Anbytarforum

Personrelaterat => Introducerad adel => Släktnamn => Introducerad adel - S => Ämnet startat av: Magnus Lindskog skrivet 2017-12-28, 17:45

Titel: Stiernhoff
Skrivet av: Magnus Lindskog skrivet 2017-12-28, 17:45

"Såsom under ett här i Kopparbergz Lähn och Wijka Sochn hållit Extra ordinarie Ting d. 2 sidstledne Maij, öfwer en Qwinnespersohn Maria Erlandzdotter Erling benämbd, som ett oächta barn födt, bekändt är att en Under Officerare wijd nampn Fredrich Stiernhoff, hwilken förledet Åhr gick uth med DahleRegementz recruiterne, skall wara därtill barnefadren,  scholandes barnet wara aflat d. 12 Maij 1705, då bem:te Stiernhoff tillijka med Fändrichen Johan Philip Ståhle hoos Dantzmästaren Johan Bennerbruk på hemmanet Hagelzberg giordt en vicit under 2 á 3 tijmars omlopp, Men barnet efter aflelssen intet födt förän d. 22 Martij innewarande Åhr, som är femb weckor öfwer tijden; Altså emedan det berättes att Stiernhoff för någon tijd sedan skall wara igenom döden afgången, kunnandes intet heller Ransakningen fullföllias, innan Fändrichen Ståhles berättekse inkommer; /.../
/.../
Fahlu Kongz gd: 7 Junj 1706."

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica  (o) Vol:159 (1705-1707) Bild 3400 ff(AID: v817427.b3400, NAD: SE/RA/752)


EÄ: "2. Fredrik Stiernhoff, född 1683. Skall hava varit kanslist. Död ogift 1705 i Polen."


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Stiernhoff_nr_1039