Anbytarforum

Geografiskt relaterat => Dalarna => Landskap => Allmänt => Ämnet startat av: Jan-Erik Björk (Jeb) skrivet 2006-09-10, 14:17

Titel: Militär indelning i Dalarna
Skrivet av: Jan-Erik Björk (Jeb) skrivet 2006-09-10, 14:17
Hej alla Dalaforskare
 
Jag har sedan länge forskat om finnarna i Västerbergslagen och Västerdalarna. Och konstaterat att det är vanskligt att hitta uppgifter om den första tiden, dvs 1610-1650-talen. Jag har gått igenom tillgängliga skattelängder och juridiskt material, men nu återstår de militära källorna.  
 
Rullorna fram till 1723 innehåller uppgifter om både soldater och andra personer. De verkar därför intressanta. Men hur får jag veta vilket regemente och kompani som de nämnda områdena, alltså Västerbergslagen och Västerdalarna tillhörde under denna första tid. Jag misstänker att några socknar tillhörde Västmanlands regemente, men när och vilka?
 
Med utmärkt tack på förhand
hälsar Jan-Erik Björk
Titel: Militär indelning i Dalarna
Skrivet av: Leif Gson Nygård (Legony) skrivet 2006-09-10, 16:02
Hej Jan-Erik!
 
Har forskat lite i rullorna för särskilt Västmanlands regemente, som i vart fall från 1626 inrymde socknar i Västerbergslagen och Västerdal[arna].  
 
Jag har inte (ännu) gått i genom rullorna för dessa områden, utan de socknar som tillhörde Åkerbo, Fellingsbro och Skinnskattebergs härad.
 
Och en mycket bra hjälp för mig i sökandet har varit Torsten Holm:s Kungl. Västmanlands regementes historia. Första delen. (1929). Där, på s. 100ff, får man en översikt av organisation och indelning med regements- och kompanichefer, som underlättar betydligt inför excerpt av militaria. Jag försöker lägga ut bilder här:
 
Sedan finns det s k Bergsregementet som uppsattes första gången under danska kriget 1644-1645, vilket bestod av 6-8 bergskompanier. Jag lägger ut skiss här, om det går. Annars rekommenderar jag boken:
 
Lycka till med forskningen!
 
/Leif G:son Nygård
Titel: Militär indelning i Dalarna
Skrivet av: Leif Gson Nygård (Legony) skrivet 2006-09-10, 16:06
Ledsen Jan-Erik! De blir för stora. Och förminskar jag dem, blir de omöjliga att tyda.
 
Jag rekommenderar, som sagt, boken.
 
Vänligen,
Leif
Titel: Militär indelning i Dalarna
Skrivet av: Jan-Erik Björk (Jeb) skrivet 2006-09-10, 17:33
Hej Leif
 
Lika alert som vanligt och hjälpsam. Tack så hjärtligt!!
 
hälsar Jan-Erik
Titel: Militär indelning i Dalarna
Skrivet av: Björn Sonesson (Sone) skrivet 2006-09-11, 18:36
Hej Jan-Erik! Det finns förteckning till de i Krigsarkivet arkiverade militieräkenskaperna (MR): Räkenskaperna börjar år 1537 och  fortsätter långt fram i tiden, men är filmade på mikrokort bara fram till år 1620 (om jag minns rätt.  
 
Denna förteckning finns på mikrokorten S 0213 1/11-S 0213 4/11 och omfattar Knektar i landskapet Dalarna.  
 
Av roterings- och utskrivningslängder med soldater från Västerdalarna och Bärkebygden finns Dalarna 1629-30:260-261 mikrokort K04095, Västmanland 1628-29:159-160 mikrokort K04027, Västmanland 1630:162 mikrokort K04029, Västmanland 1630:163 mikrokort K04030 och Västmanland 1631:164 mikrokort K04031.  
 
Jag kan ha missat något. Dessutom anges var i kortet den aktuella sidan finns. Se mikrokorten S 2192 1/1 för Dalarna och S2391 för Västmanland.  
 
För Västerdals kompani har jag sammanställt en förteckning. En sådan har jag inte gjort för Västerbergslagens kompani. Den översiktiga tabellen på sidan 100-101 iKungl. Västmanlands regementets historia, del 1 har varit mig till hjälp. Detsamma gäller i SVAR:s gröna militaria pärm, där man under R hittar register till Rullor -1723.  
 
Register till dessa rullor finns bl.a. i form av ett Regements- och regementschefsregister, mikrokort S 0219 1/12-12/12 samt en katalog som omfattar mikrokort K 01339-K 01347 för åren 1620-1654. (Katalogen fortsätter sedan med ytterligare mikrokort för senare år, fram till K01355 som går till år 1723.)  
 
Då nyssnämnda förteckning som jag har sammanställt är ett stort Worddokument - skickar jag över det till dig.
 
Med vänlig hälsning Björn
Titel: Militär indelning i Dalarna
Skrivet av: Jan-Erik Björk (Jeb) skrivet 2006-09-11, 19:49
Hej Björn
 
Våra vägar korsas återigen!! Liksom Leif härovanför är du alltid snabb i handling och hjälpsam på alla sätt! Det ska du ha heder av!!
 
Jag tar åt mig informationen och bugar för den!
 
hälsn  Jan-Erik Björk
 
PS Har du själv forskat i de gamla rullorna mellan 1620 och 1650? I en rulla från 1629 med beteckningen 1629:1 (erhållen i andra hand, men dock i original!!) anges att din avlägsne förfader Per Hackarainen är dragen till Värmland. Men nämnde Per är fortfarande kvar i Nås enligt rulla för år 1633, men redovisad i Hån! Ytterligare något släktnamn är angivet i form av Korhone (Korhoinen), men där håller jag på att kolla upp personerna lite mera noggrannt. DS
Titel: Militär indelning i Dalarna
Skrivet av: Björn Sonesson (Sone) skrivet 2006-09-12, 10:34
Hej Jan-Erik! Nej, jag har inte forskat systematiskt i dessa rullor. Dock har jag kikat i några av dessa.  
 
Jag ser nu till min förvåning av rulla 1629:1 inte är med i listan som jag sammanställt och också skickat till dig i går. I vilket sammanhang (rulla) är Per Hackararainen nämnd? Var det någon extrastyrka som skulle sättas upp? En vargering eller liknande?  
 
Jag tackar å min sida för det arbete du har kagt ned på din avskrift av Älvdals härads dombok.  
 
mvh Björn
Titel: Militär indelning i Dalarna
Skrivet av: Jan-Erik Björk (Jeb) skrivet 2006-09-17, 17:18
Hej Björn
 
Jag har endast sett en kopia av ett original. Och kan tyvärr inte säga vilken miltär enhet som Per Hackare är knuten till. Det förefaller dock vara den ordinarie roteringen till Västerdals kompani!?
 
hälsn  Jan-E