Anbytarforum

Särskilda ämnen & övrigt => Förnamn => Personnamn => Språk, ord och namn => Förnamn - V W => Ämnet startat av: Olle Elm skrivet 1999-08-13, 10:47

Titel: Vigsten
Skrivet av: Olle Elm skrivet 1999-08-13, 10:47
Har i en 1600-talsdombok (Småland) stött på ett namn som ser ut att kunna vara Vigstor eller Vigtor eller har jag bara funnit en vanlig Victor vid denna tid?
Titel: Vigsten
Skrivet av: Olle Elm skrivet 1999-08-14, 12:10
Namnet skall vara Vigsten. Har fått hjälp av Håkan att tyda det. Tack!
Namnet är ett känt namn av fornnordisk typ. Modéer nämner det (sid. 23) bland Vighlak, Vighmund, Vighsten,Vighulf samt de runsvensk Vigmar och Vigniutr.
Är det fler som funnit Vigsten, Wigsten?
Vad jag kan se finns det ej med i namnlistan.
En Wigsten i Glassås, förmodligen Adelövs sn, nämns flera gånger vid tinget den 11/9 1651 (Visingsborgs grevskaps dombok, ting i Norra Vedbo, Hullaryd).
Titel: Vigsten
Skrivet av: Olle Elm skrivet 1999-12-05, 22:22
Att ovanstående Vigsten i Glassås, Adelövs sn, verkligen är rätt läst vittnar en uppgift i Vireda kyräk 1667 om. Hans sannolike son Jöns Vistensson i Glassås betalar då kronopenning där och bör alltså hämtat sin brud från Vireda.
Titel: Vigsten
Skrivet av: Torleif Ericson skrivet 2000-04-13, 02:16
Hej Olle, Wixten Birgersson och hans far Birger Wixtensson uppträder i Norra Vedbo och tom i Noby under 1300-talets forsta hälft. Här är vad jag funnit om Noby och Wixten Birgersson:
 
Bergshammararkivet  /  1341  in vigila Mathiœ
Öndir Önde  Annerdasson (sic) =Anundasson? gör veterligt att en kvarn som kallas Gravakvarn  har tillgång till Nothaby=Noby  till lövfång mm Närvarande vittnen Bengt Jonsson, Vixten Birgersson, Lars Staffansson Brodda Brudde (ing'thass??=  Ingridasson) vilkas insegle han begär
Ett annat samtididigt brev är vidhäftat av samma innehåll men på latin Vid det senare är 5 sigill:  1. kluven med 2 rutor  3. spets snett mot vänster ...GILL..WIXTANI
 
Bengt Jonsson för 3 rosor och var sannolikt bosatt på Göberga, Linderås sn.
Titel: Vigsten
Skrivet av: Torleif Ericson skrivet 2000-04-13, 13:32
Ett tillägg till föregående för att underlätta elektronisk sökning. Min Vixten eller Vigsten uppträder alltså med släktingar rörande Noby, Lommaryds sn på gränsen till Linderås och Adelöv. Noby ligger bara ca 8 km från Glassås, Adelövs sn, där alltså en Vigsten uppträder 1667. Vixten Birgersson (kluven sköld) är också en av beseglarna med släktingar på det sk första brevet på svenska rörande Gullaryd och det är permanent utställt på Karolina i Uppsala som en av deras dyrgripar.
Titel: Vigsten
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2000-04-15, 10:41
Hej Torleif Ericsson,
Du belägger Vixten Birgersson som vittne och brevbeseglare(?) till Norra Vedbo härad och 1300-talets första hälft. Själv har jag ingen kunskap om hur frekvent namnet var under medeltiden och kanske är det omöjligt att få sådan kunskap.
Möjligen är det intressant i sammanhanget att namnet Vigsten ej förekommer bland de 507 namngivna hemmansinnehavare som ingår i 1542 års jordebok för Norra Vedbo härad. I samma källa finns 67 stycken patronymikon upptagna. Ej heller bland dessa återfinns namnet. (Källa: S. Pira, Norra Vedbo härad år 1542). Jag har gått igenom ÄL I, alltså 1571, för Adelövs och Lommaryds socknar. Namnet återfinns ej.
Som en parentes var det roligt att Du nämner Gravakvarn redan 1341. Jag har berört denna benämning på kvarnen - finns ej medtaget i Sveriges Bebyggelse Landsbygden, red S. Erixon, eller på CD:s Svenska Ortnamn - under namnet Signet (http://forum.genealogi.se/index.php?topic=121192) - ett annat ålderdomligt namn i denna trakt.
Titel: Vigsten
Skrivet av: Torleif Ericson skrivet 2000-04-16, 21:35
Hej Olle, Jag kan mycket praktiskt om medeltida namn. Vigsten är mycket ovanligt och jag har för mig att jag aldrig sett det i andra sammanhang i någon som helst förteckning, i varje fall inte före 1450.  
Här har du ett något senare dokument om Grava kvarn.
UUB u/d 1380 Leia Håkansson har gjort ett laga skifte med Magnus Rydh Rydz att denne skulle behålla alla berörda pengar samt Alrisboda och kvarnarna, två gårdar i Gullaryd, en gård  i  Gutoboda, en lott i Kantaboda, en gård i Midelgärde, en lott i Fyumhult, en gård i Taboda, Stakaås endel, i Reparyd en del, en del i Quälmunne, en del i Flaga, en gård i Berga i Vedbo, Beiartorp en gård, i Isaryd, en halva, i Frinnaryd halva Grava kvarn   i Färås två ödegårdar vid Eksiö, en i Uggleboda, en i Eka, en i Biorvida för allt det han ägde i Öland och en gård i Lindiskruv. Bevittnar Orm Bäcksson, Lasse Lars Ölfsson, Erland Knutsson med hans eget
a tergo om anseboda.  
 Det gäller också Vedbo, men Grava kvarn verkar inte vara densamma trots att Gullaryd är nämnt.
Titel: Vigsten
Skrivet av: Torleif Ericson skrivet 2000-04-24, 16:03
Hej Olle, Jag hade fel. Det är samma Grava kvarn. Nästa gång jag ser ett belägg är 1487 03 25 i B19 nr 95. Då intygar i ett brev utfärdat i Linköping  Magareta Petersdotter (dotter till Peter Trulsson Bagge och änka efter Harald Soop) att hon 4 år tidigare bytt med sin 'syster'(=svägerska) Anna Ragvaldsdotter (änka efter Björn Soop)  Råby kvarn mot Grava kvarn.
Titel: Vigsten
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2000-04-24, 19:01
Uppgifterna om Grava kvarn är intressanta - tack Torleif! - men jag skulle vilja föra tillbaka diskussionen till själva namnet Vigsten, Vixten. Är detta så ovanligt att inga andra Vigsten finns belagda under 1600-talet och framåt? Vad har t ex Sam Blixt att tillföra från PLF:s databas - Du Sam har ju visat Dig vara ytterst nyttig i diskussionen om namnet Fulmo (http://forum.genealogi.se/index.php?topic=125147) t ex.
Titel: Vigsten
Skrivet av: Sam Blixt skrivet 2000-04-25, 10:52
Hej Olle!
 
Jag har sökt igenom PLF:s databas, Förnamnsskivan, telefonkatalogen, Söderskivan, Sveriges dödbok m fl databaser och inte funnit vare sig Vigsten eller Vixsten som förnamn.
 
Däremot finns Wigsten som efternamn 26 gånger i telefonkatalogen för Sverige och några gånger i PLF:s databas, Sveriges dödbok, Söderskivan etc.
 
Efternamnet Vigsten är vanligas på Gotland och i östra Svealand, men förekommer även på andra platser.
 
MVH/Sam Blixt/Oskarshamn
Titel: Vigsten
Skrivet av: Torleif Ericso skrivet 2000-04-25, 21:37
Hej Olle och Sam,
Jag kan bidra med något mer baserat på ortnamn. Det finns ett Vixtenstorp belagt i trakterna kring Nydala upprepade gånger från 1336 då det tillhörde Gjurd Tordsson (horn), vars bror var prosten Håkan i Hjälmseryd. Här är det första belägget och jag har flera:
DS 3228 24/6 1336 Gjurd Tordsson Thordsson erkänner, att han av abboten och konventet i Nydala fått tillåtelse, att på klostrets skog vid Vigstenstorp, där icke ek eller andra fruktträd växa, göra nyröjningar, med rättighet till avkastningen av rovor och kål samt två års utsäde, skolande likväl varje sådan nyröjning inom tre års tid utläggas till betesmark
Hans hustru Helena Sigvardsdotter
Han beseglar med brodern Håkan (Tordsson= prosten i Hjälmseryd)
Påskrift Om skogarna vid Vigstenstorp Vixtenstorp
Titel: Vigsten
Skrivet av: Torleif Ericson skrivet 2000-04-26, 23:09
Jag har tittat lite mer i handlingarna. Vixtenstorp heter idag Virstorp och det ligger i Vrigstads sn. Personen som gett det sitt namn bör ha levt ca 1300, då det var mycket nyodlingar vid den tiden i dessa delar av Småland. Gjurd Tordssons bror Lars var 1338 gm en Abrahamsdotter med fädernearv i Abrahamstorp så det är ett analogt fall, för tydligen gav hennes far namnet till gården. Den Vixten det gäller kan inte gärna vara Vigsten Birgersson som dog 20 år senare. Med tanke på namnets synnerliga ovanlighet och att det gäller frälsepersoner, vilket starkt begränsar möjligheterna,  gissar jag på att det kan vara hans farfar som bidragit med namnet.
Titel: Vigsten
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2000-09-21, 22:58
15 april innevarande år påstår jag att jag gått igenom ÄL 1571 för Adelövs och Lommaryds socknar och ej funnit namnet Vigsten. När jag i dag på RA åter gick igenom källan för Adelöv fann jag Vixteen Suensson i Hulan, Her Nils .......... Stiernas godz. Almquist, Frälsegodsen uppger Hulu (även Hålan) (sid 667).
Titel: Vigsten
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2000-10-09, 20:51
En Wisten i Isgårda, Gränna sn, funnen i mtl för 1652. Namnet finns alltså i fler än Adelövs sn. Rapporterar då namnet verkar mycket sällsynt förekommande.
Titel: Vigsten
Skrivet av: Håkan Skogsjö skrivet 2000-10-09, 22:27
Visten kan nog - åtminstone teoretiskt - lika gärna innehålla förleden Vi- eller V?- (av ett fornnordiskt ord med betydelsen 'helgedom'), som ingår i namn som Vibiorn, Vibrand, Vidi?rf, Viger, Vimund, Vivast, V?biorn, V?modh, V?mund, V?sten och V?vast samt också några kvinnonamn. Namn på Vi- var vanligast i Svealand och Östergötland, medan namn på V?- är götaländska, enligt Svenska personnamn av Ivar Mod?er (sid. 23). Huruvida det verkligen finns belägg för ett namn Visten framgår inte av den namnlitteratur jag har till hands, däremot ska den syd- och västsvenska formen V?sten vara belagd. Om man tittar i fler mantalslängder är det kanske möjligt att med större säkerhet avgöra om bonden i Gränna hette Visten eller Vigsten.
Titel: Vigsten
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2000-10-09, 23:27
Gick igenom de mantalslängder som finns tillgängliga i grevskapet för 1650-talet. Fann följande:  
1652 Wisten i Glassås
1657 Wijsten Amundsson i Glassås
1657 Wisten i Isgårda
1658 Wisten i Glassås
Wigsten i Glassås blir 1655 18 juni edsvuren i nämnden. Han är nämndeman ännu 1680 28 september. Namnet stavas i Visingsborgs grevskaps dombok Wigsten, Wigsteen.
1673, 25 och 26 September finns sönerna nämnda i domboken:  Sattes wijte Emellan Swen, Nils och Jöns Wigstenssöner i Glasås, sampt deres hustrur, Barn och tiänstefolck, at hwilcken af dhem först dhen andre i  ord eller gierninger qwälier, skall hafwa 20 daler Sölfmt förwärcket. Jämför dock ovan i mitt inlägg den 5 dec 1999, hur namnet stavas i Vireda kyrkobok.
Titel: Vigsten
Skrivet av: Håkan Skogsjö skrivet 2000-10-10, 00:53
Jag slog upp namnen i det Runnamnslexikon som finns tillgängligt på Internet (sammanställt av Lena Peterson). Där sägs om förlederna Vi- och Vig- att dessa inte säkert kan skiljas åt eftersom /g/ i Vig- kan tänkas försvagas i uttalet och lämnas omarkerat. På runstenar finns inga belägg för namnet Vigsten, däremot är Visten belagt på ett flertal stenar i Småland, Uppland, Södermanland, Östergötland och Västergötland. Men som sagt, en del av dessa belägg skulle kunna avse Vigsten om /g/ har försvagats.
 
Vad gäller namnen i mantalslängden gäller förmodligen samma sak där, det är svårt att säga någonting med hundraprocentig säkerhet. Men Visten i Glassås måste väl rimligen egentligen heta Vigsten, eftersom det tydligen finns ganska många belägg för denna namnform vad gäller honom. Och då kanske det trots allt är mest troligt att också Visten i Isgårda egentligen är en Vigsten.
Titel: Vigsten
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2000-12-23, 15:20
Vid tinget för Vista härad, Gränna, 22 o 23/6 1665 skrivs ovanstående Visten i Isgårda, Wigsten i Isgolarp (sic!).
(Källa: Visingsborgs grevskaps dombok)
Titel: Vigsten
Skrivet av: Lotta Nordin (Lotta) skrivet 2002-06-14, 21:50
Hittade av en slump i kyrkoräkenskaperna för Väversunda, Östergötland en kyrkvärd Wisten år 1597.  
(https://forum.rotter.se/discus/messages/1063/30071.gif)
Titel: Vigsten
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2002-06-15, 17:11
Lotta,
Landskapsgränsen för det tydligen mycket ovanliga namnet namnet Visten är överskriden. Mycket intressant! Detta får mig att bli änn mer observant vid studium av östgötska längder.
Mvh,
Olle
Titel: Vigsten
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2002-08-11, 14:57
Att Lotta fann wisten i wedersunda enligt ovan blir särskilt intressant om man studerar Visingsborgs grevskaps dombok 1659 12/2:
10.  Jon Håkansson i Glasås begerer inlösa den Utjorden i Glasås på sin moders h. Karin Jonsdotters wegnar i Wefuersunda, huilken hennes broder Per Jonsson i Glasås sålt hafuer åt Wigsten ibidem.  Så emedhan det ähr Per Jonssons erfe jordh; ty tildömbdes h. Karin samma jordh återlösa effter det 2. Cap. i Jord.B.
Kan det finnas ett samband, eller råkar Karin Jonsdotter bara vara gift i Väversunda?
I följande domboksnotis, den 11/6 1658, finns kanske Karin Jonsdotters 2:dre(?) man:
22.  Sone i Skiersö, Per i Biörkenäs och Måns i Skiersö; Item Jon Håkansson i Glasås och Jöns Larsson i Wäfuersunda, gofuo Jöns Erichsson i Nötekulla Lagafångh på 1/6 i halfue Nötekulla Skattegårdh för 9 riksdaler huilka de bekenna sig till fullo nöje bekommit hafua.  Ty afhende de sigh samma 1/6 aldeles effter det 10. Cap. i Jord.B.
Titel: Vigsten
Skrivet av: Niclas Rosenbalck skrivet 2002-12-11, 23:17
I Gränna AI:1 (1688-1690),s 7, finns en Anders Wigstensson med hustru Maria Persdotter i Isgårda. Där finns även en änka hustru Sigri. Troligen är denne Anders en son till Visten i Isgårda som Olle nämner ovan.
Titel: Vigsten
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2002-12-12, 19:32
Niclas,
Tack för belägget ovan. Nytt för mig då jag inte gått igenom Gränna A1:1. Har följande uppgifter:
Anders Vistensson och Maria Persdotter i Isgårda har två barn Elisabet född 1702, 9/6 och Sigrid född 1704 22/12. Som Du ser återkommer här namnet Sigrid, vilket kan ha sitt intresse.
 
Följande personer i Gränna sn är misstänkta som syskon till Anders Vistensson i Issgåla (som det kallas på dialekten):
Maria Vistensdotter, gift med Olof Jönsson i Tuggarp. Får där 1696 20/1 sonen Knut. Maria Vistensdotter trol omgift  1702, 16/11 med Lars Persson från Förnäs. Anges då änka.
Karin Vistensdotter, gift med Måns Eriksson i Näs. Får där 1699 3/9 sonen Visten.
Uppgifterna från Ruth Klasson i Jönköping, som jag tackar!. Dock ej kontrollerade av mig i primärkällan.
Vänligen,
Olle
Titel: Vigsten
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2002-12-12, 20:24
På JBGF sidor finner jag död/begr 1698, 4/9, Sigrid Larsdotter i Isgårda, 98 [år gammal].
Titel: Vigsten
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2003-01-19, 16:32
Wixten i Torp, funnen i Bälaryd kyräk 1602-1603, pag 12.
(https://forum.rotter.se/discus/messages/1063/36796.jpg)
Titel: Vigsten
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2003-01-19, 17:16
Möjligen ett ytterligare belägg från Bälaryd kyräk 1625. Swen Wistenson i Törp.
(https://forum.rotter.se/discus/messages/1063/36800.jpg)
Titel: Vigsten
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2003-06-10, 23:32
1646 Wijsten i Issgålarp (Isgårda) i gåvolångden.
1648 Wijstens soldat i Isgårda
(Gränna kyräk)
Titel: Vigsten
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2010-01-05, 16:24
Fann idag en som jag tror Wisten i Höreda, Lekeryds sn (mtl 1667).  
Kollade lite mer och det visar sig att detta är riktigt. I Tveta härads dombok 1649 den 24 och 25 oktober förekommer han som styvson till kapten Lars Nilsson. Troligen bär han patronymikonet Jonsson då den andre styvsonen var Bengt Jonsson i Sandbäck. Deras mor var en Kerstin.
(Tack till Lotta Nordin som gjort avskriften!)
Vänligen,
Olle
 
(Meddelandet ändrat av smol 2010-01-05 16:42)
Titel: Vigsten
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2012-01-11, 18:29
Finner ovanstående Wisten i Östrahörda i Tveta härads dombok 1655 29/10. Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:38 (1650-1664) Bild 1000
Det är ett bråk om en legodräng som målet handlar om.
Namnet är så ovanligt att det bör noteras när man ser det - i alla fall enligt min mening  
.......................................
Kanske har Wisten söner; 1657 15-16/6 förekommer i Tveta härads dombok en instämmning av en dräng Nils Wistensson.
Källa: Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:38 (1650-1664) Bild 1500
 
Vänligen,
Olle
 
(Meddelandet ändrat av smol 2012-01-12 10:46)
Titel: Vigsten
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2012-03-11, 16:56
I jordeboken för 1650 finns i Hestra, Lekeryds socken en Wisten. Noterar till samlingen.
Jordeböcker, JordeböckerJönköpings län, SE/RA/55201/55201.06/23 (1650), bildid: A0055320_00018
I samma längd förekommer ovanstående Wisten i Höreda.
Jordeböcker, JordeböckerJönköpings län, SE/RA/55201/55201.06/23 (1650), bildid: A0055320_00020
Vänligen,
Olle
 
(Meddelandet ändrat av smol 2012-03-11 16:58)
Titel: SV: Vigsten
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2016-12-05, 20:54
Vixten i Månseryd, Bankeryds socken är ännu en namnbärare - 1574.
Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1574: 6 (1574), bildid: A0047414_00069

Vänligen,
Olle Elm
Titel: SV: Vigsten
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2019-01-31, 13:57
Vixten i Monsaryd är nämn under Tveta härads sakören 1583.
Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1583: 11 (1583), bildid: A0047583_00083
Titel: SV: Vigsten
Skrivet av: Olle Elm skrivet 2021-01-26, 10:14
Intressanta anteckningar under Västen. Klicka på länken!