Anbytarforum

Särskilda ämnen & övrigt => Allmänt => Forskning om resande och tidigt invandrade romer => Särskilda forskningsområden => Tillfällighetsfynd av resande => Ämnet startat av: Yvonne Ekström skrivet 2001-11-11, 15:18

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2004-12-25
Skrivet av: Yvonne Ekström skrivet 2001-11-11, 15:18
Nyköpings Västra Db: 29/4 1855 Musicaliske
Instrumentmakaren Joseph Mahler - skjutit ihjäl sig. Resande, omkring 30 år gammal, utländing
Tillfällighetsfynd som någon kanske har använding för.
Hälsningar,
Yvonne
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2004-12-25
Skrivet av: Niclas Rosenbalck skrivet 2004-09-07, 11:29
Ibland stöter man i kyrkböcker och domböcker etc på personer som inte är bofasta, utan tillhör kategorin resandefolk. Begreppet resandefolk är problematiskt då det dels inbegriper förfäder till dagens delvis romanitalande resanden (i äldre tider kallades deras förfäder bla tarter, tattare, kältringar, fanter mm) och dels kategorin personer av ovisst ursprung som via yrken och levnadssätt levde utanför det dåtida samhället, oftast i dess marginaler med täta kontakter till resandefolk. Dagens resandefolk har många av sina förfäder i båda kategorierna, då ingiften förekommit i varierande grad. Det kan således vara svårt att skilja äkta resanden (ibland kallade djupa) ifrån vanliga resanden. En särskild diskussion kan vara på sin plats för dylika tillfällighetsfynd som man kan misstänka tillhör resandefolket. Det får inte heller glömmas bort att dylika fynd i möjligaste mån (då orter, landskap nämns) även bör redovisas under Rötters ordinarie databas för tillfällighetsfynd..  
Glöm inte bort att ange källorna till fynden.
 
 
Några fynd:
 
Pjätteryd C:1, s 310, dödlängd 1689, nr 198:
Puer (Fre)drich Persson en pinkares död 16 10br (=16 dec.) 5 åhr
 
Pjätteryd C:1, s 218,födelselängd 1689, nr 278:
Halwor, Elias JsaachsSons Son   kl. 3 E.Midd. 1 augusti
N. fadren är en Skedbindre, född i dahl. Modren i Norrbotn.
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2004-12-25
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2004-09-09, 22:43
I Adelöv C:1 sid 269, nämns följande:
1716, St. Matheij dag kristnades Petter Johansson Häktemakare ifrån Fallköping föddes i Adelöf d 21 feb. Alla dopvittnen från Adelövs sn.  
(Tidigare rapporterat men platsar bättre här).
Vänligen,
Olle Elm
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2004-12-25
Skrivet av: Niclas Rosenbalck skrivet 2004-10-02, 15:51
I folkräkningen 1890:
 
Säfsnäs församling    
Johanna Charl. Vilhelmina  f. 1888 Grangärde  
Om personen Om hushållet  
Hemförsamling: Säfsnäs
Hemort: Qvarstående obefintlige (sedan åren 1881-1890)
Kontrakt: Norrbärke
Län: Kopparberg
Födelseår: 1888
Födelseförs: Grangärde
Yrke: Tattarebarnet
Civilstånd: Ogift (O)
Kön: Kvinna
Famstkod: Ensamstående (E)
Hushåll nr: 889
Familj nr: 1
 
Walö församling    
Karl Oskar Wallentin  f. 1888 Walö  
Om personen Om hushållet  
Hemförsamling: Walö
Hemort: På socknen qvarstående obefintlige (sedan åren 1881-90):
Kontrakt: Olands & Frösåkers
Län: Stockholm
Födelseår: 1888
Födelseförs: Walö
Yrke: Tattarebarn
Civilstånd: Ogift (O)
Kön: Man
Famstkod: Ensamstående (E)
Hushåll nr: 425
Familj nr: 1
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2004-12-25
Skrivet av: Pär Nilsson skrivet 2004-10-23, 23:04
Stora Tuna KIIIb:1 1737-07-23.
Sergeanten vid Dalregementet Johan Wesslien ger en levnadsbeskrivning för drängen Olof Nilsson som är en flykting från Norge. Olof berättar sig vara född i Funäsdalen, Jämtland och hans (ej namngivne) far var häktmakare. Han blev föräldralös vid 2 års ålder och togs om hand i Funäsdalen tills han blev 7 år. Följde då med folk som skulle till Norge för att handla, följde med dem till Lindstranden en half mihl ifrån Trundhem där han stannade hos en bonde vid namn Olof Hansson. När han var 15 år tog han tjänst hos kapten Bruuse på gården Storkrogen i Lindstranden, efter 7 år där orsakade han en eldsvåda där husbondens hela ladugård brann ned, rymde då till Sverige. Kom in via Lima socken där han arbetade en sommar, om hösten kom han till kapten Munck och gamla länsmannen Erik Jakobsson i Järna socken där tog tjänst. Reste därifrån till lndshövdingeämbetet i Falun där han skaffade sig tillstånd att få taga tjänst mm. På återfärden från Falun kom han till Amsberg i Stora Tuna och anmälde sig vilja taga tjänst som soldat för Gersens rote. Uppehöll sig där till förliden höst då han kom till Wesslien och begärde och fick städselpenning. Wesslien intygar att han förhållit sig väl sedan kom till Sverige för 2 år och 3 månader sedan.
 
Under tiden här har han gjort pigan Malin Ersdotter i Domnarvet med barn, han vill gifta sig med henne men det kan ej ske förrän han kan uppvisa betyg på kunskaper i kristendom samt ledighet till äktenskap.
Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2004-12-25
Skrivet av: Niclas Rosenbalck skrivet 2004-11-12, 10:57
Oppamanna C:1,f 136v, flyttningslängd år 1709:
den 19 Jun: bekom hesteskäraren Anders La?on med
    des hustru Anna Magdalena Gi?elsdott:r attest
    til Esphult Sockn