Anbytarforum

Särskilda ämnen & övrigt => Läshjälp => Ämnet startat av: Caroline Bodehed skrivet 2020-04-17, 14:01

Titel: Läshjälp vid bouppteckning
Skrivet av: Caroline Bodehed skrivet 2020-04-17, 14:01
Hej,

Jag skulle behöva lite hjälp med översättning av Olof Jonsson Mörks bouppteckning, förstår bara vissa delar.
Kan man se om Karen(?) Jöransdotter är mamma till barnen som står med?
Det är mycket text men skulle bli jätteglad om någon skulle vilja hjälpa mig att få ut lite information från den.
Bifogar bilder.
Tack!
Titel: SV: Läshjälp vid bouppteckning
Skrivet av: Kalle Birgersson skrivet 2020-04-17, 14:05
Kan du berätta vilken bok och vilken sida det är så man kan öppna upp det i Arkiv Digital och förstora lite? Det blir mycket enklare att läsa då.
Titel: SV: Läshjälp vid bouppteckning
Skrivet av: Caroline Bodehed skrivet 2020-04-17, 14:11

Sida 1315
Gävle stad. Rådhusrättens och magistratens arkiv, Bouppteckningar, SE/HLA/1050003/F/F II/F II a/6 (1724-1730), bildid: C0102573_00733
Titel: SV: Läshjälp vid bouppteckning
Skrivet av: Kalle Birgersson skrivet 2020-04-17, 14:42
Det var svårläst på grund att boken är så tätt bunden att många ord försvunnit i bindningen på andra sidan, men här är det jag snabbt kunde tyda. Tredje sidan är en beskrivning av deras hus och skulder.

Citera
Anno 1729 d. 10 septemb: inventerades och werderades af undertecknade ?? Rådman Petter Wahlman och sectreteraren Thomas Wallströpm den ägendom som befanns efter borgaren Olof Jonsson Mörk som 1727 wid midsommarstiden blifwit död och efter sig lembnat enkan hustru Karen Jöransdotter med 3ne barn, dottren hustru Karen Olsdotter som warit gift med besökaren Nils ?? dotteren hustru Margeta gift med skomakaren Didrick Burts?, och hustru Kersten som har till man borgaren ifrån Hudwikswald Petter Starck, hwilka 2ne senare mågar med berörde sina hustrur äro boende uti Hudwickwald. Hwar efter och sedan enkan hustru Karen Jöransdotter bliwfit påmindt och antydd om ägendomens angifwande wid det der på förda answar, likmätigt högl. swea hofrättens ?? d. 20 febru: 1724, bemelte uplåtenskap af henne angafs som fölier neml.
Berätade hustru Karen Jöransdotter, at ingen lös ägendom uti et eller annat wid dess dödeliga afgång i huset fanns eller än finnas att upgifa utan det lilla de ägt har bekomit under krigstiden af ? andra wiste sig här i ?? hwilken ? äfwen deras s..skap i norland blifwit up..? at de sedan ej något haft at lefwa utaf, utan har ?? sedan på dess ålderdom niutit fattig..?
Titel: SV: Läshjälp vid bouppteckning
Skrivet av: Caroline Bodehed skrivet 2020-04-17, 14:48
Tack snälla! :)