Anbytarforum

Marknaden köp & sälj => Säljes => Ämnet startat av: Leif Gson Nygård skrivet 2018-10-27, 05:00

Titel: AXPLOCK AV KÄLLOR TILL BERGSLAGENS HISTORIA
Skrivet av: Leif Gson Nygård skrivet 2018-10-27, 05:00
AXPLOCK AV KÄLLOR TILL BERGSLAGENS HISTORIA och personer, torp, gårdar, byar och bruk i fram allt Lindesberg, Ljusnarsberg, Norrbärke, Söderbärke och Skinnskattebergs socken i det s k Trelänsmotet

https://docs.google.com/document/d/19vKejGxQ46ewGUv4SrMOPr0uv5lHSMQRVaXZXEK82Dc/edit

Under de senaste ca 18 åren, har jag samlat på mig en hel del källdokument av olika slag och från olika arkivbildare. Nu vill jag dela med mig av materialet.


Jag erbjuder således en fullmatad DVD med ett axplock av källor till Bergslagens historia och begär för detta en liten penning.
Källorna rör i huvudsak personer, torp, gårdar, byar och bruk men också historiska dokument av mera övergripande karaktär.
Källorna är hämtade från bergmästarämbetet, bergskollegium, bruksarkiv, domstolsarkiv, militaria, kyrkoarkiv, lantmäteriet, länsstyrelsen och enskilda arkiv på riksarkivet och är på skivan uppdelade så här:
▪ Cirka 750 avskrifter (i word) som samlats under de olika arkivbildarna - se axplock av skärmdumpar nedan (det finns alltså fler filer än de som visas)!
▪ Utskrifter (rtf) ur hela min släktdatabas (Min släkt, 8 346 personer) av katalog,  platser och personakter. Anledningen till detta är möjligheten att få ta del av de domboksavskrifter som jag inskrivit direkt i släktdatabasen, vilka återfinns ibland noterna (13 130 st). Så avskrifterna torde därför uppgå till drygt 900 (och inte 750…). Platslängden ger sedan en uppfattning om var jag har mina rötter, och därmed en hint huruvida avskrifterna kan röra släktingar. (Jag har dock släkt på fler platser än i Trelänsmotet…). Se nedan!
▪ Länklista till källor som ligger i mitt ”moln”. Se nedan!
▪ Källor i mappar enligt följande:
   
- Axplock ur Bergmästarämbetet i Nya Kopparbergs m fl bergslags arkiv 1636-1768,
https://docs.google.com/document/d/15nxcLIHIGmIwe0YGsyajf6zEJZ2SMtGQDhQcUdPb6kE/edit (https://docs.google.com/document/d/15nxcLIHIGmIwe0YGsyajf6zEJZ2SMtGQDhQcUdPb6kE/edit)
- Domboksregister Lindes Bergslags häradsrätt 1612-1699,
https://docs.google.com/document/d/1IB4GgU0gyOMI0ZvwHirpQaVWtWpTOdrZCzkyDolqQeY/edit#heading=h.6298pjf3a3uq (https://docs.google.com/document/d/1IB4GgU0gyOMI0ZvwHirpQaVWtWpTOdrZCzkyDolqQeY/edit#heading=h.6298pjf3a3uq)
- Handlingar rörande Ramsbergs församling 1589-1789,
https://docs.google.com/document/d/1avOS1i0GFGwpLkPav7Azd3oIHU7WodHVtQM2nPuP3WE/edit?usp=sharing (https://docs.google.com/document/d/1avOS1i0GFGwpLkPav7Azd3oIHU7WodHVtQM2nPuP3WE/edit?usp=sharing)
- Ljusnarsbergs kyrkoarkiv 1635-1827 - Kyrkoräkenskaper,
https://docs.google.com/document/d/1Mvw16-uYGeHZJRte_2WGj3FfwbQX-lTzbtMrTjxD0zo/edit?usp=sharing (https://docs.google.com/document/d/1Mvw16-uYGeHZJRte_2WGj3FfwbQX-lTzbtMrTjxD0zo/edit?usp=sharing)
- Spann-Karins kamp om äganderätten till ⅛-hem Kittlingsberg,
https://docs.google.com/document/d/1r-EJrZyJARxuD6iCSMZwrFUdJNT-O9PQK8lF9RrZNfQ/edit (https://docs.google.com/document/d/1r-EJrZyJARxuD6iCSMZwrFUdJNT-O9PQK8lF9RrZNfQ/edit)
- Tvist skog & mark S. Hörken v-s Enkullen 1607-1854,
https://docs.google.com/document/d/1OiyNl5BdieqsL0ZiU2TTrHXqmfNQ4dibJe6qUFj9T1E/edit (https://docs.google.com/document/d/1OiyNl5BdieqsL0ZiU2TTrHXqmfNQ4dibJe6qUFj9T1E/edit)
- Riddarhyttans AB; Husesyner (F II-36 o. 37) + Omkostnadsräkning för Fors hammare 1702 (F II-19)
- Lista över kartor under Riddarhytte bruk 1690-1878


För allt detta begär jag blott 395 kr. (inkl. pack & porto)
Välkommen med förfrågan och beställning!
Leif G:son Nygård
lepoemo@hotmail.com
Titel: SV: AXPLOCK AV KÄLLOR TILL BERGSLAGENS HISTORIA
Skrivet av: Leif Gson Nygård skrivet 2019-10-23, 22:07
Min e-postadress är numera:


legsony@gmail.com