Anbytarforum

Personrelaterat => Övriga släkter - B => Släktnamn => Bure (Zebråzynthius) => Ämnet startat av: Mathias Söderström skrivet 2011-04-02, 11:32

Titel: Bure (Zebråzynthius)
Skrivet av: Mathias Söderström skrivet 2011-04-02, 11:32
Följer diskussionen om Bure ätten med intresse, då jag själv härstammar från denna.
Undrar hur långt tillbaka i Bureätten kan man ta upp i sitt släktträd och ändå behålla det som trovärdigt?
 
/Mathias
Titel: Bure (Zebråzynthius)
Skrivet av: Magnus Eriksson skrivet 2011-06-07, 22:56
Nu är Wikipediaartikeln om Bureätten omarbetad från grunden, bl.a. av Urban Sikeborg, och koncensus har i stort sett nåtts bland de inblandade författarna som i många år kämpat med artikeln. Artikeln har därmed fått en liten grön stjärna pga status som Rekommenderad/Läsvärd artikel. Artikeln förhåller sig skeptisk till de mytiska äldsta släktleden och redogör för vad man (enligt bl.a. Sikeborg) kan anse vara historiskt verifierat. Se http://sv.wikipedia.org/wiki/Bureätten.  
 
Dessutom har Wikipediakategorin Bureätten skapats, som är en lista över kända Bureättlingar med en egen Wikipediaartikel. I dagsläget har den 336 artiklar, och är begränsad till dem födda före år 1800. (Inte enbart adelsätten Bure.) Se http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Bureätten .
 
(Meddelandet ändrat av mange01 2011-06-07 23:06)
Titel: Bure (Zebråzynthius)
Skrivet av: Patrick von Brömsen skrivet 2011-06-08, 08:08
Väldigt trevlig sida. Fast fighten lär väl fortsätta!
 
Skulle man inte kunna lägga in denna länk även under släkter Bureätten på någon central plats så att den inte går att missa. Kanske högst upp under just diskussion och låta den gå före bokstaven A? Då behövs ju ett ingripande utav webansvarig? Varför jag tycker så är att det är just en tråd med oerhört av inlägg, där mycket olika uppgifter på nätet figurerar. Det blir lättare för nästkommande att själv då bilda sig en uppfattning om det ena eller andra.
 
Vänligen Patrick
Titel: Bure (Zebråzynthius)
Skrivet av: Moderator Släkter skrivet 2011-06-08, 10:47
Bra förslag, Patrick! Länk till Wikipedia finns nu överst på startsidan för Släkter - Bureätten (http://aforum.genealogi.se/discus/messages/576/630.html).
Titel: Bure (Zebråzynthius)
Skrivet av: Carl Szabad skrivet 2011-06-08, 11:15
Mitt inlägg från 1 april har nyligen blivit inaktuellt. Tack var det nya fyndet för några veckor sedan av Johan Bures originalhandskrift från början av 1600-talet, som Urban Sikeborg nu håller på att analysera, har fel i de tre tidigare kända 1700-talsavskrifterna kunnat korrigeras. Min äldsta ana på den tveksamma grenen, kyrkoherden Andreas Nicolai Burman i Lövånger född ca 1590, visar sig nu vara bekräftat identisk med en son till Nils Andersson i Bureå, som i samtliga avskrifter skrivits d[öd] i Uppsala, medan det i originalkonceptet står dj[äkne] i Uppsala. En liten bokstav som betyder så mycket.
Titel: Bure (Zebråzynthius)
Skrivet av: Erik Holmlund skrivet 2011-06-10, 02:15
Carl> Mkt bra att Sikeborg gör den analysen av originalhandskriften. Jag är mycket nyfiken på vilka andra korrigerar som kan tänkas göras. Är det pågående arbete, eller finns fler slutsatser från hans nya studier att läsa om någonstans?
Apropå Andreas Nicolai Burman(ANB) så har jag alltid tyckt det verkat lite konstigt att Nils Anderssons son skulle ha dött i Uppsala, noteringen tycktes konstig, men ingen mening grotta i det nu.  Väldigt bra att det blev utrett hur det ligger till. Apropå ANB så verkar väldigt många forskare ha bommat att han var kapellan i Skellefteå sn 1617-1620, så kopplingarna till socknen var flera. Och detta med att det nu tycks bevisat att ANB var son till Nils Andersson i Bureå kan faktiskt leda till att ytterligare en Burman-gåta knäcks, nämligen denna:  
http://aforum.genealogi.se/discus/messages/44/4002.html?1249988966 (http://forum.genealogi.se/index.php?topic=15306)
Titel: Bure (Zebråzynthius)
Skrivet av: Carl Szabad skrivet 2011-06-10, 09:06
Urban har skrivit en artikel till årets årsbok som gissningsvis belyser nya fynd.
 
Att ANB var kaplan även i Skellefteå framgår ju redan av herdaminnet, men då måste man läsa rättelserna i slutet av band 4. Det kanske även finns uppgifter i de numera lättillgängliga landskapshandlingarna som ytterligare kan bättra på hans biografi.
 
Anledningen att jag varit ambivalent till notisen i avskrifterna att Anders Nilsson avled som ung i Uppsala beror på att han förekom på två olika ställen i genealogin, både på fädernet och mödernet. Alla tre avskrifterna angav att han var studiosus i rollen som son till modern Marit Andersdotter, men att han var d. eller död i Uppsala som son till fadern Nils Andersson i Bureå, båda bördiga efter Olof Hersesson i Bureå (såvida inte det nyupptäckta originalet raserar den gemensamma anfadern). Den latinska anteckningen under moderns familj om att han studerade, vilket torde avse universitetet, är tillskriven i efterhand och därför senare. Noteringen under faderns släkt att han var djäkne innebar att han vid den tidpunkten studerade på lägre nivå, gymnasium eller trivialskola.
 
En annan indikation på att det handlar om rätt person är att i Uppsala universitets matrikel för de äldsta åren, från 1595, finns det före 1620 bara en enda Anders Nilsson av de ca 1500 eleverna för den tidsperioden, och det är ANB som där skrivs Bothniensis (från Väster-/Norrbotten) och han skrivs in i februari 1612, vilket stämmer bra med Buregenealogins noteringar.
Titel: Bure (Zebråzynthius)
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2011-06-12, 08:57
Tack var det nya fyndet för några veckor sedan av Johan Bures originalhandskrift från början av 1600-talet, som Urban Sikeborg nu håller på att analysera, har fel i de tre tidigare kända 1700-talsavskrifterna kunnat korrigeras.  
 
Det vore mycket intressant att få veta mer om detta nya fynd och hur det upptäcktes och var och av vem, osv!!  
 
Stefan Nyfiken i en strut Simander
Titel: Bure (Zebråzynthius)
Skrivet av: Bo Holmstedt skrivet 2011-06-12, 13:51
Ska man av Wikipediaartikeln dra slutsatsen att det endast är ättlingar till Anders Olofssons son Anders Burman som är riktiga Bureättlingar?
Enl. Leif Boströms utmärkta hemsida (se längre ner i artikeln) hade Anders Olofsson fler barn och även en bror Olof Olofsson. Denne Olof hade bl.a. en sonsonsdotter Cecilia som även kallas Cecilia Bure när hon var gift med Hans Andersson på Bureå 6.
Jag är inte ättling till Cecilia men har närstående som är det. Skall dessa nu glömma att de är Bureättlingar?
 
Hälsningar
Bosse
Titel: Bure (Zebråzynthius)
Skrivet av: Eva Dahlberg skrivet 2011-06-12, 14:46
Stefan (och andra), det finns en artikel om fyndet i Släkthistoriskt Forum (nr3/2011, sid 36-39, skriven av Urban Sikeborg) som kom i veckan om detta, om man inte prenumerera så finns den väl på bibliotek och hos släktforskarföreningarna  
 
För den som är intresserad av artikeln i årsboken som kommer ut i sommar, så går den att beställa till rabatterat pris t.o.m. den 23 juni 2011 här.
 
Hälsningar,
Eva
Titel: Bure (Zebråzynthius)
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2011-06-12, 15:25
Oh, tack Eva! Då får jag allt ta plasten på tidningen nu då!  
 
Årsboken är redan beställd (som vanligt)!
Titel: Bure (Zebråzynthius)
Skrivet av: Carl Szabad skrivet 2011-06-12, 17:06
Bo! Det är uppenbarligen alldeles för många som kallats något på Bur-. Johan Bure var djupt fixerad vid det förledet, så många namn av den typen kommer säkert att försvinna från seriösa släktutredningar när den samtida verkligheten visat något annat. Jag upptäckte själv idag att den Andreas Nicolai Burman som jag omnämnde i inlägget 8 juni inte alls hette så. Han skriver under de mantalslängder som finns på SVARs sajt för åren 1642-1650 med Andreas Nicolai Bothniensis. Ingenstans skriver han sig Burman! Han skrivs också Bothniensis i Uppsala universitetsmatrikel när han skrivs in där 1612.
Titel: Bure (Zebråzynthius)
Skrivet av: Björn Thunberg skrivet 2011-11-17, 13:31
I en äldre upplaga av databasen Angur sägs föräldrarna till Andreas Nicolai Bur. förlåt Bothniensis vara Nils Andersson från Bureå och bakåt till Olof Hersesson är detta rätt eller?
 
Mvh.
Björn
Titel: Bure (Zebråzynthius)
Skrivet av: Carl Szabad skrivet 2011-11-17, 14:38
Ja. Se mitt inlägg från 8 juni.
Titel: Bure (Zebråzynthius)
Skrivet av: Bertil Turesson skrivet 2012-05-03, 09:22
I Urban Sikeborgs artikel i Släkthistoriskt Forum 2011/3 står  ... Den är nu avfotograferad ... och  ... Avsikten är att kunna publicera en kommenterad sammanställning av alla avvikelser, på Nättidningen RÖTTER eller i Släktforskarnas årsbok.
 
Vet någon hur läget är när det gäller ovanstående?
 
Vore det inte en fantastisk gärning om det avfotograferade materialet kunde erbjudas via Internet, antingen direkt på exv RÖTTER eller via donation till de kommersiella aktörerna, så att vi i landsbygden (Göteborg i mitt fall) kunde få läsa originalet?
Titel: Bure (Zebråzynthius)
Skrivet av: Erik Holmlund skrivet 2012-05-03, 15:24
Bertil> Intressant. Jag kan tycka att en sådan sammanställning med avvikelser skulle göra stor nytta om den publicerades på nättidningen Rötter. Det finns otroliga mängder med felaktigheter spridda kring Buregenealogin på nätet, och då vore det väldigt praktiskt om det också gick referera till en nätaddress som innehåller korrigeringar. Naturligtvis intressant även om det avfotograferade materialet kunde publiceras på nätet.
Titel: Bure (Zebråzynthius)
Skrivet av: Urban Sikeborg skrivet 2012-05-05, 08:29
Grundarbetet pågår och är halvvägs färdigt; under sommaren hoppas jag kunna avverka ytterligare en fjärdedel av handskriften. Vad jag gör, närmare bestämt, är att dels transkribera varje enskild personuppgift i Johan Bures autograf i finska Riksarkivet tillsammans med motsvarande uppgift i avskriften X37 i Uppsala Universitetsbibliotek, dels lägga in noteringar om vissa typer av avvikelser och föra statistik över dessa. Det rör sig om åtminstone 2.000 personer och en del av Johan Bures sena kommentarer är rätt krävande att behandla. Det finns en rad smärre avvikelser mellan autografen och avskriften, som att autografens Östen i Kåsböle i Lövånger i avskriften blivit Östen i Ryssböle i samma socken.  Tiina Miettinen vid Tammerfors universitet arbetar med de personer som har koppling till Finland (och de är rätt många). Åtminstone själva analysen kommer att tryckas i någon publikation och på något sätt kommer förstås också själva databasen att göras tillgänglig. Hur det blir med fotografierna vet jag inte än, eftersom de är tagna av tredje part och det är svårt att få tillgång till den sköra handskriften i finska Riksarkivet. Men det löser sig väl också på något sätt, skulle jag tro.
Titel: Bure (Zebråzynthius)
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2012-05-05, 09:14
Utmärkt Urban, såväl informationen som arbetet! Heja, heja!
Titel: Bure (Zebråzynthius)
Skrivet av: Bertil Turesson skrivet 2012-05-05, 17:14
Urban!
Så bra med denna information direkt från källan. Jag, och säkert många andra, ser fram emot att Din  säkerligen fantastiska bearbetning blir publicerad.
Det skulle vara intressant att veta vilken den fotograferande tredje parten är. Precis som Du påpekar blir det säkert svårt för någon kommersiell aktör att få tillgång till skriften för ytterligare en avfotografering. Det var av detta skäl jag föreslog att befintligt material borde doneras för publicering. Man kan ju hoppas att den som gjort fotograferingen inte har skäl att utnyttja monopol-situationen för egen vinning. Eller?
Titel: Bure (Zebråzynthius)
Skrivet av: Ewa Sandberg skrivet 2012-07-08, 11:52
Räntmästaren i Nöteborgs län, Kristoffer Bure, var gift med Maria Albogius, dotter till superintendenten i Narva Erik Johannis Albogius ohh Margareta Jostsdotter Steen. De hade (åtminstone) barnen Erik och Maria.
 
Erik (Ericus Christopheri) Bure var inskriven vid Åbo universitet 7/7 1687, i Dorpat 4/2 1691. Han prästvigdes i Narva. Var kyrkoherde i Nöteborg 15/3 1697, i svenska församlingen i Narva 15/1 1698, var assessor vid konsistoriet i Narva. Fördes i fångenskap till Vologda 1708, återvände till Narva mars 1716. Död i Narva juni 1716. Gift 1698 med Anna Maria Jacobsdotter, gift med Anna Elisabet Kettelwell.
 
Maria Bure var gift med rektorn vid trivialskolan i Nyen, kaptenen vid Ingermanlands och Karelens dragonregemente, kämnerspreses i Helsingfors Johan Mether (1672 - 1750), son till borgmästaren i Sordavala Johan Larsson Mether ohh Sara Bang. Maria dog i Stockholm 12/11 1742, på flykt.  
(Källor: Herdaminne för Ingermanland under svenska tiden; Studentmatrikel för Åbo 1640-1852, kyrkböcker i Hiitola o Lampis fs)
Titel: Bure (Zebråzynthius)
Skrivet av: Per Hellander skrivet 2012-11-22, 03:05
Intressant!!  
 
SDHK-nr 1902 Fastar vid transaktionen mellan ärkebiskopen och Radger var farthegn, dennes brorson spelbudhi  
Not: Släktskap med Spelbudhi verkar mycket troligt.  
 
SDHK-nr 4745 Farthaeign unge, lagman i Medelpad, och hans hustru Ingeborg, skiftar jord med Spielbuder Spielbudersson  
Not: Ytterligare möjlig koppling eftersom det tydligen oftast byttes fastigheter/mark inom familjen.  
 
SDHK-nr 4354, Utfärdare Gudlav Bilders 1337-07-29.  
Man har glömt att översätta slutet som i mitt tycke är mycket intressant eftersom vi har en koppling mellan Farteghn och Herse här  
och i och med det kanske också Bure. Gudlav måste ha varit mycket rik när man ser gåvorna till kyrkan i Jämtland och Medelpad m fl.  
 
consencientibus in supradictorum presencia Farthiegno. filio meo dilecto. Hærsero et Spielbodo filiis vxoris mee prenominate. =>  
 
Översättning från latin av Samppa Asunta (2010-03-03)  
 
Hærsero et Spielbodo filiis vxoris mee prenominate borde väl översättas: åt Härse och Spjälbod, söner till min förutnämnda hustru, förutsatt att det handlar om dativ!. Men kasusändelserna kan också tyda på ablativ, som motsvarar bl.a. prepositionen av. Hela pusslet kunde kanske tydas så: Närvarande vittnen var ärkebiskop Peter i Uppsala, Folke, kyrkoherde i Knivsta, Nils, kyrkoherde i Sunga, Nils Petersson, prebendat i Uppsala domkyrka, Jarl, kaplan till ärkebiskop Peter, Ketilvast, kyrkoherde i Tuna kyrka i Medelpad, Gunnar Larsson, Ingevald Gasabogh. (Så långt enligt Åsas länk, och fortsättningen torde bli: ) Till detta har i de ovannämndas närvaro (in supradictorum presencia) givit sitt samtycke Farteghn, min älskade son, samt Härse och Spjälbod, söner till min förutnämnda hustru. På detta sätt blir det i varje fall någon mening med det hela. Gudlev Bilder testamenterar alltså pengar och andra egendomar till kyrkor o.a. och hans laga arvingar försäkrar att de samtycker.  
 
Mvh  
Per Hellander, Umeå
Titel: Bure (Zebråzynthius)
Skrivet av: Kerstin Norberg skrivet 2013-08-14, 20:59
Lucia Andersdotter Bure f omk 1462 Bureå har en dotter Gunilla Jonsdtr  
Lucias far Anders Olofsson Bure f omk 1425. Kan det vara rätt att Lucia och Gunilla hör till Bure ätten?
MVH Kerstin
Titel: Bure (Zebråzynthius)
Skrivet av: Magnus Bäckmark skrivet 2013-11-25, 09:59
Nya rön om Bure, se filmat föredrag av Peter Sjölund här: www.genealogi.net/filmade-foredrag-om-dna/.
Titel: Bure (Zebråzynthius)
Skrivet av: Carl Szabad skrivet 2013-11-25, 10:05
Den filen fungerar inte. Jag får beskedet att min browser inte stödjer den videotagen, men jag har aldrig haft problem med att se andra videofilemr.
Titel: Bure (Zebråzynthius)
Skrivet av: Mats Ahlgren skrivet 2013-11-25, 11:20
Den fungerar i de flesta läsare, men inte IE8 och firefox på XP, Html5 kan ge problem. Men titta då på
 http://gfsupersok.se/filmer/20131123/baejhyfwy4rty3o57ow87fog836goor48f2.mp4
Titel: Bure (Zebråzynthius)
Skrivet av: Carl Szabad skrivet 2013-11-25, 11:41
Nu var jag ju där så jag såg föredraget lajv, men det här inlägget handlar ju om de som inte såg det. Och jag kommer inte in alls på den länkade adressen. Nu är vi off topic, men det bästa är väl att en film fungerar för de flesta (AF)läsare, inte i de flesta (webb)läsare.
Titel: Bure (Zebråzynthius)
Skrivet av: Mats Ahlgren skrivet 2013-11-25, 12:23
Direktlänken kan ta ett antal 10-tal sekunder att ladda, men den fungerar på de äldre läsare som jag testat.
Titel: Bure (Zebråzynthius)
Skrivet av: Carl Szabad skrivet 2013-11-25, 12:51
Eftersom filmen visade sig vara 1,4 GB stor behöver man en uppkopplingshastighet på sådär 500 mbit/sek för att få ner den på ett antal 10-tal sekunder. Inte så användarvänligt, mao.
Titel: Bure (Zebråzynthius)
Skrivet av: Erik Holmlund skrivet 2013-11-25, 13:43
Tack för att ni spelade in och laddade upp föredragen.
Otroligt intressant och värdefullt för oss som inte hade möjligheten att närvara.
Funkade klockrent för mig. Filmfiler blir av naturen stora, om det är en lång video och om man vill ha någorlunda kvalitet på videon. Det är en orimligt att förvänta sig en hypersnabb nedladdning av så långa klipp. Kan dock vara bra att upplysa om en videos längd i tid, och dess filstorlek på webbsidan. Men återigen, tack för att ni såg till att videofilma detta och dela med er av föredraget!
 
 
(Meddelandet ändrat av holmlund 2013-11-25 13:46)
Titel: Bure (Zebråzynthius)
Skrivet av: Carl Szabad skrivet 2013-11-25, 14:02
Med normalsnabb ADSL tog filmen 20 minuter att ladda ner (inte ett antal 10-tal sekunder), vilket naturligtvis är helt OK om man vet det innan. Några förväntningar om en hypersnabb nedladdning har väl ingen uttryckt.
 
För den som liksom jag sen inte fick igång den via webbläsaren kan jag rekommendera att gå in i mappen `Temporära Internetfiler (`Temporary Internet files), leta rätt på filmen och sen kopiera den till en annan mapp. Där kan man titta på den.
Titel: Bure (Zebråzynthius)
Skrivet av: Inge Ledje skrivet 2013-11-25, 14:25
På mitt ADSL med Telia tog det inte lång tid att laddda ner. Mindre än en minut och föredragningen var perfekt.
Mycken tack. Nu väntar jag med mer spänning på min egen DNA analys.
Mvh
Inge
Titel: Bure (Zebråzynthius)
Skrivet av: Tommy Petersson skrivet 2013-11-25, 20:35
Mats skrev ju dessutom att det var direktlänken som tog ett antal 10-tal sekunder att ladda ner, inte filmen...
Titel: Bure (Zebråzynthius)
Skrivet av: Gert Påhlsson skrivet 2015-01-07, 19:30
Bureforskare ! Jag har sett på ancestry i några publika medlemsträd att Nils Larsson, tullnär i Stockholm skulle vara son till kyrkoherden i Säbrå Laurentius Svenonis, är där någon som kan bekräfta det ? Jag har kollat Buresläkten på CD-skivan, men där finns han inte med.
Gert Påhlsson
Titel: SV: Bure (Zebråzynthius)
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2021-08-17, 22:34
https://www.ub.uu.se/bibliotekskataloger-a-till-o/personverser/ (https://www.ub.uu.se/bibliotekskataloger-a-till-o/personverser/)

Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=8D0563C70A01257997EEBDD55F6A8EBA.node1?SearchText=00009197&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Hyllade personer
Bure, Anna   TBurtre) Be
: Hummer, Anna, f. Bure.   1734. Fol
Bure Anna
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=8D0563C70A01257997EEBDD55F6A8EBA.node1?SearchText=00009217&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Hyllade personer
Bure, Maria Se: Wärnschöld
, Maria, f. Bure.   1683: Fol. 17
Bure Maria
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=8D0563C70A01257997EEBDD55F6A8EBA.node1?SearchText=00009207&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Hyllade personer
Bure Edla Christiana
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=8D0563C70A01257997EEBDD55F6A8EBA.node1?SearchText=00009214&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Hyllade personer
Dotter till kyrkoh. Bernhard Bure i Nora,
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=8D0563C70A01257997EEBDD55F6A8EBA.node1?SearchText=00009135&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Hyllade personer
Dotter till Bernh. Bure, kyrkoh. i Nora.
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=8D0563C70A01257997EEBDD55F6A8EBA.node1?SearchText=00052783&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Hyllade personer
. Jonas Bure, adl. Bure. G. m
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=8D0563C70A01257997EEBDD55F6A8EBA.node1?SearchText=00009198&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Hyllade personer
. Bernhard Bure i Nora (ärkest.).
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=8D0563C70A01257997EEBDD55F6A8EBA.node1?SearchText=00057825&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Hyllade personer
SölfwerSparre, Anna, f. Bure
. Bure.   1694. Fol. B. B. Kat. 1953
SölfwerSparre
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=8D0563C70A01257997EEBDD55F6A8EBA.node1?SearchText=00009196&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Hyllade personer
Bure,...Anna_ ..... Se
: Gyldenklou, Anna, f. Bure.   1674
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=8D0563C70A01257997EEBDD55F6A8EBA.node1?SearchText=00009201&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Hyllade personer
Bure,...Anna   Se
: Silfversparre, Anna, f. Bure.   1694. Fol
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=CC10C7F30F0E997C8ED01FBD9ACE28D8.node1?SearchText=00009201&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Hyllade personer
Bure,...Anna   Se
: Silfversparre, Anna, f. Bure.   1694. Fol
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=CC10C7F30F0E997C8ED01FBD9ACE28D8.node1?SearchText=00022254&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Hyllade personer
ayldenkloo, Anna, f. Bure Se
: Gyldenklou, Anna, f. Bure
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=CC10C7F30F0E997C8ED01FBD9ACE28D8.node1?SearchText=00009133&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Hyllade personer
jhge, Anna Se: Bure, Anna
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=CC10C7F30F0E997C8ED01FBD9ACE28D8.node1?SearchText=00095349&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Författare
.] Gravskr. öv. Rolandus R. Bure 1644, 4:o
Nyzelius, Johannes O.
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=CC10C7F30F0E997C8ED01FBD9ACE28D8.node1?SearchText=00107560&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Författare
. Bure (Buhre).   1710. Fol.
Wijdmarck J
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=CC10C7F30F0E997C8ED01FBD9ACE28D8.node1?SearchText=00009199&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Hyllade personer
BUre, Anna Se: Rehbinder
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=CC10C7F30F0E997C8ED01FBD9ACE28D8.node1?SearchText=00009208&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Hyllade personer
Bure, Elisabetha Se
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=CC10C7F30F0E997C8ED01FBD9ACE28D8.node1?SearchText=00009216&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Hyllade personer
(Ärkest.) Roland Olai Bure. G. 2
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=CC10C7F30F0E997C8ED01FBD9ACE28D8.node1?SearchText=00002469&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Hyllade personer
. till ---------- och Elisabetha Bure. 1693. Fol
Aschengreen Jacob
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=CC10C7F30F0E997C8ED01FBD9ACE28D8.node1?SearchText=00077949&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Författare
.] Gravskr. öv. Rolandus R. Bure. 1644, 4:o
Falck, Isbrandus N.
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=F5576727C845C9FB4F72507411867AFA.node1?SearchText=00077949&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Författare
.] Gravskr. öv. Rolandus R. Bure. 1644, 4:o
Falck, Isbrandus N.
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=F5576727C845C9FB4F72507411867AFA.node1?SearchText=00009134&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Hyllade personer
, Catharina Bernhardsdotter, f. Bure
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=F5576727C845C9FB4F72507411867AFA.node1?SearchText=00009139&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Hyllade personer
Berentzdotter Se: Bure, Margareta
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=F5576727C845C9FB4F72507411867AFA.node1?SearchText=00009219&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Hyllade personer
Bure, Nicolaus Se: Bureus
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=F5576727C845C9FB4F72507411867AFA.node1?SearchText=00027768&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Hyllade personer
Hummer, Anna, f. Bure (Buhre
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=F5576727C845C9FB4F72507411867AFA.node1?SearchText=00047399&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Hyllade personer
[Rehhincler,lAnna,   BUre
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=F5576727C845C9FB4F72507411867AFA.node1?SearchText=00073660&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Författare
- reta [Rolandsdotter] Bure
Campanius, Jonas Caroli
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=F5576727C845C9FB4F72507411867AFA.node1?SearchText=00067900&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Författare
. Bure. 1694. Fol
A.T.
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=F5576727C845C9FB4F72507411867AFA.node1?SearchText=00022024&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Hyllade personer
Se: Gyldenklou, kina, f. Bure
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=F5576727C845C9FB4F72507411867AFA.node1?SearchText=00065538&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Hyllade personer
Wärnschöld, Maria, f. Bure
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=83C7A238BD119A492BC8AB27175AFA53.node1?SearchText=00065538&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Hyllade personer
Wärnschöld, Maria, f. Bure
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=83C7A238BD119A492BC8AB27175AFA53.node1?SearchText=00008845&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Hyllade personer
Berentsdotter (Berentz-) Bure
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=83C7A238BD119A492BC8AB27175AFA53.node1?SearchText=00009247&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Hyllade personer
(Bure, Nicolaus) Bröllopsskr
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=83C7A238BD119A492BC8AB27175AFA53.node1?SearchText=00020798&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Hyllade personer
) Bröllopsskr. till Bure
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=83C7A238BD119A492BC8AB27175AFA53.node1?SearchText=00108125&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Författare
-) Vahl- berg, f. Bure (Buhre
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=83C7A238BD119A492BC8AB27175AFA53.node1?SearchText=00001363&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Hyllade personer
[er] Kansson] Bure och 1888. 8
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=83C7A238BD119A492BC8AB27175AFA53.node1?SearchText=00009200&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Hyllade personer
Engelbertsson Bure, bJrgmäst
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=83C7A238BD119A492BC8AB27175AFA53.node1?SearchText=00065539&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Hyllade personer
. presidenten Olof Engelbertsson Bure
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=83C7A238BD119A492BC8AB27175AFA53.node1?SearchText=00076310&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Författare
(Berentz-) Bure (Buhre).   1689. Fol
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=83C7A238BD119A492BC8AB27175AFA53.node1?SearchText=00079011&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Författare
Gyldenklou (Guldenklavius), f. Bure
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=684CE93888C2389135612001041F8ABB.node1?SearchText=00079011&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Författare
Gyldenklou (Guldenklavius), f. Bure
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=684CE93888C2389135612001041F8ABB.node1?SearchText=00091062&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Författare
[ansson Bure och A[ndersl 0[1of
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=684CE93888C2389135612001041F8ABB.node1?SearchText=00108117&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Författare
-) Bure (Buhre). 55tostatkop
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=684CE93888C2389135612001041F8ABB.node1?SearchText=00108135&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Författare
. Bure (Buhre).   1710. Fol. 1.T
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=684CE93888C2389135612001041F8ABB.node1?SearchText=00010903&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Hyllade personer
... Av Nils Bure. [2.] Till Farfar på 70
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=684CE93888C2389135612001041F8ABB.node1?SearchText=00022258&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Hyllade personer
Gyldenklou, Anna, Bure
Visa (https://hosting.softagent.se/upps-personverser/Search;jsessionid=684CE93888C2389135612001041F8ABB.node1?SearchText=00065416&SearchMethod=searchId&RowsPerPage=30&AlphaSuiteId=&FromMetaIpac=&Admin=)
Personverser - Hyllade personer
dotter (Berenz-) f. Bure