmotor avdelning ófrälse adelsmän  och Thomas Funcks namn, har jag funnit ett sigilmärke som visar ett slutet visir med en ekorre ätande på en kotte.Vapenskölden består av en bro (Stralsunds bro?) och en stjärna, Polstjärnan kanske. Sigillmärket har redan i sitt ursprung samma beståndsdelar som dagens vapensköld Nr 189 på Riddarhuset- ett berg med en stjärna över. Bron har omvandlats till ett berg. Ekorren blev  med tiden utbytt till två visirhjälmar.
Information till alla och envar.
Claes J.E.E.Funck Saltsjöbaden
Titel: Funk / Funck / Funch
Skrivet av: Claes J.E.E.Funck skrivet 2007-04-20, 05:40
Förtydligande! Ovanstående inlägg angående Thomas Funcks sigill var tyvärr en missuppfattning. Vi hade gärna velat ha en bild på Thomas bomärke. Detta tillhör släkten Gavelius.
Claes J.E.E.Funck Saltsjöbaden
Titel: Funk / Funck / Funch
Skrivet av: Claes J.E.EFunck skrivet 2007-10-07, 07:56
Johan Thure Funck ägde vid myndig ålder Hovgården vid Tåkern i Östergötland.Johan Thure var son till Riksrådet Carl Funck. Johan Thure hade begivit sig till Paris och träffat både Napoleon och marskalk Bernadotte. Efter att ha varit fängslad i Paris och berövad all egendom återkom Johan Thure till först Hovgården sedan Stockholm.  
Sverige skulle få nytt statsöverhuvud.
 I slutet av maj 1810 hade Sveriges kronprins Karl August,avlidit.
 Enligt citat ur Funcks släktkröika står  Johan Thure Funck reste sig upp och sade ?nu skola vi prompt ha Bernadotte istället?.Funck var i Stockholm hos sin ungdomsvän greve Anders Fredrik Skjöldebrand,överståthållare i Stockholm, när budet kom om kronprinsens bortgång.
 I Sv.Biografiskt handlexikon (1906) står citat   Johan Thure Funck höll loftal över marskalk Bernadotte och var den som föreslog att Otto Mörner skulle afsändas till Paris som kurir. Huruvida Johan Thures roll i själva tillsättandet att utse Greve Bernadotte till svensk tronföljare, skriver handlexikon att det inte är bevisat att Johan Thure hade någon roll i detta.
Titel: Funk / Funck / Funch
Skrivet av: Leif G. Olofsson skrivet 2008-01-11, 12:03
Jag fortsätter forskningarna kring Tomas Funk d.y.:s och hans familjs leverne här, eftersom han aldrig adlades.
Tomas Funk dog som bokhållare på Lummelunda bruk (I) någon gång kring 1677, det går inte att belägga när i Lummelundas första församlingsbok, C:1, där hans död inte finns införd.
Men hans änka Elisabet Angerstein, gifte 1683-06-03 om sig med en Jacob Rothoff (C:1, bröllopsdagar 1683, nr 30). Dottern i äktenskapet med Funk, Elisabet Tomasdotter Funk, fick utflyttningsbedsked 1691 från Lummelunda för att gifta sig med masmästaren Niklas de Bogh (inte De Boes, som det tidigare är anfört här ovan). Det framgår av utflyttningslängden i Lummelunda C:1, 1691, nr 37. Giftermålet ägde rum på den andra sidan (av ön? fastlandet? Baltikum?) eftersom både brudens styvfar och moder samt brudgummens släkt fanns där.  
Alltså hade paret Rothoff flyttat från Lummelunda.
Min fråga är nu, om det är någon som sett var de tog vägen? Och vart tog dottern oh mågen De Bogh vägen?
Hälsningar
Leif Olofsson
Titel: Funk / Funck / Funch
Skrivet av: Annika Nygren skrivet 2008-08-17, 23:40
I min sökning av släkten har jag träffat på Peter Widegren som arbetade som betjänt kring år 1800 på Slevringe Herrgård, Åtvidaberg. Där bodde då friherrinnan Catharina Funck född 1752.  
 
Någon som vet mera om henne?  
 
ANNIKA
Titel: Funk / Funck / Funch
Skrivet av: Annika Nygren skrivet 2008-08-18, 22:11
I min sökning av släkten har jag träffat på Peter Widegren som arbetade som betjänt kring år 1800 på Slevringe Herrgård, Åtvidaberg. Där bodde då friherrinnan Catharina Funck född 1723 i Stockholm.  
OBS fel årtal ovan.  
 
GID 429.4.47000  HFL AI:4 s138 1801-1806 Åtvid, (E)  
 
Någon som vet mera om henne?
Titel: Funk / Funck / Funch
Skrivet av: Annika Nygren skrivet 2008-08-18, 22:30
Jag har nu upptäckt att det verkar som friherrinnan dör 1801 och strax därefter flyttar min mans ana Peter Widegren därifrån. Det vore intressant att veta mera?  
 
ANNIKA
Titel: Funk / Funck / Funch
Skrivet av: Björn Eriksson skrivet 2008-11-28, 23:19
Vem var den rika Elisabet Funck som omnämns på s.36 i E. Alfred Janssons En bok om Ramnäs?
Titel: Funk / Funck / Funch
Skrivet av: Leif R. Blom skrivet 2008-11-29, 13:58
Björn,
utan att ha läst boken, så antar jag att han syftar på Elisabeth Hansdotter,
f.1642 d. 1719, dotter till borgmästaren i Stockholm Hans Hansson och hh Brita Larsdotter Bohm. Deras döttrar var populära hos köpmannen Tomas Funcks söner och Elisabeth gifte sig 1663 med sonen Johan Funck f.1630 d.1679. Som de övriga i familjen ägnade han sig åt handel,sjöfart och bergsbruk. Assessor och direktör för Avesta bruk skaffade han sig en stor förmögenhet och anses vara en av de rikaste borgarna i Sverige på sin tid.
Se tex. SAÄ.
Mvh Leif
Titel: Funk / Funck / Funch
Skrivet av: Björn Eriksson skrivet 2009-04-30, 20:17
Hej!
Hur gick det för Assessorn o Direktören på Avesta bruk Johan Funck f.1630 i sitt äktenskap med Elisabet Hansdotter f.1642, blev det några barn?
 
Med vänlig hälsning
Björn
Titel: Funk / Funck / Funch
Skrivet av: Per Sundin skrivet 2009-05-01, 06:58
Det finns en bergmästare i Sala vid namn Thomas Funck som 1694 g m prostdtr Cathrina Arosell därstädes. Kan vara en son.
Titel: Funk / Funck / Funch
Skrivet av: Lars Sandberg skrivet 2013-06-06, 23:30
Dom jag söker heter FUNCH
Titel: Funk / Funck / Funch
Skrivet av: Katarina Sohlborg skrivet 2013-11-15, 01:04
Vem var Anna Katarina Funck, född ca 1715, död 1742 i Säter. Gift med bokhållaren Johan Dufwa 1706-1777 i Säter. De hade sonen Anders f.1741-09-17 i Bispberg, Säter (C:3).
 
Enligt Anna Katarinas bouppteckning var hennes morfar rådmannen Simon Funck.
 
Säters tingslags häradsrätt  FII:1 (1736-1787) Bild 123 (AID: v151397.b123, NAD:  
SE/ULA/11517)
 
mvh Katarina
Titel: Funk / Funck / Funch
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2014-05-10, 10:27
Med anledning av ovan diskuterade Tomas Funck vid Lummelunda bruk:
 
Lummelunda C:1
 
Niklas De Boeh(De Boes?) Masmästare utfl. N.37 p.69
(Pagina) 69 Dhe som uthur Sochnen Förpassade Fara:
37. Elizabeth Thomasdot. Funch(släktnamnet stavas även Funck/Funk) fich gott pass dhen 14 Aug. 1691 och räser medh Masmästaren Niklas De Boeh(De Boes?) bort att holla bröllop på dhen andra sidan, efter hon haff: sina folch dher, och han sina som honom kenner, och dhetta med sin Stefadhers(Styvfaders) och K. Modhers wilja, och Masmästaren fich gott pass aff Husbonden och aff mig på min och Församblingens wägnar.
 
---
 
Se Kjell Lindbloms Nordisk vallongenealogi del I s.200, Släkten Dubois, Tabell 17:
Nicolas Deboe son till Joris Dubois (tabell 16)((som troligen är son till Nicolas Dubois (tabell 6)), är masmästare vid Stavsjö bruk 1701-1721. Vid sin bortgång detta år är han ålderman vid Södermanlands bergslag.
Med tanke på barnens förnamn bör det vara samme masmästare, som omnämns i utflyttningslängden för Lummelunda
(citat som ovan, men sista biten är lite (obetydligt) felaktigt avskriven i boken och ska enligt min tydning vara: och Masmästaren fich gott pass aff Husbonden och aff mig på min och Församblingens wägnar.) Nicolas finns vid Tykö bruk i Bjärnå i Finland 1694 (Sukutieto 1998 nr 1).
Barn:  
Elisabeth döpt 17/11 1701 i Kila
Joris döpt 15/5 1704 i Kila
 
Källa:
Titel: Funk / Funck / Funch
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2014-05-10, 10:34
Lummelunda C:1  
 
1683. N.30 3 Jun.(Juni) Jacop(Jakob) Roschett hade bröllop medh Enkjan Elizabeth Ångersteen (Änkan Elisabeth Angersteen).
Titel: Funk / Funck / Funch
Skrivet av: Karin Uhrvik skrivet 2015-02-23, 08:22
Fynd.
I Maria Magdalena församling döps 1685-09-25 Hans, son till Thomas Funck, borgmästare i Salberg d.v.s. Sala och hustru Anna Collmetter d.v.s. Kohlmäter.
 
Maria Magdalena CIa:4 (1683-1690) Bild 72 / sid 135 (AID: v88225.b72.s135, NAD: SE/SSA/0012)
Titel: Funk / Funck / Funch
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2015-02-23, 11:13
Karin, det står möjligen inte bergmästare då? Med tanke på notisen ovan.
Titel: Funk / Funck / Funch
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2015-02-23, 11:50
Nej, det står ju faktiskt Bårgmestares!  
Även om det skulle kunna vara en felskrivning för Bergmästare möjligen?  
 
(Meddelandet ändrat av simson 2015-02-23 16:18)
Titel: Funk / Funck / Funch
Skrivet av: Leif G. Olofsson skrivet 2015-02-23, 13:19
Stefan, jag har förut läst sidorna du hänvisar till i Lummelunda C:1, eftersom de berör Thomas Funck d.y. och hans andra hustru Elisabeth Angerstein från Vikmanshyttan, Hedemora sn. Om Thomas död vet jag fortfarande intet, fast flera källor uppger att han dog på Lummelunda 1677, eller 1679 (se Clas J.E.E. Funcks inlägg 12/2 2007 ovan: Här omtalas han i Lummelundas räkenskaper vid s.k. tionderäkning. Hans avgift till kyrkan uppgick till 16 öre och i Lummelunda kyrkoräkning den 18/1 1680 anges att i likstol efter honom har erlagts 12 öre. Thomas avled 1679. Någon sådan anteckning finns inte i C:1, kanske i någon räkenskapsbok som inte är filmad.  
Elisabeth Angerstein gifte sig med Jacob Roschett(?) något otydligt skrivet 1683, och de var kvar vid Lummelunda ännu 1691, då hennes och Thomas F:s dotter Elisabeth Thomasdotter Funck fick respass till fastlandet.
Jag ger dig helt rätt i din läsning av den notisen, de av dig markerade orden är som jag ser det rätt avskrivna.
 
Om du har forskat mera i saken kring Thomas Funcks och hans hustru Elisabeths död, så skulle jag vara dig evigt tacksam.
Hälsningar
Leif Olofsson
Titel: Funk / Funck / Funch
Skrivet av: Karin Uhrvik skrivet 2015-02-23, 17:44
Hej Stefan,  
Under Släktnamn Kahlmeter/Kohlmäter nämns idag borgmästaren Thomas Albrekt Funck. Vid sonen Hans dop i Maria Magdalena står bara Tohmas Funck.
Titel: SV: Funk / Funck / Funch
Skrivet av: Stefan Åhman skrivet 2018-03-15, 17:50
II ett inlägg av Britt Wenngarn av från 2015-12-07 (https://forum.genealogi.se/.genealogi.se/index.php?topic=72725.msg1021251#msg1021251) nämns manhaftig Lars Funck i Arboga. Vid dopet av hans son Lars i Arboga sfs 1683-05-11 är han angiven som Kogl Mayts Drabant, medan han vid sin begravning 1697-08-15 sammastädes har han titeln Cornet.

Finns mer information om denne man?
Titel: SV: Funk / Funck / Funch
Skrivet av: Stefan Åhman skrivet 2019-06-12, 10:01
Handelsmannens i Våsterås, Nils Funk, första hustru hette enl Hulphers (https://www.alvin-portal.org/alvin/imageViewer.jsf?dsId=ATTACHMENT-0071&pid=alvin-record:188844) Catharina Helgesdotter. I bou (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0103660_00086) efter henne (17051023) nämns även en syster Maria Helgonia.
 Vet någon någonting mer om dessa kvinnor?

 
 Hulphers har även skrivit ett par rader svårtydda förklaringar under Catharinas namn (överst t h på sidan). Att man gifte sig 1681 är klart, men var? Och vad betyder understa raden som slutar med siffrorna 49?