Anbytarforum

Särskilda ämnen & övrigt => Sjukdomar och dödsorsaker => Språk, ord och namn => 02) Sjukdomar och dödsorsaker på latin => Ämnet startat av: Monika Lindqvist skrivet 2004-06-12, 22:05

Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Monika Lindqvist skrivet 2004-06-12, 22:05
Hej !
 
Jag behöver hjälp att förstå denna dödsorsak  
vitium organis cordis
Något med hjärtat tänker jag , men vad. Denna 45-åriga kvinna dog 1902.
 
Mvh Monika
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Anita Berglund Eriksson skrivet 2004-06-13, 05:18
Benämns också som VOC. Det är ett organiskt hjärtfel som orsakas av problem med förbindelserna mellan förmak/kammare eller mellan de stora hjärtkärlen eller sjukdom/fel i hjärtklaffarna.
 
Mvh Anita
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Monika Lindqvist skrivet 2004-06-13, 12:48
Tack Anita !
 
Kan det vara ärftligt ? Detta med hjärtklaffarna får mig att minnas samma kvinnas förlossningsjournal. Nu blir det lite kring detta för att få i det i sitt sammanhang.
 
Hon föddes år 1855 på Allmäna BB i Stockholm. Moderns värkarbete avstannade och hon har fått ett anfall av eclampsi samt stora blödningar, varefter hon förlöstes med tång.
 
Men det blir inte bättre med modern. Detta lemnade quinnan i ett tillstånd af allmän kraftuttömning, likblek, kyliga extremiteter och liten puls. Benägenhet för kräkning, ryckningar i bukmusklerna.....
Förloppet fortsätter med kräkningar,diarré och huvudvärk.
Efter ett par dagar kommer då detta Igår på aftonen fick patienten ett håll mitt igenom bröstet , med stark appression och svårighet att ligga på rygg. Hosta utan upphostning. Frequent, men ej hård puls.
De physicaliska phenomenen äro de, som tillhöra dilatio cordis och stenosis zemilunvis aorta. sines???? lingalum neptuni ???.......
Jag har lite svårt att uttyda latinska orden...
 
Modern utskrevs sedan till Provisoriska sjukhuset i Katarina, där hon skrevs in under diagnosen cholera.
Nu undrar jag det egentligen var för diagnos som diagnosen beskrev. Handlade det om hjärtat eller ingick det i förloppet som slutade i kolera ?
 
Märkligt nog friskskrevs hon ett halvår senare och kunde hämta ut sin dotter från barnhuset.
 
Mvh Monika
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Anita Berglund Eriksson skrivet 2004-06-13, 13:46
Monika,
Huruvida VOC är ärftligt kan jag inte riktigt svara på. Möjligen.
 
När det gäller moderns förlossning, tror jag, att symtomen tyder på en cirkulatonssvikt. Dvs kroppen reagerade på den stora blodförlusten genom att bli kraftigt blek, svag puls och kalla extremiteter (sämre blodförsörjning i extremiteterna). Eclampsi betyder krampanfall som kan tyda på att hon dessutom led av graviditetstoxikos i sent stadium, men kramper kan man även få av svårare blod- och medvetandeförlust.
 
Att modern senare fick håll mitt igenom bröstet, svårigheter att ligga på rygg och hosta kan tyda på att hon fått en trombos (propp) i lungan som inte är helt ovanligt vid en graviditetstoxikos där koagulationen har rubbats. Detta är dock bara teorier när det gäller denna kvinna!
 
De latinska ord du senare skriver kan jag inte heller tyda helt. Dilatio cordis betyder dock förstorat hjärta, stenosis=förträngning och aorta sinister (?) betyder aorta till vänster.
 
Att det skulle röra sig om hjärtproblem i det initiala skedet har jag svårt att tro, snarare att det rörde sig om en cirkulationssvikt pga blodförlust. Att hon dessutom fick kolera kan man kanske luta sig att tro berodde på hennes svaga allmäntillstånd efter förlossningens komplikationer.
 
Att modern efter allt detta blev frisk med dåtidens sjukvård kan man bara förundras över. Hon var nog en stark kvinna! Att hennes dotter dog av en hjärtsjukdom kan jag inte tänka mig  beror på hennes dramatiska födsel.
 
Mvh Anita
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Håkan Widell skrivet 2004-06-13, 14:09
Ärftliga VOC känner jag inte till, medan däremot medfödda hjärtfel nog inte är helt ovanliga. Man talade förr om 'blue baby', vilket innebar att barnets hud var blåfärgad pga bristande syrsättning av blodet, vilket förekommer t ex vid öppen förbindelse mellan hjärtats kammare. VOC innebär ofta ett klaffel, förträngning (stenos) eller läckage (insufficiens). Sådana klaffel förekommer både medfödda och som resultat av genomgångna infektioner, före penicillinerans tid ofta reumatisk feber. I detta fall förefaller det som om modern i anslutning till förlossningen råkat ut för hjärtsvikt, och bidragande till detta kan ha varit aortastenos, dvs förträngning av utflödet från hjärtat i stora kroppspulsådern.
Mvh! Håkan
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Anita Berglund Eriksson skrivet 2004-06-13, 14:38
Håkan!
Det var ju inte modern som hade diagnosen VOC utan dottern. Visst kan modern även ha haft VOC men den kliniska bilden efter en stor blodförlust, som modern uppenbarligen har haft,  tyder ju på att det också kan röra sig om en cirkulationssvikt.  
 
Håll mitt igenom bröstet , med stark appression och svårighet att ligga på rygg. Hosta utan upphostning. Visst, hjärtsvikt kan det också vara; modern fick vätska i lungorna och andnöd med hosta.
 
Ingenstans talas det om att babyn var en blue baby, utan barnets diagnos framkom ju vid dödsfallet när hon var 45 år.  
 
Differentialdiagnoserna VOC med hjärtsvikt eller cirkulationssvikt efter stark blodförlust och/eller graviditetstoxikos med komplikationen lungemboli (propp i lungan). Tror jag.
 
Mvh Anita
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Henrik Mosén skrivet 2004-06-13, 16:11
Av vad som kan uttydas av Monika Lindquists inlägg från 13/6 rörande moderns latiniserade sjukdomstillstånd, så håller jag med Håkan Widell om att vad läkarna/läkaren anser att modern drabbats av var hjärtsvikt (dilaterat hjärta som symtom på att hon sannolikt en kortare eller längre tid, sannolikt längre, gått med förstorat hjärta för att klara av att pumpa ut den mängd blod som krävts av kroppen - att hjärtat förstoras förklaras av att det till en viss gräns slår starkare då det vigdas enkelt uttryckt).  
 
Grunden för hennes förstorade hjärta ligger sannolikt i det som Håkan nämner ovan, nämligen hennes aortastenos (inte aorta till vänster som Anita Berglund Eriksson skriver ovan). Kraven på hjärtat ökar ju när porten ut ur vänster kammare (som är den del av hjärtat som står för att blodet ska pumpas ut i kroppen) är trängre än vad den borde vara(dvs aortastenosen).
 
När hon sedan förlorar blod mm ökar kraven på hjärtat att upprätthålla normalt blodtryck vilket kan ha lett till en svikt. En propp i lungan kan naturligtvis inte heller uteslutas med tanke på hennes besvär, som Anita B E konstaterar.  
 
Det hade varit intressant att kunna se vad läkarna skrev (dvs även det svårlästa latinet) för att kunna säga mer exakt vad de tolkat det hela som.
 
Exemplet med blue baby var väl bara ett exempel antar jag, och inte vad Håkan W trodde att det rörde sig om.
 
Vilket hjärtfel som låg till grund för dödsorsaken VOC är ju naturligtvis inte lätt att gissa sig till, åtminstone inte för den som inte är expert på dylika... En gissning skulle kunna vara att hon hade en bicuspid aortaklaff eller något annat aortaklaffsfel.
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Anita Berglund Eriksson skrivet 2004-06-13, 16:57
Henrik!
Sinister? (vänster) var min lite osäkra tolkning av sines därav den lite märkliga tolkningen aorta till vänster. Något jag iofs inte hört talas om tidigare, men som man i gamla texter och diagnoser inte är riktigt säker på vad som menas.
 
Visst!; kan man tolka dilatio cordis och stenosis zemilunvis (?) aorta. sines som aorta stenos, vilket iofs låter ganska troligt, så är ju saken relativt klar. Modern drabbades av hjärtsvikt under den påfrestande förlossningen.
Att de skrivna diagnoserna är svårtolkade är dock ganska klart eller hur?
 
Mvh Anita
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Håkan Widell skrivet 2004-06-13, 18:49
Jag ber om ursäkt, om jag uttryckt mig oklart, men Henriks tolkning av mitt inlägg är riktig. Först nämnde jag något om ärftlighet och medföddhet, och exemplifierade det senare, s k kongenitala hjärtfel, med 'blue baby' och en av orsakerna till detta tillstånd. Därefter noterar jag att modern vid undersökningen i samband med förlossningen beskrivs ha hjärtdilatation ( hjärtvidgning) och att rimligen den beskrivna aortastenosen var starkt bidragande till detta och hennes tillstånd. Hon hade sannolikt haft lättare att klara av en större blodförlust, om hon inte dessutom hade haft en hjärtsjukdom. Aortaklaffarna kallas f ö semilunarklaffarna. I fråga om dotterns VOC kan jag inte se att vi i Monicas ursprungliga fråga 12/6 fick någon som helst ledtråd, det kan ha rört sig om stenos eller insufficiens i aorta- ell mitralisklaffarna eller något annat vitium.
Bästa hälsn! Håkan
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Anita Berglund Eriksson skrivet 2004-06-13, 20:12
Diagnosen aortastenos hos modern verkar vara klarlagd som jag förstår.  Tack för tolkningen av semilunarklaffarna!  
Hur ska lingalum neptuni tolkas?
 
Mvh Anita
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Monika Lindqvist skrivet 2004-06-13, 22:30
Hej !
Tack för alla intressanta svar. Om jag lyckas tyda övrig text ska jag lägga in det här senare.  
Det är ju intressant att klura på ; svår förlossning, hjärtsjukdom och koleran som smyger sig på. Kanske begynnande kolera gjorde henne svag inför förlossningen och hjärtsjukdomen försvårade återhämtningen ?
 
Vad gäller hennes dotter med dödsorsaken VOC, så vet jag inte bakgrunden ännu men håller på att vaska fram sjukhusjournaler då jag vet att hon låg på sjukhus två månader innan sin död.
 
Jag försöker titta lite närmare på detta med hjärtproblemen eftersom det verkar löpa som en röd tråd genom släkten på den sidan.
 
Tusen tack !
 
Mvh Monika
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Henrik Mosén skrivet 2004-06-14, 11:22
Hej igen! Jag vill bara stämma in i Håkans konstaterande om att vi har för lite information för att kunna komma med mer än gissningar kring vilket klaffel som dottern med VOC hade. Gissa kan man ju dock alltid göra.
 
Henrik
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Anita Berglund Eriksson skrivet 2004-06-14, 14:24
Henrik eller Håkan!
Är det ingen av er som har något förslag på hur lingalum neptuni ska tolkas?
 
Anita
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Henrik Mosén skrivet 2004-06-14, 15:53
Jag har tittat lite efter det (lingulum neptunii), men inte kunnat hitta något i all hast. Inget uttryck som verkar poppis i de anatomiböcker jag kikat i.
 
Henrik
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Monika Lindqvist skrivet 2004-06-14, 22:57
Hej !
 
Ja, nu tror jag att detta har något med ordinationen att göra. Allt står ju i ett stycke och inte med fina underrubriker som det gör idag. Efter bättre förstoringsglas och en natts sömn ser jag att lingalum neptuni följs av acetos morphinos sol acidi phos.
Och det tänker jag är någon slags morfinberedning eller dylikt
 
Mvh Monika
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Kicki Wahlström skrivet 2004-07-11, 01:02
Hej!
Funderar över ett par dödsorsaker på latin funna 1911 och 1918.
I den första står vit.org.cor. + nephridis. Den första orsaken tolkar jag som den ovan diskuterade VOC men den andra kan det vara något med njurarna.
Min andra fundering är vad man dör i när det står boradis-posum. Det ska nämnas att hon dog på Västerviks hospital och ryktena säger att hon blev snurrig när maken dog 7 år tidigare, denna kvinna var då 60 år.
 
Tack på förhand
 
Kicki Wahlström
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Anita Berglund Eriksson skrivet 2004-07-11, 11:31
Kicki!
Nefritis betyder njurinflammation. Den sista diagnosen har jag ingen tolkning till. Kan det vara felskrivet?
 
Mvh Anita
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Kicki Wahlström skrivet 2004-07-11, 11:45
Hej!  
Tack för svaret om nefritis. Angående det andra som du undrar om det är felskrivet alltså Boradis-posum så kan den första halvan vara något feltytt det var svårläst stil men något liknande stod det och posum är jag nästan helt säker på.
 
Mvh  Kicki Wahlström
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Carin Widén skrivet 2004-07-11, 14:05
Kicki
Vad menas med snurrig
Carin
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Kicki Wahlström skrivet 2004-07-11, 21:40
Hej Carin!
Förlåt min otydlighet, det blev lite felskrivet, jag lyckades använda min fars uttryck. Han sa alltid snurrig för han tyckte inte om ordet som andra använde, men han menade sinnessjuk.
 
MVH  Kicki Wahlström
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Marcus Boman skrivet 2008-07-25, 12:46
(https://forum.rotter.se/discus/messages/1063/171076.jpg)
Vit. org. cord. + ngt mer?
Vad står det bakom plustecknet och vad betyder det?
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Marcus Boman skrivet 2008-07-25, 13:24

(https://forum.rotter.se/discus/messages/1063/171078.jpg)
 
 
Tar en till när jag ändå är i farten...
 
Magsår har pastorn skrivit, läkaren dock marasmus senilis, men sedan står det något ovanför det latinska uttrycket eller till höger om magsår, vet ej om detta är ett nytt latinskt uttryck eller om det typ står obehan:t (obehandlat?)?
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Sven-Ove Brattström skrivet 2008-07-25, 20:25
http://aforum.genealogi.se/discus/messages/1063/27782.html?1105013063 (http://forum.genealogi.se/index.php?topic=127881) förklarar Marasmus senilis.
 
(Meddelandet ändrat av brattis den 25 juli, 2008)
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Anita Berglund Eriksson skrivet 2008-07-25, 20:44
Marcus! Efter Vit.org.cord (Vitium organicum cordis eller VOC = organiskt hjärtfel) så tolkar jag det andra ordet som chron dvs kronisk.  
 
Jag tycker att det står obekant efter magsår - men det är en liten märklig anmärkning..
 
Mvh Anita
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Kajsa Djerf skrivet 2008-08-12, 22:59
Hej!
Vad betyder dödsorsak: vitium organ. cordis?
 
Med vänlig hälsning
Kajsa Djerf
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Anita Berglund Eriksson skrivet 2008-08-13, 07:26
Kajsa!
 
Vitium organicum cordis (VOC) betyder ett organiskt hjärtfel av något slag. I förmakens, kamrarnas eller i klaffarnas funktion.
 
Vitiosus = felaktig, bristfällig, ond.  
 
Mvh Anita
 
(Meddelandet ändrat av anbe den 13 augusti, 2008)
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Kajsa Djerf skrivet 2008-08-13, 21:04
Tack Anita!
Då vet jag vad Paulina Fredrika Christina Olsson som var min mmm:s halvsyster dog av vid 20 års ålder 1874.
 
 
Med vänlig hälsning
Kajsa
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Carina Lundin skrivet 2009-12-16, 15:34
Hej!
 
Är det någon som kan tyda dödsorsaken  
1. Vit.ord.cord. Haemorhagia ante part
2. Cancer rectie. Matastas Bronchitis astmatia.
 
Mvh
Carina
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Åke Wahlqvist skrivet 2009-12-16, 16:54
Vit. org. cord. - Hjärtfel
Haemorragia - Blödning
Cancer rectie - ändtarmscancer
Metastas - dottersvulst (spridd cancer)
Bronkitis astma - luftrörskatarr med astma
 
(Meddelandet ändrat av akewa 2009-12-16 19:36)
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Carina Lundin skrivet 2009-12-17, 08:19
Hej Åke!
 
Tack för hjälpen! att tyda dödsorsaken på mina två anhöriga.
 
Mvh
Carina
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Åsa Jonsson skrivet 2010-01-30, 14:36
Hej, kan någon hjälpa mig med en dödsorsak?
Vit. org. cardit. Sen står det också 3020. Det finns flera sifferbeteckningar på sidan, bl.a. 3040 som står både vid ålderdomsavtyning och åderförkalkning. Jag tror att det kan betyda förkalkning av vitala organ, men det gäller en man som dog 1933, endast 35 år gammal.
 
Mvh  Åsa
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Sven Grönberg skrivet 2010-01-30, 15:18
Om det står vit[ium] org[anicum] cordis så betyder det organiskt (medfött) hjärtfel.
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Åsa Jonsson skrivet 2010-01-30, 15:59
Tack Sven för hjälpen, om man tittar noggrant kan det mycket väl stå cordis i stället för cardit. Jag tyckte väl att han var för ung för att dö av förkalkning.
 
Sen undrar jag om det finns en lista med nummer på dödsorsaker. Jag har för mig att jag har läst något om en sån lista nånstans.
 
Mvh  Åsa
 
 
(Meddelandet ändrat av asaj 2010-01-30 16:02)
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Susanne Rådlund skrivet 2011-01-28, 19:34
i scb död 1909 Söderhamn Gävleborgs län avlider en flicka i 12 års åldern på sjukhuset pga Vitierum org. eordi. Någon som vet vad det betyder?
 
mvh Susanne
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Åke Wahlqvist skrivet 2011-01-28, 20:10
vitium organum cordis = fel i organet hjärtat - missbildning i hjärtat, idag opereras barnen, förr var de sjuka tills de dog (ofta) under barnaåren
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Susanne Rådlund skrivet 2011-01-30, 16:25
ok1 tackar!
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Patrick von Brömsen skrivet 2011-11-01, 09:53
”V.O.C. aortae c. incomp
Periocarditis purulentae
Empyeme vesicae urin.
Nephrosclerosis.”
 
Vad står allt detta för?
 
Vänligen Patrick
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Ulf Sjögren skrivet 2011-11-01, 13:31
Klaffarna mellan hjärtat och kroppspulsådern fungerar ej vilket medför ett
överansträngt hjärta.
Varig hjärtsäcksinflammation
Varbildning i urinblåsan
Åderförkalkning i njurarna
Ulf Sjögren
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Patrick von Brömsen skrivet 2011-11-01, 16:05
Tackar Ulf!
 
Det var inte lite som var dödsorsak, även om allt då inte direkt bidrog till döden.
 
Vänligen Patrick
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Elsy Stenberg skrivet 2011-11-01, 17:11
Patrik
Vitium organicum cordis =V.O.C och betyder som Ulf säger ovan-dels förvärvade- och dels medfödd sjukdom genom ngt slags anlagsfel.
Mvh  
Elsy Stenberg
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Patrick von Brömsen skrivet 2011-11-01, 17:17
Kan det alltså vara någon mer orsak som då inte står ovan, eller kan något av det ovanstående vara medfött.
 
Vänligen Patrick
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Elsy Stenberg skrivet 2011-11-01, 17:47
Patrik
Ursäkta det skulle stå -dels förvärvad eller dels medfödd o s v. De sjukdomar som har hittats vid t ex obduktion brukar i allmänhet anges : omedelbar dödsorsak och de andra sjukomarna - som en följd av den första sjukdomen. Mer kan jag inte säga. Någon annan får fortsätta.
Mvh Elsy Stenberg
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Patrick von Brömsen skrivet 2011-11-01, 18:40
Okey då förstår jag. Tackar för informationen Elsy.
 
Vänligen Patrick
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Harriet Hogevik skrivet 2011-11-01, 20:17
Hej Patrick! Grundregeln är ofta: det som står först är värst - dvs i detta fall: Hjärtfel med hjärtsvikt och varig hjärtsäcksinflammation ( dessa båda kan vara den omedelbara dödsorsaken) - de två senare är mer troligt bifynd vid en obduktion ( jag känner inte till sekel eller årtionde - så att spekulera i vilken bakterie som låg bakom blir lite svårt)
Mvh Harriet
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Patrick von Brömsen skrivet 2011-11-01, 21:15
Tack Harriet! Jag skickar ett mail till dig.
 
Vänligen Patrick
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Karin Lindholm skrivet 2012-08-06, 10:20
Min farmors mor dog av:
 
Vitium Org. cord.
Tromb.art. coronaria
 
Vad är det för sjukdomar?
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Sten-Hermann Schmidt skrivet 2012-08-06, 11:38
Organiskt hjärtfel, blodpropp i kransartärer.
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Karin Lindholm skrivet 2012-08-06, 12:08
Tack!
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Kim Engstrand skrivet 2012-11-28, 14:57
Kan någon se vad det står för dödsorsak? Bilden återfinns på SVAR, utdrag från SCB födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949. Datumet är 26/3 1926. Nr 18 på sidan.  
 
    
(https://forum.rotter.se/discus/messages/1063/369247.jpg)
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Heikki Särkkä skrivet 2012-11-28, 15:13
Vitium org(anicum) cord(is)
 
Organiskt hjärtfel
Titel: Vitium organicum cordis
Skrivet av: Kim Engstrand skrivet 2012-11-28, 17:20
Hjärtligt TACK Heikki!