Anbytarforum

Personrelaterat => Introducerad adel - D => Introducerad adel => Släktnamn => Drakenstierna => Ämnet startat av: Niklas Kant skrivet 2015-11-19, 22:21

Titel: Drakenstierna
Skrivet av: Niklas Kant skrivet 2015-11-19, 22:21
Vid försäljning av avlidne rådmannen i Uppsala Rolof Kahles stenhus framgår det av Elsa Drakenstiernas fullmakt daterad Stockholm 1700 14/7 att den förstnämnda var hennes morfar.
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:715 p. 201-203
Titel: Drakenstierna
Skrivet av: Constantinus Lindfors skrivet 2015-11-20, 04:24
Elsa Drakenstiernas föräldrar gifte sig i Katarina fs i Stockholm den 21/7 1670. Var god läs vidare under släkten , men det bör påpekas att Elsas farmor var Elsa Hansdotter Crestman från Preussen, och inte Catharina Avander från Lövånger sn.
Titel: SV: Drakenstierna
Skrivet av: kvm skrivet 2018-04-19, 23:48

"Anno 1696 den 9 Septembris /.../
1. Förestälte sig Studiosus Dn Pet: Elg Wermeland med Elsa Drakenstierna, och tå opplästes hennes skrift, däruthinnan hon begärer att blifwa wijd honom qwitt, ehuruwähl fuller med bägges samtycke hade warit lyst til Giftermåhl dem emellan, andragandes hon där till sådana Argument och skiähl, såsom.
1. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00210 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00210) ff

Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00214 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00214)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00215 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00215)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00222 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00222)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00223 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00223)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00224 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00224)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00229 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00229)

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00240 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00245 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00248 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00251
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00253


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/14 (1694-1697)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Drakenstierna_nr_531 (https://www.adelsvapen.com/genealogi/Drakenstierna_nr_531)
Titel: SV: Drakenstierna
Skrivet av: kvm skrivet 2019-06-06, 21:27

"Rulla Uppå Hans Kongl. May:ts Guardie
1 Compagnie
under Mayorens Wälb:ne Hans Hendrich von Siegroths Commando effter Kongl May:ts och KriegsCollegij ordre antagne ifrån dhen 15 Julij A:o 1672 .p.
/.../
Mathias Drackenstierna"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053869_00052 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053869_00052)
Källa: Livgardet, Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1672/1 (1671-1672)"Rulla Uppå Hans Kongl: May:ttz Guardie och Majoren Välb: Hans Hendrich von Siegrothz Compagnie, hwarefter Tienstligen aff dhet Kongl: Crigz Collegio uthräkningh begiäres pro Novemb: 1672
/.../
RothMestar Mathias Drakenstierna"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053869_00132 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053869_00132)
Källa: Livgardet, Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1672/1 (1671-1672)År 1673: "R:M: Mathias Drakenstierna", https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053886_00018
"R:M: Mathias Drakenstierna, söker avancement", https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053886_00071
Källa: Livgardet, Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1673/1 (1673)
År 1678 1/6: "Cherigiant Mathias Drakenstiärn"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053964_00378
Källa: Överste Karl Gustaf Skyttes värvade dragonregemente, Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1678/3 (1678)
Titel: SV: Drakenstierna
Skrivet av: kvm skrivet 2019-06-07, 21:46

"Rulla Uppå Hans Kongl. May:tz Lijff Guardie under Öfwersten Högwälb: herre Hr Baron Christopher Gyllenstiernas Commandofrå d 22 Maij och till ult:o october A:o 1674 .
ÖfwersteLeutnampt Wälb:e Hr Hans Hindrich von Siegeroth
/.../
Piquenerare
/.../
"afsked uthi Junij.  R:M: Mathias Drakenstierna"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053895_00075 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053895_00075)
Källa: Livgardet, Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1674/1 (1674)


***


"Rulla Aff Rytmester Nassertz Compagnie
/.../
Corpraller
Mats Drakenstern"
/.../
Corprall Mattias Drackenstierna"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053808_00048 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053808_00048)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053808_00049 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053808_00049)

Källa: 1666. Trupper i Bremen och Verden. Överste Volmer Wrangels kav. regemente. Uppland, Östergötland, Småland., Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1666/11 (1666)

År 1667: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053820_00035 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053820_00035)


***


Registerkort till samlingen Biografica: Drakenstjerna, Mathias
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300019_00360 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300019_00360)
Källa: Biografica, Registerkort till samlingen Biografica, SE/KrA/1051/001/19

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066384_00078 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066384_00078) ff
Källa: Biografica, Mikrofilmade dossiéer, SE/KrA/1051/003/D/10

***


Drakenstierna, Mattias
Furir vid Vomar Wrangels kombinerade svenska kav. regemente
1665: vol. 4, värfd 14/9 1665 [ https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053791_00094 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053791_00094) ]
Korpral 1666: 11 [ https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053808_00048 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053808_00048) ]
1667: 3 [ https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053813_00015 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053813_00015) ], 10 [ https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053820_00035 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053820_00035) ]


Drakenstierna, Mattias
Sergeant vid K G Skyttes dragonregemente
1678: vol. 12


"Drakenstierna"
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300108_01375 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300108_01375) ff
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/3

***


Se även: Riddarhuset: N W Marcks von Würtembergs genealogier Döda:2 (1800-1899) Bild 1660 / sid 140 ff (AID: v910580.b1660.s140)