Anbytarforum

Geografiskt relaterat => Norrbotten => Landskap => Allmänt => Ämnet startat av: Lars Karlsson skrivet 2000-09-20, 13:00

Titel: Finsk lärarinna i Sverige
Skrivet av: Lars Karlsson skrivet 2000-09-20, 13:00
Jag undrar vart jag ska vända mig eller vad jag ska läsa om jag vill ha tag i information om en lärarinna som troligen verkade på Seskarö eller i närheten på 1910-1920-talen. Hon ska ha varit finska och ev undervisat finska barn.
Titel: Finsk lärarinna i Sverige
Skrivet av: Ewa Sandberg skrivet 2014-04-12, 15:16
Hej Lars!
Ingen av de lärarinnor som fanns noterade på Seskarö mellan 1905 och 1914 var född i Finland. Under de åren fanns 16 lärarinnor noterade där, 10 småskollärarinnor, 3 lärarinnor och 3 folkskollärarinnor förutom en manlig folkskollärare och en manlig folkh.skollärare. De var inte alla där samtidigt.  
De går att finna i församlingsbok AIIa:2b för Nedertorne fs.  
 
Det verkar inte troligt att de undervisade på finska fastän många av dem var födda i Tornedalen och troligen hade finska som modersmål. Den svenska skolan undervisade bara på svenska oberoende om barnen inte kunde ett enda svenskt ord när de började. Barnen straffades ofta om de pratade finska både under lektionstid och på raster.