Anbytarforum

Geografiskt relaterat => Socknar => Småland => Landskap => Forserum => Ämnet startat av: Carin Bringegård skrivet 2011-09-07, 10:29

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 16 oktober, 2013
Skrivet av: Carin Bringegård skrivet 2011-09-07, 10:29
En bouppteckning upprättades 1754 efter rusthållaren Jöns Larsson i Snuggarp.
 
Barn i äktenskapet med Lisken Wessman
Knut Jönsson i Karsbo
ryttaren Gustaf Jönsson Frisk för Poarp
Lisken Jönsdotter g m Måns Pärsson i Runseryd
 
Barn i äktenskapet med Maria Ambiörnsdotter
Jöran Jönsson i Snuggarp
Lisken Jönsdotter g m Måns Magnusson i Forserum
Sara Jönsdotter g m Jonas Svensson Späxeryd
Måns Jönsson
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 16 oktober, 2013
Skrivet av: Mattias Johansson skrivet 2011-09-07, 12:01
Aha, tack Carin! Då var jag alltså inne på fel spår. Efter att ha dubbelkollat i fb finner jag faktiskt Lisken, trots notering om att hon saknas i JBGF:s avskrifter! Förrädiskt det där, men troligen har man missat en post eller har något annat blivit galet.
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 16 oktober, 2013
Skrivet av: Fredrik Salomonsson skrivet 2011-09-07, 18:08
Lisken Jönsdotter, född 1723-10-18 i Snuggarp, Forserum (F)
Forserum CI:1 (1688-1739) Bild 93 / sid 179
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 16 oktober, 2013
Skrivet av: Fredrik Salomonsson skrivet 2011-09-12, 19:44
Gustav Håkanssons gravsten:
 
Här under vilar herren
hans kungliga majestäts trotjänare
i kavalleriet Gustav Håkansson
i Snuggarp vilken avsomnade
den.......     samt hans
kära hustru äreborna och dygderika
matrona hustru Karin
Larsdotter som avsomnade den
........     med sina barn
9 söner och en dotter gud
..... dem en fröjdefull
uppståndelse Anno 1677
 
 
 
(https://forum.rotter.se/discus/messages/44/335734.jpg)
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 16 oktober, 2013
Skrivet av: Carin Bringegård skrivet 2011-09-12, 20:55
Mer om gravstenen:
 
http://www.malmbackhembygd.se/e_0046.htm
 
Bildtexten tycks komma från en broschyr eller bok. Är det någon som vet mer?
 
Gösta/Gustaf Håkansson i Snuggarp var först ryttare och senare rusthållare. Han begravdes den 16 oktober 1692. Han lämnade 1679 testamentspenningar till kyrkan efter hustrun. Det är möjligt att makarnas gravsten är tillverkad före deras bortgång, då uppgiften om dödsår är utelämnad. Av barnen är sonen Lars och dottern Gunnil kända.
 
För övrigt, är det någon som känner till om de äldre gravstenarna (före 1800) i Nässjö kommun är inventerade?
 
 
(Meddelandet ändrat av sebe 2011-09-13 17:51)
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 16 oktober, 2013
Skrivet av: Alexander Gerdtham skrivet 2011-10-28, 20:38
Hej.
Jag söker information om en Ingegerd Nilsdotter f. 1753, Forserum, Jönköping anor.
Även information om hennes man Måns Leonardsson f. 6 aug 1737
Jag antar att Måns också är född i Forserum då de båda bodde där sedan.
 
/Alex
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 16 oktober, 2013
Skrivet av: Jörgen Blästa skrivet 2011-10-30, 23:12
Hon är en av mina anor:
http://www.solace.se/~blasta/antavla/0001/7834.htm
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 16 oktober, 2013
Skrivet av: Alexander Gerdtham skrivet 2011-10-31, 09:59
Vad roligt=) Jag ska kolla in detta genast! Tack så mycket!!=)
 
/Alex
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 16 oktober, 2013
Skrivet av: Inger Lindberg skrivet 2011-12-07, 22:44
Hej.
Jag söker information om Runseryd i Forserum.
Jag har en ana Elsabet Larsdotter gift med rustmästare Jonas Halling från Skieryd, Nässjö i hans andra äktenskap.
Elisabet står som piga i  Fredriksdal och född 1703  vigda i Almesåkra den 11 okt 1737 enl. B1:2, sid 143. Jonas var gift med Catharina Duker i 1:a äktenskapet.
Nu till frågan om Runseryd. Jag har letat efter en Elisabet född 1703 och fann  Elisabet Larsdotter född den 22 juli 1703 i Runseryd. Föräldrar Lars Larsson och Elin Bengtsdotter.
Finns det någon som känner till Runseryd och de där boende under denna tid?
Tacksam för svar
Inger
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 16 oktober, 2013
Skrivet av: Fredrik Salomonsson skrivet 2011-12-08, 10:06
Personakt
Lars Larsson
 
 
 
Skatteägare, Postbonde. Blev högst 81 år.  
 
Född   1661.  
Födelse beräknad efter dödbok
 
Död   1742-12-28 Runseryd, Forserum (F).  
81 år gammal
 
 
 
Barn med Elin Bengtsdotter
 
Partner   Elin Bengtsdotter. Född 1669. Död 1743-01-16 Runseryd, Forserum (F).  
   
Dotter   Ingegerd Larsdotter. Född 1690-01-17 Runseryd, Forserum (F). Död 1716-01-06 Tryggarp, Forserum (F).  
Dotter   Johanna Larsdotter. Född 1694-02-11 Runseryd, Forserum (F).  
Dotter   Karin Larsdotter. Född 1700-04-16 Runseryd, Forserum (F).  
Dotter   Elisabeth Larsdotter. Född 1703-07-22 Runseryd, Forserum (F).  
Dotter   Elin Larsdotter. Född 1706-10-14 Runseryd, Forserum (F).  
Dotter   Kerstin Larsdotter. Född 1710-10-09 Runseryd, Forserum (F).  
Son   Måns Larsson. Född 1715-03-20 Runseryd, Forserum (F).  
Son   Bengt Larsson.  
 
 
 
Noteringar
 
 
Tveta Dombok 1685:
Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:65 (1681-1686) Bild 2120 / sid 38
 
 
Tveta dombok 1716-1717 sid 225 i svar:
1/4 skatterätt i Tryggarp som Lars Larsson och Elin Bengtsdotter i Runseryd sålt till deras måg Jon Pålsson i Aplakulla den 6 december 1710 för 61 daler silvermynt uppbjudes 2a gången
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 16 oktober, 2013
Skrivet av: Lotta Nordin skrivet 2011-12-08, 16:03
Hej Inger,
Elisabet som gifter sig 1737-10-11 i Almesåkra med Jonas Halling heter Jonsdotter, inte Larsdotter. (Almesåkra BI:2 sid. 143).
 
I husförhörslängderna nämns inte hennes patronymikon alls, men när hon dör 1779-06-04 i Skieryd kallas hon även där för Jonsdotter. (Nässjö CI:3 sid. 31).
 
Mvh//
Lotta
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 16 oktober, 2013
Skrivet av: Inger Lindberg skrivet 2011-12-08, 21:02
Tack för hjälpen.
Bara att avfärda denna Elisabet Larsdotter. Att döma av åldersangivelsen i dödboken bör Elisabet Jonsdotter vara född cirka 1709.
Har sökt i Nässjö, Almesåkra och Malmbäck genom Arkiv Digital samt i Jönköpings Genealogiska förenings  CD skiva men  inte funnit någon som passat.
Finns det någon släktforskare som känner till hennes make Jonas Halling från Skieryd i Nässjö sn.?
Mvh  
Inger
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 16 oktober, 2013
Skrivet av: Britt Edenholm skrivet 2012-01-06, 20:01
Hej!
MajaLisa Haraldsdotter dör i Tryggarp, Forserum 1799 enl. hfl. I dödlängd finns 25/6 1799 MajaLisa Hagrell. Är det rätt MajaLisa?
Maja Lisa kommer med maken Zachris Ericsson från Bälaryd ca 1761 men anges vara född i Flisby någon gång från 1732 eller senare.
Om ovanstående är rätt död så bör hon vara född 1736-37, då hon där anges vara 62,5 år.
Snälla vet någon vem denna MajaLisa är så hör av Dig.
Vänligen Britt Edenholm
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 16 oktober, 2013
Skrivet av: Jörgen Blästa skrivet 2012-01-15, 12:52
I en två år gammal diskussion angående Jon Siggesson så anges att hans första hustru hette Christin Klint, vilket inte stämmer med nedanstående domboksnotis från Tveta härads vinterting 28-30 Januari 1696:
 
§35 Dhen emillan Samuel och Lars Anderssöner i Aplakulla och Jon Siggesson i Glömminge instämbde tienstige saak, angående ???do för Kiäranderneß Systerbarnß arf efter frambledne Anderß i Aplakulla, är dem emillan således efter Nämbdemannenß Swen Siggessonß bewittnande förlijkt, som den af Munsterskrifwaren W:te Petter Hammerijn upsatte, och nu wid rätten upwijste förlijkning i bookstafwen innehåller, lydandes som föllier. Såsom min förra Sahl. hustrus Bröder, Samuel och Lars Anderssöner i Aplakulla mig undertechnad låtit stämma till Rougbärga Tingh, uppå deraß Systerbarn wägnar, som äre mine barn nembl. Swen och Jon Jonßöner sampt Åhra Jonßdotter angående dhet arf som dem tillfallit är efter deras Morfader Sahl. Anderß Arnesson i Aplakulla, som wahr forst i fasta skattejorden efter Kiöpebrefwets innehålldh Contant 30 P:r S:mt, deßuthan uthi Löößöhren som är Contant penningar 6 P:r 10? öre S:mt, Een lijten Kopparkiättill om 8 ??, en Oxe för 9 P:r S:mt, En Koo för 5 P:r S:mt, En gammall Bagge, En hallfslijten Rya, Ett wackert Tapet, En hallfslijten Duuk, Hamptågewäf 3½ al:r, Ittem war och någre små Huußgerådssaaker, som efter förbem:te barnß Morfader med sämia syskonen emillan wärderades i penningar och barnenß lott inlöstes af deraß Morbröder med 1 P:r 4 öre S:mt, såsom och något foder hwar af barnens andehl blef 1 P:r 16 öre S:mt; Och som iag deße föregående Contante penningar och pertsedlar till mig tagit, som förmodel:n är närmaste Förmyndare för mina egna barn, hwaruppå ofwanbem:te Samuel och Lars Anderssöner i Applakulla af mig begiära Qvitt:s efter som barnen nu uthlåta sig willia hålla mig som är deraß Fader, good för bem:te penningar och pertsedlar, dem iag Barnen tillställa och förnöija skall, så snart iag sees dem kunna med förståndh, bruka dhem sigh till nytta, och skohla dhe hädanefter inthet wijdare kräfia sina Morbröder, dhet som här ofwantill upnämbdt är, och som iag i så måtto med deße mine Swågrar Samuel och Lars förent och förnögt med dätta som iag dem nu alldeles qvitterar, hwar med ingen wijdare laaga process här om behöfwaß hwilket iag med egen hand här underskrifwer, som skiedde i Aplakulla d. 27 Janaurij 1696.
Jon Siggesson.
Hwilken som emooth laag inthet sträffwande här med bekräftadh warder.
 
Källa Arkiv Digital: Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:68 (1694-1697) Bild 2380
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 16 oktober, 2013
Skrivet av: Fredrik Salomonsson skrivet 2012-01-15, 12:57
Intressant Jörgen!
Var det samma Jon Siggesson som 1683 i Lekeryd  gifte sig med Kerstin Svensdotter?
Vad heter Jon Siggessons första fru i förnamn?  Hon måste ha hetat Andersdotter i efternamn?
Jon Siggesson fanns 1694 i Glömminge, Norra Solberga, men sev försvann han. Är det han  
som dyker upp senare i Forserum?
 
Många frågor
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 16 oktober, 2013
Skrivet av: Alexander Gerdtham skrivet 2012-01-15, 14:34
Hur hänger denna Christin Klint ihop med Klint-släkten?
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 16 oktober, 2013
Skrivet av: Britt Edenholm skrivet 2012-01-22, 19:49
Hej igen!
Tillägg till min ovanstående fråga den 6 januari 2012: Vid dop av två av barnen (1772 och 1778) står moderns namn som Maria Elisabeth Aronsdotter. Hon har alltså tre mycket olika efternamn, Haraldsdotter (oftast), Aronsdotter (två gånger) och Hagrell (vid den död jag tror är riktig).
Vid barnafödelsen 1772 står dessutom faderns namn som Zachris Zachrisson (rätt efternamn är Ericsson). Prästen verkar något virrig.
Observera att alla barnen finns med vid ett stort antal husförhör, så de tillhör familjen.
Hjälp mig, om Du kan, att hitta rätt moder (Maja Lisa eller Maria Elisabeth). Jag vore evigt tacksam.
Vänligen Britt Edenholm
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 16 oktober, 2013
Skrivet av: Marian Oliv skrivet 2012-01-23, 12:28
Britt!
 
Zacharias Ericsson och Maja Lisa Haraldsdotter får barnet Stina 21/8 1760 i Kvarnstorp? Bälaryd. Bälaryd C:2 sid 245.
 
Har inte hittat någon lämplig Harald eller Aron och inte Hagrell på senaste Cd:n
 
I Jkp Kristina Ö finns en flanelltryckare Hagrell som får en Karl Magnus 4/10 1763 och
en stenhuggare Jöns Hagrell som får barnen Johannes 2/12 1766 och Carl 15/9 1770. Carl död 10/12 1770. Kanske släkt? Det är de enda Hagrell utöver Maja Lisa
 
Tunt, men hoppas du får ut något av detta.
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 16 oktober, 2013
Skrivet av: Eivor Gunnarsson skrivet 2012-01-26, 19:32
Jag letar efter Karl Anders Sieton f. 18/7-74, som ska ha flyttat till Forserum 18/10 1897. I inflyttningslängden tycker jag att det står att han flyttat till Stations coupio och det hänvisas till sid. 214 men något sådant område kan jag inte hitta och på sid 214 kan jag heller inte hitta honom. Kan någon annan se vart han tog vägen?
 
Hälsningar
 
Eivor Gunnarsson
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 16 oktober, 2013
Skrivet av: Gerd Forsblad Krig skrivet 2012-01-26, 19:46
Eivor
I Sv.bef 1900 finns han med hustru o son i Wåhlbegr (Bålberg) Nor Värmland.
 
Gerd
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 16 oktober, 2013
Skrivet av: Åke Carlsson skrivet 2012-01-26, 19:50
Eivor, han finns precis som angivet i Forserum AIIa:1 (1896-1906) på sid 214 (överst) vid Compo-Boardfabriken. Liksom i flyttlängden kallas han Zithen. Han flyttar vidare till Nor (S) i november 1898.
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 16 oktober, 2013
Skrivet av: Eivor Gunnarsson skrivet 2012-01-27, 14:33
Inte konstigt att han är svår att följa! Nu fick jag rätt stavning på namnet också, vilket underlättar. Tack för svaren. Om någon hittat något ytterligare om denne Zithens vidare öden tar jag tacksamt emot det.
 
Hälsningar
 
Eivor Gunnarsson
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 16 oktober, 2013
Skrivet av: Hans Andréasson skrivet 2012-03-05, 19:07
Hej
Jag har fastnat på Annika Nilsdotter (f.1770) och hennes man Christer Larsson (f.1761). De gifter sig 1794 i Snuggarp i Forserum och bor där till ca 1810. I hfl AI:6/s.282 är hela familjen överkorsad, utan notering om vart de flyttat. Någon som vet?
 
Hälsningar
Hasse
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 16 oktober, 2013
Skrivet av: Marian Oliv skrivet 2012-03-06, 00:19
Hans, du hittar familjen i samma hfl på sid 408.
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 16 oktober, 2013
Skrivet av: Hans Andréasson skrivet 2012-03-06, 07:18
Hej Marian!
Tusen tack för hjälpen! Nu kan jag komma vidare.
Hälsningar
Hasse
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 16 oktober, 2013
Skrivet av: Sam Blixt skrivet 2013-06-09, 14:05
Vet någon var Carl Andersson, Karsbo Södregård är född?
Dët står i Hfl för Forserum att han kom 1747 från Nässjö, och att han är född i Nässjö 1733, men jag hittar honom inte där.
Forserum AI:4, sid 5
(https://forum.rotter.se/discus/messages/44/386940.jpg)
 
MVH
 
Sam
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 16 oktober, 2013
Skrivet av: Janice Beeson skrivet 2013-09-30, 06:26
Aloha,
I am looking for Greta Larsdotter's birth and parents. She married Jon Carlsson 22 May 1738. He was from Sjostorp and I cannot read where she was from or if she was even from Forserum. Location is Forserum Marriages 1687-1739, C:1 page 29. In all the census records I have found her in her birth year is listed as 1718. Her age at death on 30 Apr 1786 is 67. Jon Carlsson died 26 Feb 1764 and she married Anders Ericsson 08 May 1766.  
I hope someone can help me.
Thank you,
Janice Beeson
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 16 oktober, 2013
Skrivet av: Caroline Karlsson skrivet 2013-10-15, 13:25
Gör ett försök, kanske någon känner igen personerna eller huset. Fotot är taget av Svenson och Kullgren, Forserum.
Tyvärr blev det lite suddigt...
 
(https://forum.rotter.se/discus/messages/44/396179.jpg)
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 16 oktober, 2013
Skrivet av: Ulla Kamil skrivet 2013-10-15, 17:18
Hej.
Gör ett försök här. Jag hade en kamrat som konfirmerades i Forserums kyrka 1955. Hon hette Birgitta Ekström, så hon borde vara född 1940 eller 1941.Jag vet inte vad hon heter som ev. gift. Jag har ett foto av henne som konfirmand. Jag vet att nu levande personer inte får skrivas om här, men om hon är avliden och någon vet vem hon är, snälla skriv till mig på min mailadress.
Med vänlig hälsning Ulla Kamil
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 16 oktober, 2013
Skrivet av: Gerd Forsblad Krig skrivet 2013-10-16, 06:46
Caroline
Det finns flera mangårdsbyggnader i Forserum som påminner om detta. Har du någon liten ledtråd om kortet?
 
Gerd