Anbytarforum

Personrelaterat => Introducerad adel - L => Introducerad adel => Släktnamn => Leijondahl => Ämnet startat av: Olle Elm skrivet 2010-06-10, 20:46

Titel: Leijondahl
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2010-06-10, 20:46
I Supplementet till EÄ anges under Leijondahl under Tab 1:
 
N.N. Mörck g. m. Ingeborg.
 
Ytterligare barn:
 
Jonas, tygvakt i Halmstad. [EÄKrA]
 
Finner en anteckning i domboken för Vista härad år 1688, den 24/2, som kompletterar ytterligare:
 
Så opplästes offentligen i Rätten Hr Capiteinens Wälb. Nils Liondahls Cautions skrift för sin Broder Mons. Jonas Mörck som ähr antagen att wara Casseur i Hallmastadh och på alwarligh förmaning Nämnden att giöra then berättelse om Hr Capiteinens wilkor som the nu och framdeles kunna answara tillstodo dhe att han ähr af god förmogenheet för sin Caution nogsampt responsabel.
 
Det förekommer f ö en hel del notiser i Vista härads dombok om Nils Mörckendahl, adlad Leijondahl. Åtminstone vid ett tillfälle döms han för hor.
Vänligen,
Olle Elm
Titel: Leijondahl
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2010-07-17, 23:59
En förare Mörkendal - gift man - erkänner 1696 vid Vista häradstinget ett begånget lönskaläge - havandes bmte förare tillförne försett sig med lönskaläge.
Eftersom Nils Mörckendahl, adlad Leijondahl, blev adlad 1687 kan det här röra sig om ännu en släkting.
Vänligen,
Olle
Titel: Leijondahl
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2010-07-19, 23:41
I saköreslängden 1696 kallas ovanstående förare endast Mörk. I ett mål 1697 nämns föraren Adolf Mörkendahl. Målet ser ut att handla om bostället Berg, möjligen i Ölmstad socken.
Vänligen,
Olle
 
(Meddelandet ändrat av smol 2010-07-20 22:09)
Titel: Leijondahl
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2010-11-11, 21:23
Elgenstierna anger Hans Mörck, adlad Leijondahl ...Död 1696. - utan angivelse av plats.
I Kalmar domkyrkas räkenskaper 5/3 1698 anges:
För Sahl Capit. Hans Leijondals lijk som blef insatt i kyrckiones graf hwar före gifwit  30.
 
Vänligen,
Olle
Titel: Leijondahl
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2011-07-02, 13:22
1686 20/3 Margareta Ludwichsdotter skall plickta för begånget lägersmål med Hr Caipteinen Niels Mörkendahl på Rävlinge frälse, Skärstad socken.
Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:69 (1681-1688) Bild 1470
 
Av en notis s d framgår att kaptenen förliktes med rådmannen i Gränna Ludvig Barck (=guldsmeden) hwilkens dotter Margareta han uthi sitt änklingsståndh hafwer belägrat .....  
och om 8 dagar här efter låta taga barnet ifrån moldern och dhet försöria ...  
 
Ärendet fortsätter samma dag med en diger utredning ang ett annat barn som han trol begår 12-mannaed att ej vara barnafader till...
 
Vänligen,
Olle Elm
 
(Meddelandet ändrat av smol 2011-07-02 13:40)
Titel: Leijondahl
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2011-11-13, 09:50
Ovan nämns 1697 föraren Adolf Mörkendahl. Möjligen är han densamme som föraren Adolph Mörk med anknytning till bl a Torrarp i Adelovs socken, Sicklamålen och Reaby i Gränna socken s å.
(https://forum.rotter.se/discus/messages/576/340513.jpg)
Jönköpings regemente 366 (1697-1697) Bild 118
Det är Nils Leijondahl som är kapten och chef för kompaniet.
Vänligen,
Olle
Titel: Leijondahl
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2013-12-26, 21:20
1682 22/9 förekommer en notis vid Vista häradstinget som troligen ger oss förnamnet på den okände stamfadern. Där anges: Samma dagh instälte sigh för Rätten Föraren Oluf Pedersson af Capiteinen Manhafftig Nilss Larsson Mörkendahl uthi Livlandh ...
 
Vid samma ting förekommer ett mål om en häst som tillhörde fänriken vid artilleriet manhaftig Johan Mörck - vilket väl bör antecknas här.
 
Vänligen,
Olle Elm
 
(Meddelandet ändrat av smol 2013-12-26 21:49)
Titel: Leijondahl
Skrivet av: Niklas Kant skrivet 2013-12-27, 13:31
Olle,
 
Här kan du nog hitta mer fynd i denna fråga  
 
http://www.gbgtomter.se/Rote_5/5.9.pdf
 
 http://www.gbgtomter.se/Rote_4/4.14.pdf
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2013-12-27 13:46)
Titel: Leijondahl
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2013-12-27, 16:44
Snyggt Niklas Kant!  
 
Det var Du som hittade det. Skriver Du en sammanfattning/antavla - så kan jag kolla ev kyrkböcker. Äras den som äras bör! (Och inte kunde man ana att denne Lars bar ett helt annat namn ...)
 
Vänligen,
Olle
Titel: Leijondahl
Skrivet av: Niklas Kant skrivet 2013-12-27, 17:06
Det är snarare Olga Dahl som bör äras. Fantastiskt bra sida.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2013-12-27 17:16)
Titel: Leijondahl
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2013-12-27, 17:16
Niklas - det har Du självklart rätt i, då hon sammanställt detta gedigna material, men kan inte Du känna Dig lite stolt också, som kom på att här kunde man hitta detta? INgen har tänkt på det tidigare och så råkade jag hitta patronymikonet Lars - som också var okänt - och därefter Du detta. Så snabbt går det sällan.
Vänligen,
Olle
Titel: SV: Leijondahl
Skrivet av: smol skrivet 2017-08-12, 18:53
Ovan ser vi ännu ett exempel på vad som händer om någon bidragsgivare tar bort sitt konto från AF. I detta fall den duktige Niklas Kant.
Kan det finnas någonstans dessa inlägg ändå sparats?
Jörgen Tollesson - Du brukade ha kläm på sådant förr i tiden.

Vänligen,
Olle
Titel: SV: Leijondahl
Skrivet av: patrick skrivet 2017-08-12, 19:46
Kan detta verkligen vara sant!!! Försvinner inlägg om man avslutar konto? Så var det i så fall med "det bättre" forumet! Låt det inte vara sant!!!

Moderator får lov att ta bort detta efter jag skrivit av mig!!!
Titel: SV: Leijondahl
Skrivet av: smol skrivet 2017-08-12, 20:03
Patrik - jag tror dessvärre det är sant.
Har för mig att det varit uppe i redaktionsrådet för SGT, där källan i någon fotnot plöstligt var borta i AF.