Anbytarforum

Personrelaterat => Övriga släkter - A => Släktnamn => Agrivillius => Ämnet startat av: Per-Åke Borssén skrivet 2006-01-04, 23:15

Titel: Agrivillius
Skrivet av: Per-Åke Borssén skrivet 2006-01-04, 23:15
I redogörelsen för denna släkt nämner Ivar Wallenius (Släkten Phragmén (Phragmenius), s 219 f) en systerson till Johan Phragmenius' hustru Elisabeth Olofsdotter Agrivillius i Delsbo (1630-1706) vid namn rektor Olof Encopiander.  Herr Olof var /.../- antagligen tillhörande prästsläkten Agrivillius från Åkerby sn i Uppland/.../och var hon [hustru Elisabeth] möjligen dotter av kyrkoherden där Olaus Magni /.../  
 
Har någon möjligen mer informaation om prästsläkten Agrivillius från Åkerby?
Titel: Agrivillius
Skrivet av: Leif Tennare skrivet 2006-02-28, 19:08
Per-Åke,
Tyvärr vet jag ingenting om släkten Agrivillius, mer än att en av mina potentiella anor, Petrus Barck, gifte sig med en Christina Agrivillius i Åkerby 1692. Har också träffat på en Margaretha Agrivillius i samma tidsperiod. Har du lyckats få fram något om släkten(<)?
Titel: Agrivillius
Skrivet av: Göran Stenberg skrivet 2008-08-18, 02:17
Per-Åke! Uppgiften om Phragmenius' hustru är felaktig. Hon hette i själva verket Aurivillius. (Tyvärr har jag ingen källhänvisning i skrivande stund.) Släkten Aurivillius har fått sitt namn efter Örbyhus, men släkten Agrivillius, som alltså är en helt annan släkt, kommer från Åkerby. Nomen et omen.
GS
 
(Meddelandet ändrat av GSt den 18 augusti, 2008)
Titel: Agrivillius
Skrivet av: Jenny Möller skrivet 2008-08-29, 12:30
Hej!
Jag har en komminister i Enköping i mitt släktträd, Johan Agrivill d.1735. I en text på nätet finner jag en Johan Agrivillius, komminister i Enköping med samma dödsår. Samma man? Var det vanligt att präster och lärda lade till ett latinskt -ius ?
Titel: Agrivillius
Skrivet av: Göran Stenberg skrivet 2008-08-29, 12:39
Jenny, hej! -ius tillhör det äldre skedet; på 1700-talet moderniserade man gärna dylika namn genom att kapa ändelsen, varvid alltså nya namn kom till. Ibland är det kontexten som avgör, dvs i det lärda el ecklesiastika sammanhanget väljer man ius-namnet men i en mer merkantil miljö föredrar man den kortare formen.  
GS
Titel: Agrivillius
Skrivet av: Jenny Möller skrivet 2008-09-05, 12:02
Hej!
Så jag kan anta att det är samma släkt?
M.v.h.
Jenny
Titel: Agrivillius
Skrivet av: Göran Stenberg skrivet 2008-09-05, 21:19
Du kan med goda skäl anta att Agrivill och Agrivillius är samma släkt, dvs som Nobel och Nobelius, Odel och Odhelius etc.
Aurivillius är däremot en helt annan släkt. Den hör bl a samman med ätten (Rosén von) Rosenstein.
Titel: Agrivillius
Skrivet av: Mattias Andersson skrivet 2013-11-06, 22:39
Vid min genomläsning av domböcker för Simtuna härad fann jag följande;
 
Gustaf Agrivillius såsom fullmäktig för sin moder hustru Malin Bastiansdotter har försålt till kyrkoherden Hr Berents Bure år 1675 d 2 mars bemälte sin moders skattejord i Enåkers socken och Enåkers by...
Källa:  
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2288 (1684-1684) Bild 3690 / sid 362 (AID: v420690.b3690.s362, NAD: SE/RA/42042202)
 
Jag har inte herdaminnet för Uppsala stift tillgängligt, men vad jag hittar i nätkällor verkar ingen källa nämna kyrkoherden Abraham Agrivillius hustru vid namn, i alla fall inte vid efternamn. Så hoppas någon har nytta av uppgiften!
 
Med vänliga hälsningar
Mattias
Titel: Agrivillius
Skrivet av: Britt-Marie Svensson skrivet 2014-05-25, 09:50
Hej Någon som vet vilka föräldrarna är till ovan nämnda Christina Agrivillius som gifter sig 1692 i Åkerby?
MVH Britt-Marie
 
(Meddelandet ändrat av brittm 2014-05-25 12:46)
Titel: Agrivillius
Skrivet av: Anders Källén skrivet 2015-07-16, 21:49
Magdalena Aurivillia var gift med Abraham Magni Agrivilleus kh i Knutby. Hon borde vara dotter till Olaus Aurivilleus, men är hon det? Finns det några bevis för eller emot?
Titel: Agrivillius
Skrivet av: Constantinus Lindfors skrivet 2015-07-16, 23:04
Anders:  inte Abrahams maka Malin Bastiansdotter...? Deras son Gustaf döptes den 2/4 1649 i Nikolai fs i Stockholm.
Titel: Agrivillius
Skrivet av: Anders Källén skrivet 2015-07-17, 08:48
Nu blev jag förvirrad!
 
Jag har hämtat min upplysning från ett dokument på nätet Trolldomsprocesserna i Uppland och Uppsala (www.retrace.se/trolldomsprocesser). Där hittar man i skarven mellan sidorna(?) 184 och 185 följande (i korthet)  
 
I juni 1674 väcktes trolldomsmål... besvärade sig nämligen den 1672 avlidne kyrkoherden Abr. Agrivillius son Gustaf A. inför häradsrätten å sin moder Magdalena Aurivillius vägnar över...
 
Motstridiga uppgifter? Behöver hjälp!
 
Står moderns namn i Gustafs födelsenotis? För svårt för mig att läsa.
 
(Meddelandet ändrat av Balder_ 2015-07-17 08:50)
 
(Meddelandet ändrat av Balder_ 2015-07-17 10:23)
Titel: Agrivillius
Skrivet av: Constantinus Lindfors skrivet 2015-07-17, 10:18
Sidan, som du hänvisat till, refererar till Närdinghundra häradsrätt från 26-27/6 1674 men slår man upp i den renoverade domboken så kan följande läsas: Gustavus Agrivillius å sin moders dygdesamma hustro Magdalena Ihrings wegnar...
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:675 (1673-1676) Bild 7910 / sid 791 (AID: v420492a.b7910.s791, NAD: SE/RA/42042202)
 
Jag anar en koppling till kyrkoherde Sebastian Ihringius i Vittinge sn. Var god kolla upp denne!  
 
(Meddelandet ändrat av Ratengo 2015-07-17 14:18)
Titel: Agrivillius
Skrivet av: Anders Källén skrivet 2015-07-17, 12:17
Kyrkoherden Sebastian Ihringius (eller Ihering) ska ha varit född kring 1630, vilket skulle göra honom tämligen jämnårig med Magdalena. Sebastian var son till borgmästaren vid Salberget Sebastian Ihering ohh Märta Pålsdotter. Allt enligt det nya (men endast partiella) herdaminnet för Uppsala. Sebastian ska dessutom ha dött barnlös.
 
Men vi har väl alltjämt två mödrar till Gustav? Nämnda vid ungefär samma tidpunkt som levande! Eller ska någon av texterna läsas på något annat sätt?
Titel: Agrivillius
Skrivet av: Constantinus Lindfors skrivet 2015-07-17, 14:16
Bravo, Anders! Jag har tidigare stött på fall där personer burit ett bondskt resp. borgerligt namnskick vid skilda tillfällen. Således är Malin [Se]bastiansdotter och Magdalena Ihering en och samma individ! Är ursprungen på föräldrarna i Salberget kända?
 
Enligt Jan Eurenius databas föddes ytterligare tre barn i Nikolai fs, däribland din ana Sara Agrivillia döpt den 18/4 1651.
Titel: Agrivillius
Skrivet av: Anders Källén skrivet 2015-07-17, 14:49
Så är det förstås! Jag vet inget mer om föräldrarna, eller hur man ska få reda på det.
 
Barnen till Abraham och Magdalena är angivna i herdaminnet för Stockholm. Här är listan:
 
* Johan, troligen född i Knivsta, okänt när. Student 1659.  död i Ekeby 16/4 1715 där han var kyrkoherde sedan 1699. Gift med en Elisabet Tillman. Fick en son och namne 1696 som efterträdde honom.
* Margareta, döpt i Nikolai den 15/8 1647 och död omkring 1702-03, okänt var. Gifte sig den 12/3 1671 i Knutby med stadssekreteraren i Uppsala, slutlig justitieborgmästaren i Uppsala Thomas Lohrman (1644-16/3 1722)
* Gustaf, döpt i Nikolai den 2/4 1649. Död före 1700, okänt var och när. Var rådman i Norrköping.  
* Sara, döpt i Nikolai 18/4 1651, död i Alunda tacksägelsen 6/1 1695. När och var hon gifte sig med Lars Hontherus är okänt.
* Elisabet, döpt i Nikolai 28/8 antingen 1652 eller 1653. Levde i Uppsala i slutet av 1714. Gifte sig med kyrkoherden i Enånger och Njutånger magister Martin Hoffstadius (d 4/5 1689)
* Magdalena, född omkring 1659 och död 1699 (okänt var och när). Gift med Eric Berg i dennes andra gifte.
 
Vet någon mer om dessa, meddela mig!
 
Denna svit inlägg borde väl egentligen flyttas till Agrivillius?
 
(Meddelandet ändrat av Balder_ 2015-07-17 14:56)
Titel: Agrivillius
Skrivet av: Constantinus Lindfors skrivet 2015-07-17, 15:31
Även kyrkoherden Johan Ihering i Tierp sn tycks vara en bror. På sida 38 i sjunde bandet av Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige (1859-1870) står: Af kyrkoherdar må nämnas Johannes Sebastian Ihring. Han föddes på 1620-talet i Uppland; förordnades att medfölja den år 1655 till Ryssland afgående stora legationen under riksrådet Bjelke. På hemresan, 1658, förolyckades det fartyg, på hvilket Ihring var ombord, och han räddade med möda sitt lif, i det han kom på stormasten flytande till Åland, efter att hafva drifvit omkring halftannat dygn, nära att förgås af hunger och köld.
 
Johan Ihering gifte sig med Elisabeth Håkansdotter, kyrkoherdedotter från Spånga sn, och de hade minst fyra barn.
 
Bou efter svärfar Håkan Helsing 28/8 1688: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:40 (1688-1688) Bild 6440 / sid 626 (AID: v222324.b6440.s626, NAD: SE/SSA/0145a)
Titel: Agrivillius
Skrivet av: Anders Källén skrivet 2015-07-17, 21:34
Enligt det gamla herdaminnet (Fant och Lastbom) var han först gift med henne och sedan med Elisabeth Celsius som var dotter till Prof. M. Celsius.F.ö. en ovanligt lång biografi i detta verk över honom.
Titel: Agrivillius
Skrivet av: Constantinus Lindfors skrivet 2015-07-18, 00:47
Efter en diskussion med Anders via e-post kan konstateras att bergmästare (ej borgmästare!) Sebastian Ihering d.ä. avlidit redan år 1628 och att hans änka Margareta Pålsdotter kom att gifta om sig med kyrkoherde Roland Bure (1587-1670) i Nora. Margareta (död 1672) kom från Enåker sn och tycks vara dotter till komminister Paulus Olai därstädes. Med Roland Bure fick Margareta Pålsdotter två söner, Erik Bure och Engelbrekt Bure, som alltså var syskontrion Iherings halvbröder! I detta sammanhang bör noteras att Sebastian Ihering d.y. i Vittinge kom att äkta sig med sin styvsyster Margareta Bure (Roland Bures dotter från tidigare gifte), men först efter att hon blivit änka efter domkyrkosysslomannen Julius Göös i Uppsala.
 
Sen håller jag det för  att Sebastian Ihering vid Salberget var son till bergmästare Ruprecht Ihering i Värmland, som hitkom till Sverige år 1593 och var i sin tur son till Sebastian Ihering, en doktor och furstligt holsteinskt råd och syndicus i Polen.
Titel: SV: Agrivillius
Skrivet av: Martin Edgélius skrivet 2021-05-03, 08:56
1738-1739 köper skolmästaren i Vaxholm, Olof Dufva, en del i hemmanet Hampvik i Spelviks socken i Södermanland av sin svåger Johan Agrevillius (det står med e domboken), kaplan i Holms socken. Det framgår inte i det äldre herdaminnet vem Johan A är gift med (Uppsala stifts herdaminne (AB, C, X) 2 (1843) Bild 400 / sid 73 (AID: v903635.b400.s73)) men det bör vara med en syster till Olof Dufva eller till hans hustru Elisabet Stockenborg. Har någon koll på Johan A:s hustru?


Se Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:32 (1738) Bild 7030 / sid 700 (AID: v948426.b7030.s700, NAD: SE/RA/420422) och Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:33b (1739) Bild 1640 / sid 940 (AID: v948428.b1640.s940, NAD: SE/RA/420422).


/Martin
Titel: SV: Agrivillius
Skrivet av: Martin Edgélius skrivet 2021-05-03, 09:10
Det fanns visst en bou efter Johan A. Där framgår bara att barnen som upptas är från ett tidigare gifte.
Lagunda häradsrätt (C) FII:7 (1776-1779) Bild 840 / sid 28 (AID: v149161a.b840.s28, NAD: SE/ULA/10698)


Och även en bou efter första hustrun, som konstigt nog heter Maria Kristina Anderson. Hmm. Hur går det här ihop?
Lagunda häradsrätt (C) FII:4 (1760-1764) Bild 310 / sid 303 (AID: v149158.b310.s303, NAD: SE/ULA/10698)
Titel: SV: Agrivillius
Skrivet av: Martin Edgélius skrivet 2021-05-03, 14:40
Det här löste sig visst på egen hand. Johan A är först gift med Olof Dufvas svägerska Sara Stockenborg född 1713 i Vårfrukyrka sn i Uppland. De får dottern Anna Maria ihop 1733 (Enköping (C) C:3 (1726-1763) Bild 41 / sid 37 (AID: v124163.b41.s37, NAD: SE/ULA/10206)).
/Martin