Anbytarforum

Personrelaterat => Introducerad adel - B => Introducerad adel => Släktnamn => Brömssen, von => Ämnet startat av: Robert Eckeryd skrivet 2002-01-17, 21:06

Titel: Brömssen, von
Skrivet av: Robert Eckeryd skrivet 2002-01-17, 21:06
Känner någon till om det finns biografiskt material angående överstelöjtnanten vid Västerbottens fältjägarekår (senare postmästare i Västerås) Adolf Magnus Von Brömssen (1804-69) och/eller hans hustru Sophia Charlotta Af Donner? Även material angående deras barn kan vara av intresse.
Titel: Brömssen, von
Skrivet av: Jonas Kuschner (Jonas) skrivet 2002-01-17, 21:42
Hej Robert! Har du gjort en sökning på NAD-skivan*? Där kan det ju finnas uppgifter om det skulle finnas något arkiv med Brömssen-relevant innehåll.
 
 
*Nationell arkivdatabas. CD:n, som bör vara tillgänglig på de flesta arkiv och bibliotek, innehåller betydligt mer än den bantade version som är tillgänglig via SVARs hemsida.
Titel: Brömssen, von
Skrivet av: Patrick von Brömsen skrivet 2006-12-28, 18:16
Upplysning
 
På skivan från riddarhusets genealogier så står det att Carl Lorentz dör 1825-12-30 Fole sn på Gotland. I kyrkboken står det Carl Gustaf. Det kanske är fler saker/namn som är fel. Elgenstierna har nog gjort fel. GID 2542.14.93400
 
Vänligen Patrick
Titel: Brömssen, von
Skrivet av: Carol Forsström skrivet 2006-12-29, 19:57
Hej Patrick!
Carl Lorentz skall vara min mf mm ff om Elgernstierna stämmer. Det finns bara en Carl Lorentz von Brömssen nämnd. Kan han möjligtvis ha hetat Carl Gustaf Lorents el. dyl. Carl Gustaf fanns det många av.
Elgenstierna är inte felfri. Har meddelat Carl Szabat (som uppdaterar Elgenstierna) om en felaktighet som är styrkt av riddarhuset. Carl Lorentz sons (Carl Axel) ena dotter hette inte Anna Maria utan Maria Sofia och var min morfars mormor.
Jag har ett ganska komplett släktträd på von Brömssen, det mesta hämtat från Elgenstierna så har du några styrkta felaktigheter så vill jag gärna veta.
 
Vänligen Carol
Titel: Brömssen, von
Skrivet av: Patrick von Brömsen skrivet 2007-06-14, 08:22
Här kommer frågan Marc
 
Hej Marc
Jag har några funderingar angående Bröms som du fått genom Agneta Olofsson, Genea. von Bröms(s)en är ju adlad von Bröms och härstammar från Jönköping, där de hette Bröms. Har du fått fler uppgifter om barn och släktkopplingar än vad du lagt ut här från Genea? I Jönköpings tänkebok förekommer namnet Bröms från 1512. Jag försöker komma vidare på min sida.
 
Vänligen Patrick
 
Marc(<)s uppgifter som jag hänvisar till ligger under Bureslott.
Titel: Brömssen, von
Skrivet av: Björn Thunberg skrivet 2007-06-14, 14:44
Marc borde svar men jag gör det istället.
Jag tror inte Agneta Olofsson är källan till Bröms.
Titel: Brömssen, von
Skrivet av: Marc Hernelind skrivet 2007-06-15, 14:18
Jaha Björn, där har du fel jag har anlita Angneta som släktforknings konsult och hennes företag Genea jag fick två papper bland Annat AnnaHencis dotter Bröms Gift med Lar torsell  ochj mer uppjifter tillexempel on Henric Henricsson Bröms Rådsman och Handelsman i Norrköping och Gamla Borgmästaren Måns Svensson Bröms var med på Anna Måndotters lipredikan.. vilken jag också har kopia på, så om du vill ha kopia på de två papper jag fått från Agneta så kan jag skick dom till dej.
sen finns flera andra källor exempelvis :  
 
Henric Var bl.a. ägare till skattehemmanet Gobo i Yxnerums socken.Drottning Kristina utsedde i samband med sitt Norrköpingsbesök 1661, Henrik till rådman.
Källa: Björn Helmfrid. Norrköpings Stads Historia 1568 - 1719. Bok n:o 1 och n:o 2.
 
Elgenstierna om adelsäkten Bröms nr 161  
 
Gamla Borgmästar släkten Bröm i Norrköping: Örnbergs ättartal tex. del 12 sid 124 -125.  
 
Gamla Frälse släkten Bröms av Hans Brask Släktbok  och  ÄFS tillex. om Nils Jönsson Bröms.
 
kopior kan du få Patrik av Brask och Örnberg också.  
så jag har forskat länge på Bröms så det är väldigt spännande efter Jöns Bröms på 1400 talet  
vart hamnar man enligt Barsk citat Knapen Jöns Bröms var besutten i Torpa socken och sen i Vetlanda Socken och denne knape är förmodligen släktens stamfar och var i livet 1460 talet. Ättens Stammoder Kristina Trulsdotter .
Den adliga ätten Bröms nr.161 övertogsitt namn från en äldre småländsk frälse släkt .som behandlas på sidan 105 i Brask släktbok . den äldre ätten Bröms ingift med Upplanda ätten .
 
min Personliga teori är att Bröms kom från tyskland och förmodligen har samband med von Brömsen.  mvh Marc
Titel: Brömssen, von
Skrivet av: Patrick von Brömsen skrivet 2008-02-04, 19:31
Här kommer en kompletering till Brömsforskningen.
 
Carl Axel v B och Helena Axelsdotter får en son som inte finns med i materialet från riddarhuset. Dessvärre så dog han ung, född 1818-01-22 död 1824-07-28 i huvudvärk, Skara landsförsamling GID 1567.40.41900 bild 419 eller då HII:5 1821-1824 (långt bak) uppges vara svag 1823, kanske av huvudvärken. Där då också ett nytt datum för Helena dyker upp vilket jag i och för sig sett på ytterliggare ett ställe, född 1793-10-15.
 
Vad står det att dottern är? som även är? Var är sonen, förutom svag? Är det latin längst ner?
 
Kanske går det att hitta ytterliggare en förrymnd Brömsare, (kanske blir resultatet en ny gren?) Återkommer när jag vet.
 
Tacksam för hjälp
 
Patrick
Titel: Brömssen, von
Skrivet av: Patrick von Brömsen skrivet 2008-02-07, 15:12
Hej på er!
 
Jag har haft en liten fundering på att skapa ett litet Brömsennätverk där då de som släktforskar kan ingå i detta närverk. Allt för att vi skall hjälpa varandra och inte sitta på vår kammare och uppfinna hjulet på nytt (vilket vi kanske ändå gör med tanke på riddarhusets uppgifter). Tanken är snarare att få verifierat MED KÄLLOR  de uppgifterna och att kanske ytterliggare komplettera med sådant Elgenstierna med flera kanske missat eller felat. Samtidigt kan vi ju hjälpas åt med de ingifta kvinnorna som man inte hittar i adelskalendern att forska vidare på. Vi är nu två engagerade som sitter vid datorn och hjälper varandra framåt (det går fortare, är roligare och framför allt så ger det en kick i baken för att inte stanna upp så fort det blir lite jobbigt). I och med att vi sitter vid datorer och har Genline och Arkiv Digital så bör ju den som är intresserad ha antingen de eller Svars variant med tanke på hur vi jobbar (i de socknar vi jobbar med så tror jag inte att DigiArkiv tillför något, men man vet ju inte). Det skickas mail hela tiden, oftast då kanske kvällstid. Men självklart får du ju själv bestämma hur engagerad du vill vara i sökandet. Jag vet ju några som har/sysslar med denna släkt, det vore roligt om ni ville vara med och delge era kunskaper till oss andra och ni som kommer nya kan ju ta del av vad vi fått fram.
 
Tanken är också att skapa en bilddatabas (ej att konkurera med porträttfynd här på forumet). Detta kan ju komma lite senare.
 
Alla är då välkommna att leta Brömsar och därtill ingifta anor.
 
Så vad tror ni? finns det något intresse, så maila mig gärna. Om det är något annat som kom, så upp går det ju bra att lägga in ett svar här.
 
Vänligen Patrick
Titel: Brömssen, von
Skrivet av: Patrick von Brömsen skrivet 2008-03-10, 20:55
Hej  
 
Försöker hitta de äldre leden till Bröms från Jönköping som skall ha bott där i flera generationer.  
I en av Jönköpings tänkebok för Jönköpings smedämbete 1643-1657 Egil Lönnberg 1940, så återfinns just en Jöran kopparslagare, omtalad 1646. Han tillhör där ”hantverkare i Jönköping tillhörande andra skråämbeten” sid 115. Det är väl en stor möjlighet att det är den rätta Jöran som då även nämns i domboken reg 1655 nedan. Jag hittar endast denna Jöran som kopparslagare i Jönköping.
Är det någon som har Mästerboken 1643-1702 ? finns det någon information om min Bröms?
I Jönköping har vi hovrättsstad (1634), slott och vapentillverkning. Kan något utav detta hjälpa att finna mer information?
Ur ”Jönköping en stadsgeografisk undersökning” av Gösta Weiler 1936, så bestod ”nya” Jönköping av ca 1100-1200 invånare år 1610, för att öka till ca 1500-1600 år 1635 sid 41. Uppgifterna är ungefärliga.
” Till det ”nya” Jönköpings uppbyggande bidrog kronan i ej obetydlig mån genom att låta uppföra byggnader för smeder och andra hantverkare. Så tillkom Smedjegatan för smeder (bönder) från Västergötland och småland, vilka fingo befallning att slå sig ned i Jönköping, dit vapenfabrikationen nu koncentrerades (Jönköpings faktori)”. Ur föregående bok.
Sedan har vi vapnet som den Bröms som blir adlad tar ( ligger som en fråga under Heraldik här på anbytarforum). Jag får hänvisa dit.
Är denna Per Ericsson som meddelat riddarhuset fortfarande verksam? Har han funnit mer information? Är det någon som vet mer om detta?
Nedanstående är hämtat från riddarhusets genealogiska tabeller meddelat av Per Ericsson.
Ätt: von BRÖMSSEN, A. Nr. 932
E.I sid. 654
Ätten sägs härstamma från Livland och som dess förste namngivne representant upptages
Johan Bröms (Tab. 1). Som framgår nedan är den emellertid med mycket stor sannolikhet av
svenskt ursprung, härstammande från Jönköping. I Jönköpings tänkebok nämns personer med
namnet Bröms från 1512. Enligt ett odaterat koncept i Jönköpings domboks registratur 1655
har Johan Jöransson Bröms från en icke angiven ort tillskrivit sin fader och begärt ett
bördsbrev av magistraten. I detta säges att fadern är kopparslagarmästaren Jöran Jönsson, vars
förfäder länge bott i staden och modern Ingiel Knutsdotter. Johan säges bl.a. ha övat sig i
bokliga konster. Ett annat koncept i Jönköpings domboks registratur 1659, dat. 1659-08-10
och underskrivet av borgmästare och råd har följande inledning: Borgmästare och råd i
Jönköping gör härmed veterligt, emedan Kungl. Maj:ts vår konungstrotjänare och
regementssekreterare över militiestaten i Dorpat, äreborne och välbenämnde Johannes Bröms,
nu efter Staden Dorpats oförmodade övergång till moskoviterna haver jämte flera tagit sin
marsch åt Reval och 1657 sig hit till sina föräldrar uti Jönköping begivit, varest han med de
sina intill dato uppehållit haver, och såsom numera den goda förhoppningen haver, atten evig
fred mellan kronan Sverige och bemälta moskoviter skall avhandlas och träffas kunna, alltså
haver han sig resolverat sin resa åt bemälta ort igen att försätta, för den skull av oss till sin
resa bättre säkerhet om attest om sitt levernes förhållande här i staden anmodat och begärt; nu
såsom ingen å denna ort annat haver sport och förnummit, utan att han och bemälte de hans
här hos oss sig ärligen, redligen och väl, både i umgänge och leverne ställt och förhållit haver
(eftersom ock denna hans hustrus syster emellertid här med ett hederligt giftermål försedd är)
så att man icke obilligt har orsak giva dem däröver ett gott beröm ...
Källor: S. o H., nr 1, 1985, sid. 275–276.
Meddelare: Per Ericsson
..........
Ätt: von BRÖMSSEN, A. Nr. 932
E.I sid. 654
De indicier på ättens härstamning från Jönköping, vilka meddelades av undertecknad i SoH
1985:1, synes förstärkas av en uppgift i db 1668-05-18. Då upplästes en supplik från sal. Jöran
kopparslagares son Jön Jöransson Bröms, 'nu varandes rådman i Dorpat i Livland': skrivelsen
var föranledd av att Jöns moder, 'en ålderstigen, svag och kranklig kvinna', råkat i ekonomiskt
trångmål och sonen ville skydda besittningsrätten av fädernegården i Jönköping. Johan (Jöns)
Bröms 'kommunala' karriär, som ledde till en borgmästarpost i Dorpat, synes alltså ha inletts
på 1660-talet. Kopparslagareålderman Jöran Jönsson Bröms (bgr 1663), g. m. c 1617 (då han
enl. db 1617-11-05 döms för kronbrott) Ingiel Knutsdotter (bgr 1674-05-20). Släkten fortlevde
i Jönköping.
Källor: S o H, nr 1, 1989, sid. 41.
Meddelare: Per Ericsson
 
Vet någon något mer????
 
Vänligen Patrick
Titel: Brömssen, von
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2008-03-10, 21:23
Om Du går till http://www.genealogi.se/smaland.htm och läser om Forskningsprojekt, hittar Du kontaktuppgifter under Jönköpings stad.
Vänligen,
Olle Elm
Titel: Brömssen, von
Skrivet av: Patrick von Brömsen skrivet 2008-03-11, 19:24
Hej Olle
 
Ja, där fann jag honom. Skall kontakta honom.
 
Vänligen Patrick
Titel: Brömssen, von
Skrivet av: Göran Löfstedt skrivet 2008-04-12, 21:45
Hej.
Jag har fått in en von Brömsen i släkten! Laura Sophia von Brömsen gift med Axel Herman Roos af Hjelmsäter, de har en son, Albert Rudolf R a H, f. 1838, han är g. m. Sofia Georgina Reenstierna, f. 1847. Jag vill gärna ha grepp på denna von Brömsen, vilka hennes föräldrar var, och hur det går att koppla henne till nu levande?
 
Mvh Göran
Titel: Brömssen, von
Skrivet av: Patrick von Brömsen skrivet 2008-04-13, 12:59
Hej Göran
 
Lauras föräldrar är Carl Lorentz v B, född 17680919 i Hellungstad Hede S:n,GID 903.13.10300 död 18251230 Antsarve Fole s:n, GID 2542.14.93400 och Christina Sofia Virgin född 17640903? Svenneby? Jag har ännu inte verifierat hennes födsel (böcker brunna)död 18411119? Svenneby? samma sak här. Giftet sker 17940112 i Tösse (P) GID 614.23.91200.
GID nummren kommer att bytas ut efter hand till de riktiga hänvisningarna. Detta är ju mina anor också. Som du ser ovan så håller jag och några till att verifiera det som finns om våra anor. Det tar lite tid i och med att vi faktiskt finner mer anor som du ser i en annan släkt som du hjälpt mig med.
 
På språng igen
 
Vänligen Patrick
Titel: Brömssen, von
Skrivet av: Patrick von Brömsen skrivet 2008-05-18, 14:53
Hej
 
Nu har det letats en förrymnd Carl Axel von Brömsen, men vi har gått bet på att finna honom. Behöver hjälp med tips om detta ärendet.
I Hjärtum hfl 1833 (AI:28 pag 63)(GID 905.27.15300), familj näst längst ner, står han som förrymnd, han var avskedad sergant, och i hfl 1834/36 (AI:29 pag 63)(GID 905.28.23700) står Helena Axelsdotter som enka. Enligt Riddarhusets genealogiska tabeller dör han på 1880-talet, står ej var.
Vi hittar honom inte som död i Hjärtum. Om man rymnde skulle väl kyrkan efter ett visst antal år dödförklara honom? Men det var väl fler år än i detta fall, om de då inte visste av vad, ex skeppsbrott. Samtidigt så har ju Riddarhuset en diffus uppgift om 1880-talet gällande hans död. Om man har rymt så borde han väl ändrat namn? det är ju ändå rätt utmärkande och kanske inte lätt att smälta in/ gömma sig.  
 
Vet någon någonting???
 
Vänligen Patrick
Titel: Brömssen, von
Skrivet av: Patrick von Brömsen skrivet 2008-05-25, 19:40
Hej på er
 
Är det ingen som vet var jag kan titta/finna information om denna Carl Axel? Vilka källor kan vara till hjälp i detta fallet?
 
Vänligen Patrick
Titel: Brömssen, von
Skrivet av: Patrick von Brömsen skrivet 2009-01-19, 19:01
Nu har det kommit ytterliggare en sak i dagen som förvirrar saken mer angående Carl Axel. I hans soldatakt står det: död på 1800-talet. Men nu till det krångliga: Nu har hans resekista med årtalet 1880 kommit fram, om det är denna kistas årtal som ligger till grund för uppgiften hos riddarhuset vet jag ej, långsökt kanske.
 
Så frågan är om det verkligen är hans kista eller ej (det står C A von Brömsen på den)det verkar inte finnas någon mer med de initialerna. Skrev de fel årtal? feltolkat? Nej, det står 1880.
 
Behöver verkligen lite vägvisning i detta fall.
 
Vänligen Patrick
Titel: Brömssen, von
Skrivet av: Patrick von Brömsen skrivet 2009-03-19, 18:29
När jag ändå är i skrivtagen idag så kan jag berätta att det kommer/kommit ut en bok om von Bröms(s)en på ryska som handlar om den ryska grenen, ej den svenska ryska grenen som finns upptagen på riddarhuset. Jag hade tänkt skriva det först när jag väl hade boken i handen, men vem vet något om morgondagen..
 
Det är en rysk författare som är ättling som ligger bakom boken.
 
Jag behöver själv mer info om densamma, så jag kan i nuläget inte ge så mycket mer.
 
Med stor sannolikhet kommer det ju kanske ge lite mer om våra anor, för er som då kommer in i grenvärket.
 
Vänligen Patrick
Titel: Brömssen, von
Skrivet av: Patrick von Brömsen skrivet 2009-11-15, 17:49
Gör ett försök med Carl Daniel v B. Det jag är ute efter är födelsen som ibland uppges till 1727 och 1736, men var? Han var kopral vid Bohusläns dragonregemente 1754. Kunde man vara kopral vid 18 års ålder? Fadern dör på Morlanda 1751 dessförinnan var han vid garnisonsregementet vid Gbg från 1721 till 1747.
 
Har kollat i Gbg och Morlanda, men inget napp. Några tips?
 
Vänligen Patrick
Titel: Brömssen, von
Skrivet av: Markus Gunshaga skrivet 2009-11-16, 11:51
Hej Patrick!
 
Jag har tyvärr inget svar på din fråga om Carl Daniel, däremot har jag uppmärksammat fenomenet med unga adliga officerare. Som jag har förstått det  skrevs ofta unga adelsmän in i de militära rullorna redan i barnaåren, och började avancera militärt - utan att vara aktivt deltagande. Så fort de var gamla nog att kunna delta aktivt i det militära livet hade de alltså redan nått officersgraderna, något som såklart var mer passande för en adlig person i det militära. Ett typiskt exempel på detta är landshövdingen i Malmöhus, Axel Gabriel De la Gardie (1772-1838), som blev korpral vid fyra års ålder, sergeant och sekundadjutant vid åtta års ålder, fänrik vid tretton års ålder samt löjtnant vid arton års ålder.
 
Med vänliga hälsningar,
 
Markus
Titel: Brömssen, von
Skrivet av: Patrick von Brömsen skrivet 2009-11-20, 14:32
Tack Markus
 
Det var intressant att se. Då är det fullt möjligt. Dessutom tror jag att min Carl Daniel är född mellan 1734 och 1739. Jag var intresserad utav att se om någon annan hade 1727 som födelsedatum.
 
Vänligen Patrick
Titel: Brömssen, von
Skrivet av: Patrick von Brömsen skrivet 2009-12-03, 08:43
Ty om morgondagen känner vi inget!
 
Men om hälsan står en bid så kommer det att bli någon form av släktträff nu i sommar. Där då ättlingar till en v B är välkomna. Jag hade många funderingar ifrån vilken v B, men för att inte få det för stort till en början med så har jag valt Carl Axel. Det var då den första som dog? i just Hjärtum och mycket släkt kretsar just kring Bohuslän och Älvsborg eller helt enkelt Västra Götalandsregionen.  
 
Fast om det finns intresse för ytterliggare steg ner i myllan så går det bra, men då behöver jag material för det. Allt beror på hur bra insamlandet utav 1900-talet går.  
 
Det hade ju som sagt varit ännu roligare ju längre ner i myllan vi utgår ifrån. Så arbetsmaterialet utgår just nu ifrån Carl Axel.
 
Intresserade får gärna komma med synpunkter på upplägg och annat. Kanske någon själ vill vara delaktig på något vis? Desto bättre blir ju slutmaterialet.
 
UTGÅR IFRÅN CARL AXEL MENADE JAG!
 
Vänligen Patrick
 
(Meddelandet ändrat av patrick 2009-12-03 08:50)
Titel: Brömssen, von
Skrivet av: Joakim Jönsson skrivet 2009-12-08, 11:41
Hej,
 
Läste i GP att kyrkogårdsförvaltningen efterlyser gravrättsinnehavare till:
von Brömsen, Ella Sigrid Viola 79B:438
von Brömsen, Gustav Adolf 76A:143
 
// Joakim
Titel: Brömssen, von
Skrivet av: Magnus Lindskog skrivet 2011-12-30, 19:49
UnderSpecifierade Officerare af 3:die Suiten ifrån Tobolskow, hwilka dels redan ankomne äro, sampt ännu kommandes warda till Moskow, anhålla det Hr Commissions Secreteraren Wälb:ne Thomas Knipercrona tächtes behielpelig wara om deras Pass=porters Ehrhållande, sampt all wijdare befordran ifrån Moskow. Nembl.
...
 
Regementz qwartermäster Hans Brömsen född i Småland ock Ekesiöö, fången wid Pultawa,
dess hustru Barbara Palmbach född i Moskow. dess sohn Julius Brömsen född i Tobolskow. dess dräng Arwid Solström född i Småland ock Ekesiö, fången wid Dnipren
...
Datum Moskow d 18 April A:o 1722
 
Källa: Diplomatica Muscovitica 143, Kommisionssekreteraren Th Knipercronas beskickningshandlingar 1721-1723, RA
Titel: Brömssen, von
Skrivet av: Patrick von Brömsen skrivet 2011-12-30, 19:56
Tackar Magnus! Alltid roligt når det dyker upp mer info om Brömsar.
 
Vänligen Patrick
Titel: SV: Brömssen, von
Skrivet av: Patrick von Brömsen skrivet 2017-12-10, 17:15
Har sett på flera sidor på nätet om när Carl Axel v B påstås död.


Hans fru är änka 1834 i hfl. Även enligt bou där barnen får gå in i faders ställe. Har inte källorna just nu. Så det verkar ju inte stämma att han dog runt 1880-talet enligt Riddarhus och soldatrullar.


Vänligen Patrick
Titel: SV: Brömssen, von
Skrivet av: Magnus Lindskog skrivet 2018-01-17, 20:35

"Rulla Uppå Kongl. Artollerie folket af Dorptska, Narviska och Ivangorods Gvarnizonerne, hwilcka ij staden Revel ankomne, och förordnade wid Dhomen at förblifwa, och äro munstrade d 5 Septemb. 1704
Af Doprtske Staten ankomne till Revel d. 16 Aug. A:o 1704
/.../
Feurwärkare Betiänte
UnderFeurwärkare
Carl Gustaf von Brömsen  1.  Bekom afskied d 5 Sept:"


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/68 (1704), bildid: A0065982_00412


Se EÄ tab 14
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Br%C3%B6mssen_nr_932 (https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Br%C3%B6mssen_nr_932)
Titel: SV: Brömssen, von
Skrivet av: Magnus Lindskog skrivet 2018-03-11, 14:44
"Anno 1712 d. 30 Junij
Secreteraren Blixenstierna Twenne Tyske Studenter Johan Bernhard Bader och Hindrich Dornhek, underdånigst ansökiandes at få löst eller utbekomma deras arf efter sin Morbroder, LandzSecreteraren i Estland Johan Niclas Zerling, hwars egendom LandtRichter Johan von Brömsens Son, Capitain Georg von Brömsen till sig tagit under nampn af deposito med mera.
/.../”

 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1712:2 (1712-1712) Bild 1560 / sid 299 (AID: v655163.b1560.s299, NAD: SE/RA/1311)

 
Georg von Brömsen, se:
Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 490 / sid 93 (AID: v319671a.b490.s93)