Anbytarforum

Personrelaterat => Medeltida släkter => Släktnamn => Hjorthorn => Ämnet startat av: Erkki A Tikkanen skrivet 2015-09-01, 12:01

Titel: Hjorthorn
Skrivet av: Erkki A Tikkanen skrivet 2015-09-01, 12:01
Varifrån kommer information om Jöns Ingelssons (hjorthorn)hustru Ingegerd Karlsdotter? Jag kan inte hitta något om henne i medeltida källor.
Titel: SV: Hjorthorn
Skrivet av: Peter Siljerud skrivet 2020-01-13, 22:48
Hustrun till Erik Bengtsson (två oxhorn) i Kniva (Vika sn) anges i DD 125 heta Gertrud.[1] Enligt vissa uppgifter ska hon heta Gertrud Jönsdotter (hjorthorn), exempelvis i Kröningssvärds släkttabell XXXIII[2] och i Swea och Götha Höfdingaminne s. 197. Finns det någon bättre källa till detta? På Adelsvapen för ätten Ikornsköld nr 283 anges källan till detta ”Brev i Sturearkivet i Danska riksarkivet”.[3]

Hon är ju då syster till riddaren Ingel Jönsson (hjorthorn), och han förekommer flera gånger i samma dokument som Erik Bengtsson, t.ex. DD 139[4] och DD 267[5], vilket förstås är ett indicium. Om någon har närmare uppgifter om detta vore det mycket intressant.

[1] http://runeberg.org/diplodalek/1/0135.html
[2] http://runeberg.org/diplodalek/gen/0035.html
[3] https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ikornsk%C3%B6ld_nr_283
[4] http://runeberg.org/diplodalek/1/0147.html
[5] http://runeberg.org/diplodalek/1/0279.html
Titel: SV: Hjorthorn
Skrivet av: Peter Siljerud skrivet 2020-01-24, 11:48
Ett senkommet svar till Erkkis fråga om Ingegärd Karlsdotter, gift med Jöns Ingelsson (hjorthorn). I två brev 1478 omnämns deras son riddaren Ingel Jönssons morbröder: Ulf, Mickel och Erik Karlssöner [RAp 24/6 samt 2/7]. Ingels änka, Birgitta Sonedotter, upplåter sina morgongåvegods i ”Skiplinghe” och ”Fröslundhe” i Harakers sn mot ”Næsholm liggiandes i Husby sokn i Dala herredhe och j Vesterars biscopsdöme” och ”ther til Riddarhyttan och grwffwan, Stabexboda, Barsgærdhe haga i Twna sokn, En gordh i Salabo j Færnebo sokn ok Harakers qwernen”. Ingegärds förnamn framgår däremot inte.

Dessa gods är dock intressanta i sig. 1354 (datum ej angivet, se SDHK-nr: 6671) byter Tideke Petersson till sig jord och kvarn i Fröslunda, 8 örtugland i Åby m.m. i Harakers socken (Norrbo härad). 1369 [RAp 20/9] ger han sin hustru, Margareta Konradsdotter, sitt förvärvade gods i Haraker i morgongåva, ”nämligen 2 markland i Skepplinge, 5 öresland i Åby och 12 öresland i Fröslunda samt Fröslunda kvarnar.” Frågan är då, hur kommer de från Tideke Petersson till Ingel Jönsson?

Tidike Petersson har en dotter Kristina som är gift med borgmästaren i Stockholm, Everhard Kansten. Detta framgår i ett brev 1370 [RAp 8/10]. Dottern Kristina tycks vara från ett tidigare gifte, då morgongåvebrevet är utfärdat året innan. Dock omnämns de när Everhard Kansten utfärdar sitt testamente 1376 [RAp 12/4] på följande sätt: "till 'sin herre' (svärfar) Tideke ["Thidekino"] Petersson på Kopparberget och till 'sin fru' (svärmor), Tidekes hustru Margareta.”

Jag känner inte till Kristinas vidare öden, eller om Tideke har andra barn. Däremot ärver Jöns Ingelssons mor, Apollonia Jönsdotter (sköld kluven av klöverskura), en badstuga i Västerås av Tideke Petersson, vilken omnämns 1413 [RAp 11/7] samt 1414 [RAp 21/2]. Det vore inte osannolikt om även godsen i Haraker tillkommit Apollonia i arv efter Tideke, med tanke på att de senare innehas av hennes sonson Ingel Jönsson. Även badstugan i Västerås kommer i Birgitta Sonedotters ägo vilket framgår i ett brev 1475 [RAp 1/7]. Tideke Petersson sigillerar även Ingel Jönssons (hjortkrona) morgongåvebrev till Apollonia 1370 [RAp 10/1].

Apollonias sigill[1], vilket inte är enkelt att tyda, framgår i ett annat arv 1420 [RAp  1/8]. I SMV s. 760 beskrivs det som en styckad sköld ”med grekiskt kors i vardera fältet”.

Kan Tideke Petersson ha varit hennes farbror? Han omnämns i Diplomatarium Dalekarlicum vara fogde och mästerman på Kopparberget 1352-1370. Möjligen är det denne Tideke Petersson som sigillerar ett brev 1360 (datum ej angivet, se SDHK-nr: 7655). Dennes sigill (nr 2) beskrivs ”av brunfärgat vax (otydlig vapenbild i sköld): + S’ Tidecini Petarss[on]” [2]. Att det är otydligt är uppenbart, men kan man ändå inte ana en form av kors, liknande det som återfinns i Apollonias sigill?

Tidekes (andra?) hustru Margareta Konradsdotter, omnämns senare ”Margareta i Grycksbo”, enligt DDal nr 45[3]. Hennes släktskapsförhållanden nämns 1382 och 1383 i DDal nr 41[4] och 42[5]. I det senare brevet nämns hennes arvingar, bland annat en ”Jønis Pæthersson”, vilken skulle kunna vara Apollonias far. Nu har jag inte full koll på medeltida arvsrätt, men det är ett intressant spår.

[1] https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/Sdhk_19526_19526.jpg#?c=&m=&s=&cv=&xywh=211%2C2160%2C1256%2C662 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/Sdhk_19526_19526.jpg#?c=&m=&s=&cv=&xywh=211%2C2160%2C1256%2C662)
[2] https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/Sdhk_7655_7655.jpg#?c=&m=&s=&cv=&xywh=1571%2C1946%2C1417%2C747 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/Sdhk_7655_7655.jpg#?c=&m=&s=&cv=&xywh=1571%2C1946%2C1417%2C747)
[3] http://runeberg.org/diplodalek/1/0054.html (http://runeberg.org/diplodalek/1/0054.html)
[4] http://runeberg.org/diplodalek/1/0051.html (http://runeberg.org/diplodalek/1/0051.html)
[5] http://runeberg.org/diplodalek/1/0052.html (http://runeberg.org/diplodalek/1/0052.html)
Titel: SV: Hjorthorn
Skrivet av: Peter Siljerud skrivet 2020-02-12, 14:48
Om man tittar noggrannare på de arvingar som nämns efter Tideke Peterssons andra hustru, Margareta Konradsdotter, anges de komma från Selebo och Öknebo härader i Södermanland (DDal nr 41). Hon själv är född i Lövsta i Ytterenhörna, Selebo härad, sannolikt hennes brors, Nils Kristinassons, sätesgård (DMS 2:6 s. 274).

I DDal nr 42 nämns arvingen ”Tomas i Lidhum”, vilket troligen avser Lida i Ytterenhörna sn. I brevet saknas ortsangivelse för arvingen ”Jønis Pæthersson” men det finns en Jöns i Lida som dyker upp i källorna 1400 och 1406 (DMS 2:6 s. 273). 1405 byter Jöns Pedersson i Lida bort jord i Väsby och Årby, Ytterenhörna sn (DMS 2:6 s. 282). Tidigare omnämns en Peter Tomasson i Lida, häradshövding i Bråbo (RAp 22/6 1364 = SDHK: 8535).

Jöns Petersson i Lida är då möjligen son (eller svärson) till Peter Tomasson i Lida. Huruvida Jöns är far till Apollonia Jönsdotter är dock fortfarande obesvarat. Sigill för Jöns eller den förmodade fadern Peter skulle förstås hjälpa till här.