Anbytarforum

Metoder & hjälpmedel => Allmänt => Ancestry / Genline => Internet => Källor => Ancestry => Ämnet startat av: Anders Egede Larsen skrivet 2018-03-19, 10:15

Titel: Hjælp til udtræk fra Ancestry
Skrivet av: Anders Egede Larsen skrivet 2018-03-19, 10:15
Er der nogen med abonnement, der kan hjælpe mig med et udtræk fra Ancestry.se?

Det drejer sig om en medlemsberättelse angående Nils Nilsson Zentio (föddes 1806). Den hedder "Den förste Zentio" og kan findes her:
https://search.ancestry.se/cgi-bin/sse.dll?db=mediastorypublic&rank=1&gsfn=Alva+Ester+Linn%C3%A9a&gsln=Nilsson&gss=angs-d&gl=&gst=&hc=20&fh=20&fsk=BEFGIPUIgAAERwBZwAo-61- (https://search.ancestry.se/cgi-bin/sse.dll?db=mediastorypublic&rank=1&gsfn=Alva+Ester+Linn%C3%A9a&gsln=Nilsson&gss=angs-d&gl=&gst=&hc=20&fh=20&fsk=BEFGIPUIgAAERwBZwAo-61-)

Mit barnebarn er en direkte efterkommer af Nils Nilsson Zentio, og hedder også Zentio  :).

Anders Egede Larsen
Titel: SV: Hjælp til udtræk fra Ancestry
Skrivet av: carlsson_daun skrivet 2018-03-19, 10:43
Så här lyder texten:

1806 föddes Nils i Höör, flyttade till Gudmundstorp 1829, därifrån till ö.häglinge som husar vid Kungliga Skånska Husarregementet, 2 komp. Häglinge - Sandby skvadron. Han erhöll under denna tid namnet Zentio av regementschefen baron Gustav Bror Cederström, eftersom många i rullorna då hette Nils Nilsson.
Titel: SV: Hjælp til udtræk fra Ancestry
Skrivet av: Anders Egede Larsen skrivet 2018-03-19, 10:48
Det var hurtigt svar!
Mange 1000 tak for det  :D

Anders Egede Larsen
Titel: SV: Hjælp til udtræk fra Ancestry
Skrivet av: casimir skrivet 2018-03-22, 08:46

Åke
I regel var det resp. kompanichef som tilldelade soldaten soldatnamnet. Detta utesluter självfallet inte att det för Nils Nilsson Zentio kan ha varit regementschefen.
//Lars
Titel: SV: Hjælp til udtræk fra Ancestry
Skrivet av: carlsson_daun skrivet 2018-03-22, 09:05
Jag är väl medveten om detta, Lars. I det här fallet förmedlade jag bara en efterfrågad text utan att på något sätt kommentera eller bedöma innehållet.
Titel: SV: Hjælp til udtræk fra Ancestry
Skrivet av: Anders Egede Larsen skrivet 2018-03-22, 09:25
Lige et spørgsmål om soldaternavnet. Fik alle soldater i Sverige et særligt soldaternavn? Og hvad var formålet med det? Og var navnet ganske tilfældigt valgt?
Titel: SV: Hjælp til udtræk fra Ancestry
Skrivet av: carlsson_daun skrivet 2018-03-22, 09:35
Se här:
https://wiki.genealogi.se/index.php/Soldatnamn (https://wiki.genealogi.se/index.php/Soldatnamn)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Soldatnamn (https://sv.wikipedia.org/wiki/Soldatnamn)
Titel: SV: Hjælp til udtræk fra Ancestry
Skrivet av: Anders Egede Larsen skrivet 2018-03-22, 10:22
Tak for det!
Meget interessant.
Titel: SV: Hjælp til udtræk fra Ancestry
Skrivet av: casimir skrivet 2018-03-23, 09:51

Anders


Du har möjlighet att (utan kostnad) gå in på Riksarkivet och söka Nils Nilsson Zentio i generalmönsterrullorna för Skånska Husarregementet:
https://sok.riksarkivet.se/digitala-forskarsalen
Men sökfunktionen är svår att bemästra och kräver tålamod.


Jag fann således att din husar antogs den 16 nov 1831 för rusthållet nr 64 Östra Häglinge i Sandby Squadron här:
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/920 (1832), bildid: A0028943_00272


Det bör sedan vara möjligt att följa honom i generalmönsterrullorna tills han får avsked.


Mera information om det (unika) svenska indelningsverket, organisationen samt soldaterna i krig och fred kan man finna här:
http://www.hhogman.se/militaria.htm


Lycka till!
// LarsTitel: SV: Hjælp til udtræk fra Ancestry
Skrivet av: Anders Egede Larsen skrivet 2018-03-23, 11:06
Mange tak for det Lars! Jeg kan ikke tyde hele teksten (det gør det ikke lettere, at det er svensk  :)), men har jeg ret i, at forgængeren på posten var Jöns Zentio, og at han fratrådte den 24. august 1831? Og at det åbenbart var således, at den husar, der var på den pågældende post, fik navnet Zentio?

Nils Nilsson Zentio fik i øvrigt i 1842 en søn, som kom til at hedde Jöns Nilsson Zentio. En del af familien rejste til Danmark i slutningen af 1800-tallet. Således også Jöns's datter Anna Marie, som bliver stammoder til den del af familien jeg arbejder med.

I det danske militær løste man problemet med at mange havde samme navn ved at give soldaterne numre, som de så blev kaldt.

Anders
Titel: SV: Hjælp til udtræk fra Ancestry
Skrivet av: casimir skrivet 2018-03-23, 12:18

Du har rätt beträffande Nils Zentios företrädare. Ett problem med soldatnamnen är att de inte likt vanliga patronymikon ger någon vägledning om fadern. Först senare, kring 1800-talets mitt, kan man i rullorna finna både soldatens patronymikon och soldatnamn.
Ofta fick näste soldat/husar samma soldatnamn (trots att de alltså inte var släkt) men inte alltid. Praxis varierade också mellan de olika militära förbanden.
Det var säkert inte avsikten att soldatnamnen skulle gå i arv, men mot 1800-talets slut blev det inte ovanligt. I dag har många svenskar soldatnamn, en del dock utan att känna till namnets ursprung eller ens att det är frågan om ett soldatnamn.
Jag anser själv att Riksarkivet sidor är besvärliga att söka ibland och texten inte sällan svårtolkad. Ofta är Arkiv Digitals sidor enklare att hantera och lättare att läsa: https://www.arkivdigital.se/ , med det är förenat med en kostnad. Men åtminstone om du har för avsikt att forska dig tillbaka, generation för generation, kan det vara motiverat att teckna ett abonnemang.
// Lars
Titel: SV: Hjælp til udtræk fra Ancestry
Skrivet av: Anders Egede Larsen skrivet 2018-03-23, 16:14
Tak Lars! Jeg har kunnet følge Nils Nilsson Zentio i rullarne og har fundet denne begæring:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028947_00069 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028947_00069)

Så vidt jeg forstår er det rusthållerne der skriver, at Nils Zentio har begæret sin afsked. Er det muligt, at få lavet en transskription af teksten?
 Anders
Titel: SV: Hjælp til udtræk fra Ancestry
Skrivet av: casimir skrivet 2018-03-23, 17:12

Texten har vad som senare, under 1900-talet, kallades gammalstavning. Några felstavningar förekommer, varav någon dialektalt betingad. Texten kan vara svår att förstå även för da gens svenskar. T ex ordet orlov (=avsked eller tillåtelse) förstår nog inte de flesta här numera.


Kavallerister kan sägas ha varit privatanställda. Rusthållarna hade i gengäld vissa skattefördelar. De ansvarade också för munderingen (= uniform, sadel, mm).


Syftet här är att intyga att husaren inte har rymt utan slutat sin tjänst med rusthållarnas medgivande.


 På begäran af Husaren Zinteo för
Wårt Rusthåll Nommer 36. Af
Sandby Svadron hvarder honnom här med, såsom
orlofssedel lemnadt; att han hvarder
lemnad Rättighet med detta hvårdt Lof,
hos? Rhespecktive befählhafvare sig
till afskjed att anmäla, vid nu blifvande
GeneralMönstring, och hvarder härmed
Från wår Tjenst Entledigad med detta Lof
Ord, att han wältaget wara På wår
Mundering under sin Tjenstetid.
Östra Häglinge den 28 Maij 1844

[Generalmönsterrullor - Skånska husarregementet (L) 924 (1844-1844) Bild 640]


Begär och får avsked
Med Rusthållarnes
Begifvande
 
[Generalmönsterrullor - Skånska husarregementet (L) 924 (1844-1844) Bild 650]
 


 
Titel: SV: Hjælp til udtræk fra Ancestry
Skrivet av: Anders Egede Larsen skrivet 2018-03-23, 17:25
Mange 1000 tak! Det har været til stor hjælp  :D :D :D