Anbytarforum

Särskilda ämnen & övrigt => Småland => Läshjälp => Ramkvilla => Ämnet startat av: Ylva Lindqvist skrivet 2021-05-03, 19:06

Titel: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län (F) EVIIAAAC:27 (1631-1650) Bild 2070 (AID: v190303.b2070, NAD: SE/VALA/0382503)
Skrivet av: Ylva Lindqvist skrivet 2021-05-03, 19:06
Skulle behöva läshjälp igen. Det enda jag förstått är att det rör sig om en tvist om en skuld där Peder i Söraskog är iblandad.
Titel: SV: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län (F) EVIIAAAC:27 (1631-1650) Bild 2070 (AID: v190303.b2070, NAD: SE/VALA/0382503)
Skrivet av: Kalle Birgersson skrivet 2021-05-03, 21:29
Gammal fin sextonhundratalsskrift  :)

Sammadagh kraffdhe Peder i Söreskogh tiughu dlr och 7 mr. han gickh i lyffte för Hemmingh Joenssonn i Skiärbäckh och iorden sattes i underpantt, tå framkallades wittne Lars Nilsson i Mölnehult ifrånn Norwidinge häratt edeligen wittnadhe medh hand å booch att Peder Pedersson i Söreskogh haffuer ährligenn igen bekommet uthaff sine egne händer = 26 dlr aff thenn större kåppermöntt full betallningh på Hemmingh Joenssons wägne i Holmare och Matthis i Tiredha sammaledes = 26 dlr. Pedher Pedersson i Söreskogh bekiänner sielff thett samma.
Titel: SV: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län (F) EVIIAAAC:27 (1631-1650) Bild 2070 (AID: v190303.b2070, NAD: SE/VALA/0382503)
Skrivet av: Ylva Lindqvist skrivet 2021-05-04, 11:34
Tack så förfärligt mycket, jag tycker det blir svårt när man inte ditekt känner igen orden t.ex kraffdhe och lyffte. Peder försökte alltså kräva in skulden två gånger om jag förstod saken rätt? Har jag också förstått rätt att han fick 2ggr 26 dlr kopparmynt för de 20 dlr och 7 mark han lånade ut eller intygar Matthis i Tiredha bara Lars Nilssons ord? ? Var det olika valutor?
Titel: SV: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län (F) EVIIAAAC:27 (1631-1650) Bild 2070 (AID: v190303.b2070, NAD: SE/VALA/0382503)
Skrivet av: Kalle Birgersson skrivet 2021-05-04, 12:00
Han försökte nog kräva in pengar han redan fått tillbaka, utan att veta att det var de pengarna. Jag tolkar det som att både Lars Nilsson och Mattias var vittnen. Ett litet missförstånd helt enkelt. Sedan hur det fungerar med de olika sorters dalernas och markers värde har jag aldrig riktigt fått grepp om. Det ändrade sig med tiden också.

Samma dag krävde Peter i Söreskog 20 daler och 7 mark han gått i löfte för Hemming Jonsson i Skärbäck och jorden sattes i underpant. Då framkallades vittnet Lars Nilsson i Mölnehult i Norrvidinge härad som under ed med handen på boken vittnade att Peter Pettersson i Söreskog har ärligen fått i sina egna händer 26 daler av de större kopparmynten på Hemming Jonssons i Holmareds vägnar och Mattias i Tireda sammaledes, 26 daler. Peter Pettersson i Söreskog bekänner själv det samma. 
Titel: SV: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län (F) EVIIAAAC:27 (1631-1650) Bild 2070 (AID: v190303.b2070, NAD: SE/VALA/0382503)
Skrivet av: Ylva Lindqvist skrivet 2021-05-04, 17:27
Det låter trevligare med ett missförstånd i alla fall.