Anbytarforum

Särskilda ämnen & övrigt => Genetisk genealogi (DNA) => Autosomalt test (för alla släktskap) => Ämnet startat av: Marcus Boman skrivet 2018-09-15, 13:56

Titel: Populationsstruktur på landskapsnivå
Skrivet av: Marcus Boman skrivet 2018-09-15, 13:56
Ganska många nu som testat sitt autosomala DNA även om anlitat företag skiljer sig åt.

Vore intressant att samla resultaten landskapsvis under förutsättning att testade personer har en absolut majoritet av sina förfäder/-mödrar i ett och samma landskap (typ alla mor- och farföräldrar födda i ett och samma landskap). Därefter kunde en forskare/forskningsintresserad person eller grupp undersöka om hur de olika landskapsresultaten grupperar sig inom och mellan landskapen. Dessa testade personer skulle ju sedan kunna användas som referenser i bredare analyser där vem som helst skulle kunna ladda upp sina autosomala DNA-resultat i syfte att få fram landskapsspecifika resultatsiffror (uppskattning hur stor andel av ens anor som borde ha rötter i de olika svenska landskapen).

Kanske allt detta inte är görbart (för få testade, för få med anor i ett och samma landskap, för lite variation mellan landskapen med avseende på genetisk populationsstruktur)?
Titel: SV: Populationsstruktur på landskapsnivå
Skrivet av: Jan Johansson skrivet 2021-10-03, 14:39
Hej Marcus,

Min mamma och jag har låtit Ancestry testa våra arvsmassor. De har redan delat upp bla Sverige i olika regioner och resulten av DNA-analyserna av våra arvsmassor stämmer förvånansvärt bra överens med den traditionella släktforskningens resultat.

Vänliga hälsningar,
Jan