Anbytarforum

Särskilda ämnen & övrigt => Regementen och militärer => Militaria => 01) Okänt regemente / Vilket regemente? => Ämnet startat av: Anders Gistorp skrivet 2021-06-21, 14:39

Titel: Hans Persson, Börringe död c1708 - vilket regemente?
Skrivet av: Anders Gistorp skrivet 2021-06-21, 14:39
Hej!

I dödsnotisen för Kristina Olsdotter 17380218 (Börringe CI:1) står följande:

Änkjan Kirstj Olss dot: (Hans Pärss) i Söd Bör: inhÿses, föd i Anderslöf, tient 18 åhr hemmawarit 21 åhr, en gång gift 12 åhr aflat 1: Son 1 dot:, sedan mannen til krigztienst utskrifn, sutit änkja 30 åhr, warit i fattigdom länge siukl., dödde d. 18 febr: Begrofz Dn: Oculi å de fattigas liksta: hadde Christel. lefwatt. 81: åhr.

Vilket regement kan maken Hans ha tillhört?
Via sökningar på diverse sidor på nätet verkar det bara vara "Södra skånska kavalleriregementet" och "Skånska tremänningsregementet till häst" som fanns uppsatta i Sydskåne vid denna tid. Fanns det fler som jag inte hittat?
Jag har sökt även sökt i "centrala soldatregistret" utan att finna något

Barnen nämnda i notisen föddes 1696 och 1701 så åtminstone fram till dess bör han ha varit på hemmaplan.
Ingen dödsnotis om Hans finns införd under åren 1706-1710 i Börringe. Men det är kanske inte alltid att lita på att dödsfall i det militära fördes in i församlingens böcker?

Tacksam för alla tips!

Anders
Titel: SV: Hans Persson, Börringe död c1708 - vilket regemente?
Skrivet av: Christer Edenfjord skrivet 2021-06-21, 15:15
Hej Hans!
Det här en svår nöt, närmast omöjlig att lösa. Om han var ryttare i Norra eller Södra Skånska Kavalleriregementet borde det inte stått "til krigztienst utskrifn.", Vid denna tid (1700 -1708) tvångsutskrevs däremot många skåningar och sändes över till Livland och Estland för att fylla upp luckorna bl a i de svenska garnisonsregementena där och de allra flesta försvann för gott. Har dock hittat en del av dessa skåningar i den "Finska värvade Infanterie bataljonen" som sattes upp av resterna av dessa när ryssen erövrat hela Balticum. Första bevarade rullan är från 1712 dock.

Jag kan kolla igenom rullan och se om det finns någon trolig Hans Persson där, chansen är dock liten eftersom de flesta som inte dog i ryssens härjningar strök med i pesten 1710. 

Uppgifterna finns i: Rullor 1620-1723 1712:7 (1712) Bild 30 (AID: v752322.b30, NAD: SE/KrA/0022).

//Christer E
Titel: SV: Hans Persson, Börringe död c1708 - vilket regemente?
Skrivet av: Anders Gistorp skrivet 2021-10-13, 22:56
Hej!

Jag hade helt missat att du hade en hänvisning till en bild på RA.
Dock, jag blir inte helt klok på hänvisningen.
Om jag förstår dig rätt så är det SE/KrA/0022/1712/7 som i så fall innehåller "Major Bengt Joel Gyllenströms värvade infanteribataljon" men där hittar jag bara 25 bilder.
Något måste jag göra fel...

Anders
Titel: SV: Hans Persson, Börringe död c1708 - vilket regemente?
Skrivet av: Christer Edenfjord skrivet 2021-10-14, 09:44
Hej Anders,
eftersom Rullor 1620-1723 numera finns på AD så använder jag det så långt det går, och blir lite hemmablind, sorry! "Major Bengt Joel Gyllenströms värvade infanteribataljon" består bara av 22 uppslag. De stora fuktskadorna gör den bitvis mycket svårläst i RA:s sv/v version.
Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1712/7 (1712), bildid: A0054661_00005.
De tvångsvärvade soldaterna från Skåne sattes in i olika regementen efter behov. De 54 skånska rekryter som redovisas här kom alla från Överste Banérs tremänningsregemente i Riga och de bildar i stort kapten Isak Wattrangs kompani i Gyllesströms bataljon.

Jag har ett exempel som dök upp i en skånsk dombok på en återkommen soldat som berättar om sina upplevelser i ett vittnesmål.
Bifogas.