Anbytarforum

Särskilda ämnen & övrigt => Militaria => Ämnet startat av: TneBrism skrivet 2018-08-06, 21:00

Titel: Morfars inskrivningsbok
Skrivet av: TneBrism skrivet 2018-08-06, 21:00
Hej alla! :)

Jag undrar om någon skulle vilja hjälpa mig att korrekt förstå min morfars inskrivningsbok?

Till en början gör han sin värnplikt 1926-1927 vid Norrköpings sjömanshus. Sedan deltar han i SFK, alltså Svenska frivilligkåren, 1939-1940 i grupp II, skyttekompani 1. Så långt tror jag mig vara på det klara. Men hur skall jag tolka det som följer efter det?

Tackar på förhand!
Titel: SV: Morfars inskrivningsbok
Skrivet av: hawkeye skrivet 2018-08-08, 16:38
Med tanke på anknytningen till sjön;
skulle "ls" möjligen kunna vara lots- och fyrstaten?


Hälsningar
Håkan Bergström
Titel: SV: Morfars inskrivningsbok
Skrivet av: TneBrism skrivet 2018-08-08, 18:29
Med tanke på anknytningen till sjön;
skulle "ls" möjligen kunna vara lots- och fyrstaten?


Hälsningar
Håkan Bergström
Intressant! Det skulle det förstås kunna vara. Enligt stamkortet anges KA3 för det som står i bild 2, vilket väl då innebär någon sorts tjänstgöring vid Gotlands kustartillerikår (som den hette på den tiden). Men anteckningen om "ls" står inte med i stamkortet, så jag får tyvärr ingen ledtråd där.
Titel: SV: Morfars inskrivningsbok
Skrivet av: brattis skrivet 2018-08-08, 21:53
Googlade lite på LS.
Det tycks stå för Luftbevakningsstation.


Ett exempel:


http://www.tjelvar.se/beredsk/mp-2985.htm (http://www.tjelvar.se/beredsk/mp-2985.htm)


Här uppräknas samtliga på Gotland:


http://www.tjelvar.se/beredsk/register-7.htm (http://www.tjelvar.se/beredsk/register-7.htm)
Här beskrivs vad det var:


http://www.tjelvar.se/spaning/10.htm (http://www.tjelvar.se/spaning/10.htm)
Titel: SV: Morfars inskrivningsbok
Skrivet av: hawkeye skrivet 2018-08-08, 22:15
Det låter rimligt.

Kan han ha blivit hemförlovad jämlikt Inskrivningsförordningen § 126:2?
Håkan
Titel: SV: Morfars inskrivningsbok
Skrivet av: brattis skrivet 2018-08-08, 23:04
Tyvärr har jag inte lagtexten.


Men i en beredning 1958 skrevs följande:


"Chefen för marinen
 Jag ansluter mig till den av revisorerna framförda åsikten att det är otillfredsställande, att en värnpliktig som uppenbart är oduglig för krigstjänst kvarhålles på ett förband i avvaktan på resultatet av annan myndighets prövning. Förbandsläkaren bör i dessa fall erhålla bemyndigande att besluta om omedelbar hemförlovning. Avskrift av det utfärdade läkarintyget bör tillställas inskrivningsnämnden som tilldelas befogenhet pröva förbandsläkarens beslut, varigenom likformighet i handläggning garanteras. Bestämmelsen i 1941 års inskrivningsförordning § 126: 2 föreslås ånyo tillämpas.
Stockholm den 15 januari 1958.
STIG H :SON-ERICSON Gunnar Landström"


Det kan alltså varit så att han var oduglig för krigstjänst.
Din morfar kanske var lite sjuk. De ansvariga tyckte att han gjort sitt och klassade honom som oduglig.


Sista stycket är en spekulation från min sida, det fanns gott om frivilliga till LS-tjänst.

Titel: SV: Morfars inskrivningsbok
Skrivet av: TneBrism skrivet 2018-08-09, 08:45
Vi verkar ha löst mysteriet med vad "ls" står för, så det tackar jag så väldigt mycket för! Då återstår att ta reda på vilken luftbevakningsstation som morfar tjänstgjorde i. Jag får försöka komma iväg till Krigsarkivet någon dag framöver...

Har inte lyckats hitta 1940-talets inskrivningsförordning på nätet, men den lär ju om inte annat finnas i tryck på KB. Det är inte omöjligt att morfar blev hemförlovad på grund av oduglighet i tjänst. Han lär ha varit mycket förtjust i dryckjom.

Någon som har ett hum om perioden 1942-1944? Vad står det -- tjänstgöring jämlikt Hägkoo? Och vad är F.F. en förkortning för?
Titel: SV: Morfars inskrivningsbok
Skrivet av: hawkeye skrivet 2018-08-09, 08:56
'Högkoo' är alltså nån annan lag eller förordning, men vilken.

Militära förkortningar är legendariskt ymniga, och svårbegripliga för utomstående.
På Krigsarkivet om någonstans bör den person finnas som kan dechiffrera innehållet i boken.

Hälsningar
Håkan
Titel: SV: Morfars inskrivningsbok
Skrivet av: TneBrism skrivet 2018-09-03, 15:11
Pratade förresten med Krigsarkivet, som konstaterade att F.F. står för förstärkt försvarsberedskap, och att högkvo står för högkvartersorder.

Vad det betydde att bli hemförlovad jämlikt IF § 126:2 kunde de inte svara på. Den paragrafen handlade om mönstring, och mönstrat hade morfar. (Jag bifogar det inskannade utdraget ur IF för den nyfikne.)