Anbytarforum

Geografiskt relaterat => Småland => Landskap => Allmänt => Ämnet startat av: Monika Wilander skrivet 2010-11-01, 10:25

Titel: Växjö seminarium
Skrivet av: Monika Wilander skrivet 2010-11-01, 10:25
Hej! I min familj finns åtminstone tre anor som gått utbildning till folkskollärare i Växjö. Finns elevmatriklar? Utgivna årsböcker? Foton? Har seminariet eget arkiv eller samordnat med andra? De tre är Samuel Håkansson/Wilander född i Wislanda 1822 och examinerad c:a 1846; Hans bror Johan Peter Håkansson/Wilander född 1827 i Wislanda tog examen c:a 1853 samt hans yngste son Per Otto Wilander född 1882 på Bolmsö gick ut seminariet 1904 eller 1905. Alla kombinerade sin folkskollärarexamen med organistutbildning och kallas i någon husförhörslängd för organistkandidat. Skedde sådan utbildning inbakad eller vid sidan om seminariet - kyrkan??  
 
Tacksam för synpunkter och tips.
Monika W
Titel: Växjö seminarium
Skrivet av: Gunnar Håkansson skrivet 2010-11-01, 22:49
Folkskoleseminariet i Växjö var statligt, så antagligen finns dess arkiv i Vadstena. Har du närmare till ett universitetsbibliotek, kan du leta efter Kataloger och Redogörelser. Det var de officiella namnen på publikationerna under den tid jag känner till.
Titel: Växjö seminarium
Skrivet av: Bo Nordenfors skrivet 2010-11-02, 10:58
Länsbiblioteket i Växjö har en del matriklar från tidiga år.
Titel: Växjö seminarium
Skrivet av: Bo Nordenfors skrivet 2010-11-02, 11:07
Förteckning för Folkskoleseminariets i Växjö arkiv finns i NAD
(Nationell arkivdatabas) på nätet. Använd länken nedan eller gå in på
www.nad.ra.se.
 
http://www.nad.ra.se/archive_index.aspx?id=f4f99219-e89c-11d4-bbc7-00d0b73e7a8b& s=Balder
Titel: Växjö seminarium
Skrivet av: Bo Nordenfors skrivet 2010-11-02, 11:08
Boktips om man vill veta litet om seminariets historia:
 
 
Titel     Seminarier, seminarielärare, seminarister : historia kring seminarierna i Växjö / [red. komm.: Sten Almqvist ...]
Ort/förlag/år     [Växjö] : [Högsk.], 1979 ;
Annan författare     Almqvist, Sten, 1929-
Titel: Växjö seminarium
Skrivet av: Bo Nordenfors skrivet 2010-11-02, 11:13
Jag har tidigare fått en del info från Växjös stadsbibliotek (=länsbibliotek även) Citerar litet:
 
 
 
 
Folkskoleseminariet i Växjö tillsatte sina första lärare 1843.
När det gäller matriklar över detta har vi en serie som heter Förteckning öfver lärare och lärjungar vid Folkskoleseminariet i Växjö. Där är den tidigaste förteckningen den som berör läsåret 1894/95. Därefter finns förteckningar för efterföljande läsår fram till läsåret 1967/68.  
Dessförinnan har vi Catalog öfver eleverne vid folk-skollärareseminarium i Wexjö fr o m vårterminen 1847
 
Lästips från samma bibliotek:
 
Ljungstedt, J. W., Växjö folkskoleseminarium : dess uppkomst och de första 20 åren
Ljungstedt, J. W., De första folkskollärarna : Växjö folkskoleseminariums 14 första elever och deras öden
Ljungstedt, J. W., Folkskolans lärare i Norra Allbo 1842-1942
 
(Meddelandet ändrat av rannug 2010-11-02 11:14)
Titel: Växjö seminarium
Skrivet av: Monika Wilander skrivet 2010-11-02, 11:47
Stort tack till Gunnar Håkansson och Bo Nordenfors för information om seminariet. Det finns en hel del för mig att ta tag i där. Vad gjorde man om man inte hade Anbytarforums samlade kunskaper till förfogande när man sitter där med sin forskning?
 
Hälsningar Monika W