Anbytarforum

Särskilda ämnen & övrigt => Regementen och militärer => Militaria => Skånska husarregementet => Ämnet startat av: Ulla Svensson skrivet 2016-06-15, 11:43

Titel: Qvartersmästare Jonas Dahlberg
Skrivet av: Ulla Svensson skrivet 2016-06-15, 11:43

Hej! Finns det någon som kan hjälpa mig med att läsa doktor Hagströms intyg om Jonas Dahlberg. Han skriver så jämt att inga bokstäver går att utläsa. Tacksam för hjälp!
Med vänlig hälsning
ulla svensson
Titel: SV: Qvartersmästare Jonas Dahlberg
Skrivet av: Bertil Strömberg skrivet 2016-06-15, 13:52
Förslag:
På begäran af Qvartermästaren Jonas Dahlberg wid Sandby Esquadron Kgl Skånska Husar Regementet får jag gifwa det betyg att jag alt sedan Martii månad detta år ordinerat före mot en Nerveuse fråssa (Intermittens Nervosa) vel Typhoidea) och som han i afseende på det afstånd som är oss emellan och i följe däraf brist på (mera granlaga?) tillsyn med Medicine och diet likfult bibehållit ända in uti Julii månad de vanliga fölgderna efter en så swår och långvarig sjukdom har sedan hållit honom; bestående i (??), wärkplågor etc. Nu först börjar han att småningom öfwerwinna dessa men är dock alt för swag och (blir?) lätt åter på sjuksängen kastad fall han skulle utsätta för krops(??), mödor eller strapage, utan bör han Qvartermästare Dahlberg få wara stilla tils han först öfwerwunnit alla sjukdomens fölgder och sedan återhämtat kropskrafter. Detta alt kan jag på redan aflagda Embets Ed och nu ytterligare så sant mig Gud hjelpe till lif och själ af Christianstad d. 8 aug. 1812
Jag är medveten om att första meningen fram till semikolon inte riktigt hänger ihop.
Hälsningar
Titel: SV: Qvartersmästare Jonas Dahlberg
Skrivet av: Ulla Svensson skrivet 2016-06-15, 15:02

Tackar, tackar för din snabba hjälp. Du lyste klarhet över inlägget.
Med vänlig hälsning
ulla svensson