Anbytarforum

Geografiskt relaterat => Småland => Landskap => Var ligger platsen => Ämnet startat av: Sigfrids Leif Mörkfors skrivet 2018-04-30, 11:02

Titel: Klosterordnen S:t Anne/Anna
Skrivet av: Sigfrids Leif Mörkfors skrivet 2018-04-30, 11:02
Var höll denna orden till?
Den äger uppenbarligen ett antal "prebende"gårdar i bl a Asa socken under 1500-talet, men vilket klosterorden avses?

Titel: SV: Klosterordnen S:t Anne/Anna
Skrivet av: Klas W skrivet 2018-04-30, 13:39
Hej!

Enligt wikipedia fanns det ett franciskankloster i Halmstad som kallades Sankta Annas kloster och som var verksamt mellan 1494 och 1531. Kan det vara detta kloster du eftersöker?'
Nu var ju Halmstad en dansk stad på den tiden men det kanske inte var omöjligt för ett kloster att äga mark i grannlandet då franciskanerna även var verksamma i Sverige.

VH Klasse
Titel: SV: Klosterordnen S:t Anne/Anna
Skrivet av: Sigfrids Leif Mörkfors skrivet 2018-04-30, 17:50
Ja, jag såg också det, men det kändes inte självklart.

Gården som skattas ligger nära Växjö och handlingen är från 1551. Så klostret i Halmstad (med rätt namn) ligger i fel land och handlingen är från ett år då klostret tycks vara stängt och dessutom hyfsat långt från Växjö...

Titel: SV: Klosterordnen S:t Anne/Anna
Skrivet av: Klas W skrivet 2018-04-30, 18:33
Ifall handlingen är ifrån 1551 och ännu viktigare även berör det året, så kan det ju inte vara Sankta Annas kloster i Halmstad som omnämns. Avståndet mellan Växjö och Halmstad tror jag inte spelar så stor roll och att Halmstad då låg i ett annat land behöver nog inte heller omöjliggjort att de ägde mark i Sverige, då klostret inte representerade Danmark utan Franciskanerna som ju även fanns i vårt land. Det lär nog dock inte ha funnits en klosterorden i Sverige med namnet St Anna. Jag har i alla fall aldrig hört talats om det eller läst något om en sådan orden. I Sveriges Historia del 2 och 3 skriver Dick Harrison en del om klosterväsendet i Sverige och han nämner inget om en orden med det namnet. Dessutom är ju dokumentet tillkommit under en tid då klosterväsendet var på tillbakagång i Sverige och Danmark så det lär ju inte ha varit någon ny orden som bildades då. Är du säker på att dokumentet inte omnämner en äldre händelse? I så fall kan det ju ändå vara Sankta Anna i Halmstad som det handlar om.
Titel: SV: Klosterordnen S:t Anne/Anna
Skrivet av: Sigfrids Leif Mörkfors skrivet 2018-04-30, 18:37
Smålands landskapshandlingar 1551 ser ut så här:
Titel: SV: Klosterordnen S:t Anne/Anna
Skrivet av: Bo Persson skrivet 2018-05-01, 20:40
Som framgår av bildutdraget - ur SmH 1555:11, fol. 132v ("Prebende Anne landbo") -, rör det sig om ett S:ta Annæ prebende, som hade jordinnehav på olika håll i Värend. Prebendena utgjorde stiftelser vid domkyrkan; avkastningen av prebendenas gods uppbars av domkapitlets medlemmar som lön (varje medlem hade sitt prebende). Om S:ta Annæ prebende, se bl.a. Lars-Olof Larsson, Småländsk bebyggelsehistoria. I. Från vikingatid till Vasatid. 1:1 Kinnevalds härad (Acta Wexionensia. Serie I. History & Geography 1:1, 1979), s. 29f, samt dens., Det medeltida Värend. Studier i det småländska gränslandets historia fram till 1500-talets mitt (1964, ny upplaga 1975), kap. XV. Franciskanerklostret har inte med saken att göra.