Anbytarforum

Geografiskt relaterat => Socknar => Dalarna => Landskap => Leksand => Ämnet startat av: Jan Smedh skrivet 2018-12-05, 18:27

Titel: Engelbertus (Ingelbertus) Olai Helsingus (Engelbrekt Olofsson) (1520-1602) - hans barn och ättlingar
Skrivet av: Jan Smedh skrivet 2018-12-05, 18:27
  Kyrkoherde i Leksand 1563-1597.


Vad vet vi egentligen om denne kyrkoherdes ättlingar? Herdaminnenas uppgifter (Ekström, Muncktell) grundar sig på Jacob Tengströms finska kyrkohistoria från 1822 som i sin tur grundar sig på den självbiografi Engelbertus sonson Johannes Elai Terserus författade på 1600-talet. Men förutom släkten Terserus nämner den inget om andra barnbarn till Engelbertus och endast vad gäller döttrarna nämns vilka de varit gifta med.


Jag har till exempel, med många andra, länge tänkt att sonen Israel var far till ett antal israelssöner och israelsdöttrar öster om insjön, men ju mer jag forskat i det ju mer inser jag att detta inte stämmer. Och hur är det med Ingelbertus andra barn? Vad kan vi egentligen med bestämdhet säga?


Sonen Elof, i första äktenskapet, gjorde mycket men tog över i Leksand efter faderns slag och uppgifter kring honom kan hittas i herdaminnen. Han var gift två gånger och fick 15 barn - bland annat biskopen i Linköping Johannes som skrev memoarerna.


Dottern Anna var gift med kyrkoherden Gudmund Petri Wallensis i Orsa. De fick fyra döttrar varav en dotter Margareta som gifte sig med efterföljaren på posten i Orsa; Andreas Olai Floreus.


Sonen Daniel var kyrkoherde i Torsång och först gift med Sigrid Persdotter, syster till svågern Gudmund Petri Wallensis. De fick 7 barn som använde Daniels halvbrors namn Terserus. Daniel var komminister åt sin bror Elof innan han kom till Torsång. En dotter var gift med majoren på Sollerön. Sonen Per tog över det hemman i Tibble som Engelbrekt fått som prebendehemman av Erik XIV 1562.


(Sigrid och Gudmund var barn till Petri Andrae Lexander - prost i Rättvik, men bördig från Leksand och hans fru Britta Gudmundsdotter (vars far var prost i Rättvik innan Petri). Engelbrekt blev prost i Leksand 1558, Petrus i Rättvik några år senare - dock Petrus varit sin svärfars Capellan några år där. Men att en kontakt fanns mellan Engelbrekt och Petrus verkar troligt.)


Sonen Israel återfinns i Dalarnas landskapshandlingars skattelängder för 1620 under Mon (Dalarnas landskapshandlingar 1620, s259). Han har söner enligt Dombok (1643, s. 338, Lars & Olof) och Israelsbo(darna) lär vara hans fäbodar. Tengström har lagt till kommentaren Länsman ibid, men det har jag inte hittat någon annanstans.


Sonen Abel nämns som klockare och gifter sig med Margareta Persdotter. I Ekström och Muncktell står det ’sin faders klockare’. Men i Johannes Elai originalmanus som är skrivet i jagform utifrån Johannes egen levnadsbana står det ’patris mei a. dituum’ - alltså MIN fars klockare. Elaus Terserus klockare alltså. Abels hustru Margareta Persdotter var dotter till Per Jonsson och syster till Israel Persson i Hackmora.


Abraham ska ha varit bergsman på Kopparberget.


Isak ska ha dött som fänrik i Livland.


Jacob ska ha dött som fältpräst i Livland. Begravd på konungens bekostnad. (sepultus cura regis riya?)


Margareta ska ha gift sig med en bergsman i Aspeboda.


Sara gift med bonde i Strand, Vika församling.


Johannes Elai sammanfattar ’cum hisci omnibus, excepto Jacobo, puer et adolescence familiariter vixi’. Vilket jag tolkar som att Johannes vuxit upp med alla dessa utom Jakob.


Är det någon som kan fylla på?