Anbytarforum

Metoder & hjälpmedel => Länktips => Böcker & artiklar => Ämnet startat av: Michael Lundholm skrivet 2011-12-22, 05:39

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 31 juli, 2014
Skrivet av: Michael Lundholm skrivet 2011-12-22, 05:39
Mittuniversitets kurs tillhör inte de kurser som utvärderats av HSV.
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 31 juli, 2014
Skrivet av: Bo Nordenfors skrivet 2011-12-22, 13:50
Som sagt Jonas, kursen var bra! Den hade säkert tålt en utvärdering.
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 31 juli, 2014
Skrivet av: Jonas Magnusson skrivet 2012-01-04, 21:32
Apropå högskoleverkets kritik av kursen Informationssökning på internet - tillämpning släktforskning, 7,5 högskolepoäng vid Linköpings universitet:
 
Som du kanske läst har Högskoleverket den 21 dec gjort bedömningen att ett antal kurser, bland dem Informationssökning på internet - tillämpning släktforskning, inte håller erforderlig akademisk nivå. Högskoleverkets bedömning går inte att överklaga. Då beskedet givits efter att antagningen till vårterminen påbörjats kommer kursen ändå att erbjudas för de som är intresserade men kommer därefter sannolikt att upphöra. Trots ifrågasättandet berättigar kursen till akademiska poäng och till studiemedel under vårterminen.
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 31 juli, 2014
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2012-03-03, 01:28
En mycket läsvärd och lärorik uppsats, som starkt rekommenderas att just läsas och studeras!  
 
Tre år, tre öden och en röd tråd
 
Ett barnhusbarn -
hennes mor, en tänkbar far och en fosterfamilj
 
av
Ragnar Lindblad
 
Carolina Dorothea Andersson 1845-1926
min farfars farmor
 
Uppsats i kursen Släktforskning - en introduktion HT 2007
Institutionen för Humaniora, Mittuniversitetet
 
Slutuppsats Ragnar Lindblad HT 2007.doc Sidan 2 av 10
Innehåll
Bakgrund........................................................................ ......................................................... 2
Carolinas tre första år - den röda tråden.......................................................................... .. 3
Modern Elisabet Andersson ................................................................................ ................ 3
En tänkbar far, sjömannen Carlström....................................................................... ......... 6
En fosterfamilj, Anders Forsström och hans hustru Ulrica Ersdotter.......................... 7
Diskussion och fortsättning.................................................................... ............................. 9
 
Bakgrund
 
Min farfars bror, Sture Lindblad (1900-1988), ägnade efter sin pensionering en hel del tid åt
att sammanställa information om sin farmor Carolina Dorothea Lindblad f. Andersson (1845-
1926). Carolina föddes av en ogift moder i Stockholm och växte upp i två olika fosterhem.
Sture hade, förutom sina egna minnen, tillgång till en hel del brev och andra dokument från
Carolina och hennes man Ola. Han intervjuade också sin egen far och ett par av hans syskon och
vissa handlingar i Stadsarkivet i Stockholm granskades också. Resultatet sammanställdes 1973 i en
uppsats som i stencilerad form spridits i släkten (1).
 
Av betydelse för denna uppsats är att Sture hittade förlossningsjournalen från Allmänna BB i
Stockholm, en del dokument från Allmänna barnhuset och en person i Stockholm som skulle
kunna vara Carolinas far. Dessutom visade han på alternativa tolkningar till friherre Thure
Gyllenkroks intresse för den lilla flickan under hennes uppväxt i Skåne - det fanns en populär idé
hos somliga släktingar som gick ut på att han kunde ha varit fadern. Men han var nog bara
filantrop.
 
Det saknades dock fortfarande en hel del fakta som borde gå att få fram om Carolinas första
tre år då hon efter en kort vistelse på Barnhemmet fosterhemsplacerades utanför Sigtuna,
återkom till Barnhuset och sen fosterhemsplacerade igen, denna gång nere i Skåne. Släkthistorien
gör gällande att hon blev vanvårdad i första fosterhemmet och därför fick byta.
 
Jag har valt att titta närmare på
. Carolinas tre första år - den röda tråden
. Hennes mor, Elisabet Andersson, utifrån tillgängliga handlingar
. En tänkbar far, sjömannen Carlström, som har mycket som talar för sig men inget
som binder och
. Fosterfamiljen Torparen Forsström och hans hustru Ulrika Ersdotter utanför Sigtuna,
deras bakgrund och huruvida det finns belägg för vanvård
 
Fotnot (1) Lindblad, Sture; Carolina Dorothea Lindblad - en minnesteckning; stencil 1973
 
http://dooku.miun.se/historia/slakt/Exempel/Ragnar%20Lindblad.pdf
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 31 juli, 2014
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2012-04-26, 08:40
http://www.agrarhistoria.se/publikationer/ har länkar till flera mycket intressanta skrifter och doktorsavhandlingar om agrarhistoria som är publicerade gratis på internet och som dessutom är digitalt sökbara!!! )
 
Se även http://www.agrarhistoria.se/det-svenska-jordbrukets-historia-pa-internet/ som anger att hela verket ska finnas publicerat gratis på nätet och så har det varit, men just nu fungerar inte länken, eftersom de gjort om hemsidan!!! (
 
Se också släktforskarvännen Göran Ulvängs spännande skrifter här: http://www.agrarhistoria.se/goran-ulvang/
 
(Meddelandet ändrat av simson 2012-04-26 08:45)
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 31 juli, 2014
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2012-04-26, 09:02
http://magnusladulas.blogg.se/ innehåller artiklar om:  
 
Locket på i Riddarholmskyrkan
 
Nya möjligheter i Riddarholmskyrkan
 
Mätning av benskörhet, osteoporos, på Osteoporosmottagningen vid Huddinge sjukhus.
 
Kung Karl Knutssons kvarlevor
 
Murverksanalys
 
Pressvisning och skelettanalys
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 31 juli, 2014
Skrivet av: Jonas Magnusson skrivet 2012-05-01, 13:18
Nu finna originalutgåvan av Rosenbergs verk GEOGRAFISKT-STATISTISKT HANDLEXIKON ÖFVER SVERIGE tillgänglig på Projekt Runeberg.
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 31 juli, 2014
Skrivet av: Bo Nordenfors skrivet 2012-09-30, 16:04
Mormonkyrkan har lagt ut en inscannad bok  
Legacy of Sacrifice: Missionaries to Scandinavia, 1872-94
 
av: Susan Easton Black, Shauna C. Anderson and Ruth Ellen Maness, tryckt 2007
 
innehåller biografier över åtskilliga svenskfödda missionärer, som sändes bl.a. till Sverige. En del fotografier på personerna.  
http://rsc.byu.edu/book/export/html/790
 
Intressanta människoöden!
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 31 juli, 2014
Skrivet av: Claes-Göran Magnusson skrivet 2012-10-21, 09:16
Berglins - Små höstsysslor
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 31 juli, 2014
Skrivet av: Claes-Göran Magnusson skrivet 2012-11-03, 11:51
I boken History of Barron County, Wisconsin by Gordon, Newton S. 1922 finns en del information om svenska utvandrare. En sökning på Sweden ger 159 träffar. Finns att läsa online på L.E. Phillips Memorial Public Library. Om den länken inte fungerar kan du surfa in på startsidan (http://www.ecpubliclibrary.info) och söka efter boknamnet.
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 31 juli, 2014
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2012-11-09, 08:03
Fredagen den 9 november 2012 kl. 10.00  
 
Disputation Alf Ericsson, avd. för agrarhistoria, Inst. för ekonomi, SLU.  
 
Terra mediaevalis. Jordvärderingssystem i medeltidens Sverige.  
 
Opponent: Professor Thomas Lindkvist, Institutionen för historiska studier, Göteborgs Universitet.  
 
Plats: Klinikcentrum KC1, Universitetsdjursjukhuset, Ulls väg 12, Ultuna.
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 31 juli, 2014
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2012-11-27, 05:34
Nu är den här: Anna Andréassons bok Gravvårdar i sten - ett mångskiftande kulturarv.
 
http://www.webshop.holmbergs.com/movium/?stockcode=9000275%20  
 
En bok som handlar om det spännande och viktiga kulturarv som gravstenar är och hur de kan berätta om hur saker varit, i stort som smått. Gravstenar har en lång historia, och varje tid har sina egna former och uttryck, som i sin tur speglar allt från mode, tankar och samhällsstruktur till teknik och ekonomi.
 
Den här boken handlar om gravvårdar i sten på kyrkogårdar i Sverige. Den börjar på de första kristna kyrkogårdarna, för omkring tusen år sedan, och slutar i vår tid. Förhoppningen är att boken ska vara en källa till inspiration, och att den skall hjälpa till att lyfta fram gravstenarna som det mångskiftande och intressanta kulturarv de är.
 
Boken är till stor hjälp vid inventeringar av gravstenar.
 
Anna Andréasson är arkeolog och kulturvetare, specialiserad på trädgårdsarkeologi, grön kulturmiljövård och kyrkogårdarnas kulturhistoria. Hon driver det egna företaget ArcheoGarden.  
 
Boken ges ut av SLU Movium, Alnarp och bygger på samarbete mellan Movium, Sveriges Stenindustriförbund, Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund.
 
Pris: 225:- + moms. Beställ på denna länk:  
 
http://www.webshop.holmbergs.com/movium/?stockcode=9000275%20
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
Fil lic, doktorand i landskapsarkitektur
 
Kyrkogårdsfrågor
 
Ann-Britt.Sorensen@slu.se
 
tel. +46 40 46 41 92
 
SLU, Alnarp
 
Post: Box 54, SE-230 53 Alnarp, Sweden
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 31 juli, 2014
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2012-11-27, 21:13
Hej! Jag vidarebefordrar här lite reklam för nya numret av BHT. För den agrarhistoriskt intresserade kan särskilt rekommenderas  
 
en artikel av Ådel Vestbö-Franzén:  
 
Vardagens varuflöden i 1600-talets norra Småland - lokalsamhällets bytes- och marknadsekonomi speglad i rättshistoriska källor, Lilla tullen och de äldsta geometriska kartorna.
 Hälsningar Per
 Det nya numret, nr 63 av Bebyggelsehistorisk tidskrift har kommit.
 För köp av lösnummer och prenumerationer gå in på Bebyggelsehistorisk tidskrifts hemsida www.bebyggelsehistoria.org  
eller kontakta vår distributör: eddy.se ab. Telefon 0498-25 39 00.
 Med vänlig hälsning
 Fredrika Mellander Rönn
 Sekreterare i Bebyggelsehistorisk tidskrift
 
(Meddelandet ändrat av simson 2012-11-27 21:15)
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 31 juli, 2014
Skrivet av: Claes-Göran Magnusson skrivet 2013-02-19, 08:01
Going In-Depth, gratis digital genealogisk tidskrift. Första numret släpptes nyligen.
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 31 juli, 2014
Skrivet av: Annelie Jonsson skrivet 2013-04-09, 11:07
Sörby-Floby Hembygdsförening har givit ut en bok om socknen Floby.
 
Torp, torpare och backstugor i Floby socken
 
Det mesta skrivit av eldsjälen Sture Creutz.
 
http://tagesdotter.wordpress.com/2013/04/09/floby-sockens-torp-och-backstugor/
 
 
/Annelie
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 31 juli, 2014
Skrivet av: Claes-Göran Magnusson skrivet 2013-11-19, 08:54
Babynamnsstatistik från USA - Maps of the Most Popular Regional Baby Names From 1950 to 2012.
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 31 juli, 2014
Skrivet av: Ann-Mari Bäckman skrivet 2013-11-25, 09:51
Norrländska släkter från 1890 av O C Ahlström
 
släkter
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 31 juli, 2014
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2013-11-28, 09:19
15 sep 2013 07:11  
 
Arkeologi. Guldet i Bankälla gjorde drängen Anders och pigan Kjerstin förmögna på 1700-talet. Men så föll fyndet i glömska, ända tills arkeologerna snubblade över det. Nu dammar SN av historien.
 
Hittades av en slump
 
Drängen Anders Svensson och pigan Kjerstin Bengtsdotter gjorde sitt livs fynd en sommarnatt år 1738.
 De slet och strävade hos bönder i Bankälla by nära Väring. Byn låg vid en sjö som hette Östen. I den sjön fanns en långsmal och spetsig vik som kallades Hornsjön och vid stranden av viken fanns en hage. Det var där guldskatten hittades.
 
http://www.skovdenyheter.se/artikel/27108/snubblade-over-glomd-skatt
 
Kanske det finns ättlingar till dessa här på Anbytarforum?
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 31 juli, 2014
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2013-11-28, 09:34
Vanligaste fynden är mynt, smycken och bitar av silver och guld.
 
Hittills har man hittat över 2.300 nergrävda skatter i landet - de flesta av en slump.
 
- Och i vissa fall kan man hitta DNA-rester i gamla gravar, säger Henrik Runeson och Johan Anund.
 
 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11383226.ab
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 31 juli, 2014
Skrivet av: Ingrid Norberg skrivet 2014-02-21, 14:00
I mars kommer tidningen SläktHISTORIA ut.
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 31 juli, 2014
Skrivet av: Irene Johansson skrivet 2014-07-21, 11:21
[size=0]Olofstorp - ett jordearv[/size]
http://www.olofstorp-ett-jordearv.se/index.html
 
Synnerligen informativ hemsida om en gårds historia. Med utgångspunkt från gården Olofstorp
kan man inhämta allmän information om det gamla bondesamhällets landskapsorganisation
med inägor och utmark, svedjebruk och humlegårdar, tolkning av gamla kartor, människor och
öden mm mm. Sidan utgör ett utmärkt exempel på hur man kan sammanställa en gårds/bys historia.
 
Den kunnige projektledaren Örjan Hill skriver med fingertoppskänsla för ämnet. Komplettera gärna
med att läsa hans bok Kunskap om skogens historia (illustrerad med fantastiskt vackra fotografier
av fotografen Jan Töve).

 
(Meddelandet ändrat av Lisken 2014-07-21 11:24)
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 31 juli, 2014
Skrivet av: Irene Johansson skrivet 2014-07-30, 09:42
Forskaren Annika Sandéns böcker erbjuder lättillgänglig och kunnig fördjupning i ämnen
som vi släktforskare kommer i kontakt med.
 
http://www.historia.su.se/forskning/forskningsomr%C3%A5den/fria-forskningsprojek t/annika-sand%C3%A9n-1.60404
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 31 juli, 2014
Skrivet av: Patrick von Brömsen skrivet 2014-07-30, 12:33
Jag såg programmet där hon intervjuades på tv igår.
 
Handlade om hennes bok: Missdådare: brott och människoöden i Sverige omkring 1600, Atlantis 2014.
 
Den verkade väldigt intressant. Tanken var inte att titta på det, men det gick inte som släktforskare att slita sig. Det var på Kunskapskanalen. En bok, en författare hette programmet. Kanske kommer i repris, eller om detta går att se på play.
 
Vänligen Patrick
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 31 juli, 2014
Skrivet av: Barbro Sändh skrivet 2014-07-30, 14:45
Programmet finns tyvärr inte på SvtPlay, men jag har redan köpt boken. Mycket intressant!
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 31 juli, 2014
Skrivet av: Rolf Hertzman skrivet 2014-07-30, 15:05
Programmet finms på URPlay
http://urplay.se/Produkter/182226-En-bok-en-forfattare-Missdadare
Hälsningar Rolf
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 31 juli, 2014
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2014-07-30, 15:58
Jag såg också programmet och det gjorde mig nyfiken. Nästa bok blir också minst lika intressant verkar det som.  
Mycket av det hon berättade om i programmet är visserligen känt bland många andra historiker och erfarna släkt- och hembygdsforskare och presenterades ibland som om det vore en nyhet, men det var väl för att vara pedagogisk och göra det intressant för andra kanske. Jag antar att det är skrivet på ett annat sätt i böckerna och artiklarna.
 
Hennes avhandling:
Stadsgemenskapens resurser och villkor : Samhällssyn och välfärdsstrategier i Linköping 1600-1620
http://www.avhandlingar.se/avhandling/cd063456c6/
Fulltext: http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:20588/FULLTEXT01  
 
Den verkar mycket intressant och innehåller de fall som hon berättade om i programmet och som verkar ingå i boken Missdådare, men här i ett akademiskt sammanhang!  
 
 
Forskningsprojekt
 
Projektet om Bödlar, utges på Atlantis 2016.
 
Publikationer i urval:
 
Missdådare: brott och människoöden i Sverige omkring 1600, Atlantis 2014.
 
Usla, elända och arma - samhällets utsatta under 700 år (red. Annika Sandén och Sofia Holmlund). Natur och kultur, 2013.
 
Mot undergången: ärkebiskop Angermannus i apokalypsens tid, tillsammans med Erik Petersson, Stockholm: Norstedts 2012.
 
”Liv i dödens närhet. Inledning tema döden”, Historisk tidskrift 2011:3
 
”Medkänslans makt och gränser: Nya linjer i känslornas historia”, tillsammans med Joachim Östlund, Historisk tidskrift 2010:4
 
”Och den 3 mars avhöggs han vid galgen och där begrovs”, Döden som straff: Glömda gravar på galgbacken, (red) Titti Fendin, Östergötlands länsmuseum 2008.
 
Källa: http://www.historia.su.se/forskning/forskningsomr%C3%A5den/fria-forskningsprojek t/annika-sand%C3%A9n-1.60404
 
(Meddelandet ändrat av simson 2014-07-30 23:09)
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 31 juli, 2014
Skrivet av: Irene Johansson skrivet 2014-07-30, 18:32
Ja, Stefan Simander, som du uppfattade programmet, gick det självklart
ut på att skapa intresse hos oss andra; som inte besitter din omfattande
lärdom, så att du t o m kan bedöma hur andra historiker förhåller sig till
Annika Sandéns forskning (utan att ha läst något av henne dessutom!).
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 31 juli, 2014
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2014-07-31, 00:03
Nu var det ju andra historikers omfattande och allmänt publicerade lärdom jag avsåg, varav jag läst en del, sett en del på tv, inte minst på den utmärkta Kunskapskanalen och Access, hört en del på radio och inte minst många intressanta föredrag, ofta i släkt- och hembygdssammanhang, samt Medeltidsveckan, som också kan rekommenderas på Gotland nästa vecka!  
 
Med erfarna släkt- och hembygdsforskare avsåg jag oss som kollektiv och inte just mig förstås. Jag ber om ursäkt om jag uttryckt mig tokigt!  
Men man behöver inte ens ha forskat särskilt länge eller mycket innan man stöter på liknande öden som berättades om i programmet och då sätts funderingar lätt igång om hur det var och varför.
 
du t o m kan bedöma hur andra historiker förhåller sig till  
Annika Sandéns forskning (utan att ha läst något av henne dessutom!).
 
Nu var det just det som sas i det korta 20 minuters-programmet jag reagerade på, och inte Annika Sandéns forskning, än mindre på vad hon faktiskt skrivit, vilket jag skrev ovanför!  
 
När skrev inlägget gick jag in på länken till hennes intressanta avhandling och läste (faktiskt!) den inledande delen om den forskningstradition som hon beskrev och där står det jag saknade lite av i det alltför korta programmet. Det visade sig där att hennes handledare var professor Dag Lindström, som jag som lärarstudent var kursare med på grundkursen i Historia i Uppsala 1981-1982! Så nog har jag varit med ett tag, men inte som akademisk historiker, utan lärare som en bland många på högstadiet och inte minst som släkt- och hembygdsforskare sedan 30 okt 1989, snart 25 år bland oss hobbyforskare, som också är med och gräver fram historia och bidrar till att lägga dess pussel, i stort som smått. Inte som jobb, men med intresset och lusten som drivkraft, vilket allt fler glädjande delar med oss!  
 
Annika Sandén borde självklart bjudas in till Släktforskardagarna framöver och ut till föreningar, liksom att hennes skrifter förtjänar att läsas och programmet att ses så länge det ligger ute!  
 
(Meddelandet ändrat av simson 2014-07-31 00:09)
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 31 juli, 2014
Skrivet av: Barbro Stålheim skrivet 2014-07-31, 01:07
Annika S föreläser på Släktforskardagarna i Karlstad, sista helgen i augusti.
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 31 juli, 2014
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2014-07-31, 03:18
Så bra Barbro! Tänkte att så kanske var fallet, men kollade inte upp det!