Anbytarforum

Särskilda ämnen & övrigt => Läshjälp => Ämnet startat av: Eva-Lotte Daxberg skrivet 2020-03-27, 09:34

Titel: Läshjälp journalanteckning 1903
Skrivet av: Eva-Lotte Daxberg skrivet 2020-03-27, 09:34
Hej. Kan någon vänlig själ hjälpa mig med hela texten i en journalanteckning från 1903. Kan bara tyda enstaka ord.
Kan lämna min mejladress.

Med förhoppning
Eva'Lotte
Titel: SV: Läshjälp journalanteckning 1903
Skrivet av: Markus Gunshaga skrivet 2020-03-28, 16:11

Hej Eva-Lotte!


Nej, detta var inte helt lätt, men jag har kommit en bit på väg. För vägledning skulle jag dock behöva veta vem det var som avled, dödsdatum, eventuellt vilket sjukhus samt personens hemförsamling?

Titel: SV: Läshjälp journalanteckning 1903
Skrivet av: Eva-Lotte Daxberg skrivet 2020-03-28, 18:46
Hej Markus. Bussigt av dig att göra ett försök:-).
Hon hette Emma Kristina Hagman. Död 1903-11-04  av peretonitis... (bukhinneinflammation). På Borgholms lasarett, Räpplinge socken (Borgholms Kungsladugård) på Öland.

Lycka till /Eva-Lotte
Titel: SV: Läshjälp journalanteckning 1903
Skrivet av: Markus Gunshaga skrivet 2020-03-29, 14:32


Stort tack för dessa uppgifter, Eva-Lotte!  :)  I dödboken får jag dödsorsaken till ”Peritonitis diffusa – purulenta”, alltså utbredd bukhinneinflammation med varbildning, och det stämmer bra med vad jag lyckas utläsa av journalanteckningarna. Tyvärr är det en del ord jag inte alls lyckas tyda, särskilt mot slutet där det ser ut att vara mycket latin och förkortningar – men än så länge ser det ut såhär:

 
”Nov 4 Död Kl. 4 e. m.
I juli blef pat[ienten] sparkad af en ko i högra sidan af
buken. Fick mer värk o. har haft ondt hela hösten.
De sista veckorna sängliggande med feber, ansvällan
af h[öger] fossa il[iaca]. Vid uk.[?] en knytnäfvestor abscess
ofvanför h[öger] f[ossa] il[iaca] …… o. känning af en ytlig
abscess. Nedan[?] .….……………….. ett ansvälldt parti,
hvarigenom ….……var…………. Pat[ientens] allm[änna]
tillst[ånd] blef allt sämre. D. 4/11 gjordes incision öfver
det ansvällda partiet, hvarvid utrann stinkande
var blandadt med……………… Abscessen sträckte
sig långt upp i bukhålan. Pat[ienten]s tillst[ånd] ….. acut,[?]
afled kl 4 em samma dag Vid chr. en … varig
peritonit: ……………………………………………..
… fibriosa membrana[?]……...vid perit[oneum]
parietale i h[öger] f[ossa] il[iaca]. Vid dess[?]……
i den………………………… öppnade abscesshålan.”

Titel: SV: Läshjälp journalanteckning 1903
Skrivet av: Eva-Lotte Daxberg skrivet 2020-03-29, 15:56
Hej Marcus.
Varmt tack för din insats och tid du lagt ner. Det blir jättebra med det du lyckats uttyda. Hur kan jag återgälda på bästa sätt?

Med vänliga hälsningar
Eva-Lotte
Titel: SV: Läshjälp journalanteckning 1903
Skrivet av: Markus Gunshaga skrivet 2020-04-02, 19:31
Hej Eva-Lotte!


Det är bara roligt att kunna hjälpa till! Sedan tidigare har jag dessutom hittat ett par journaler som berör mina egna förfäder, som jag försökt tyda men aldrig riktigt lyckats med. Efter att jag hjälpte dig fick jag dock ny inspiration, och tänkte nu ge mina egna sjukhusjournaler ett nytt försök – så det är jag som ska tacka!  :D

Titel: SV: Läshjälp journalanteckning 1903
Skrivet av: Eva-Lotte Daxberg skrivet 2020-04-03, 09:15
Det var snällt sagt:-). Lycka till!

Vänligeb/Eva-Lotte