Anbytarforum

Särskilda ämnen & övrigt => Militaria => Källor och arkiv => Ämnet startat av: Helene Jorsell skrivet 2005-10-01, 11:10

Titel: Krigsarkivet
Skrivet av: Helene Jorsell skrivet 2005-10-01, 11:10
På Klara-skivan finner jag följande information om en ana till mig;
 
Militäruppgift: 27-15-84
 
Vad står siffrorna för? Är det till krigsarkivet jag måste vända mig? Hur gamla tjänstgörningsbetyg har de eventuellt arkiverade?
 
Vänligen / Helene Jorsell
Titel: Krigsarkivet
Skrivet av: Per Thorsell skrivet 2010-01-26, 15:41
Vi måste vara många som gärna ville veta mera om de soldater bland våra anor som dött i fält. I Generalmönsterrullorna  får man iblan veta datum för dödsfallet, ibland ingentig annat än att ett nytt namn dyker upp i rullan.
 
Ett exempel bland många: Om en ryttare bland mina anor står i GMR 1790:  
Hästen störtad. Häst och karl fångne. Så småningom står det i  
husförhörslängden: Död i Ryssland 1791. Här måste det finnas en kompanirapport om striden när han blev tillfångatagen och någon rapport om dödsfallet från hemvändande fångar eller på annat sätt.
 
Finns det någon här på AF som har egen erfarenhet av att söka detta slags uppgifter i Krigsarkivet? Lönar det sig att försöka? Kan man få hjälp? Jag har givetvis studerat Krigsarkivets hemsida. Det jag söker nu, är amatörforskares egna erfarenheter av att arbeta direkt med Krigsarkivet, på plats eller via e-post.
Titel: Krigsarkivet
Skrivet av: Leif Gson Nygård skrivet 2010-01-26, 22:21
Hej Per,
 
Jag har sökt en del i militaria på plats, bland annat i samband med .
 
Där nämner jag detta med regementsräkenskaperna, från en tidigare forskning i Österbottens regemente, (och Räkenskaper, serie G). Jag fann då Förslag uppå the soldater af Lifcomagniet hwilka böra tillkomma 1743 åhrs rotelön, som blifwit upburit till General Förråds Cassan under deras Commendering i fält och fångenskap i Ryssland, för hwilka begäres ersättning af Regementsskrifwaren Strengberg. Där redovisas de stupade och det belopp som änkorna får.
 
Troligen finns motsvarande räkenskaper för det regemente som din ryttare tillhörde. Och chansen borde vara större att hitta något eftersom händelsen inträffar ca 50 år senare. Är han dessutom mer än gemen är det ännu bättre.  
 
Det kan också vara så att änkan skriver brev och begär att få veta vad som hänt maken och även begär ekonomiskt bistånd från regementet. Dessa brev, eller suppliker, finns som särskild serie. Och har du namnet på ryttaren, kan du bara ringa till KrA och efterhöra om det finns brev/suppliker registrerade på honom.  
 
Sedan kan du ev. hitta uppgifter i de militära domböckerna. Men detta har jag själv inte studerat. Tycker dock - som du - att det borde ha gjort en utredning om vad som hänt under 1790.
 
Med detta vill jag samtidigt ha sagt att det definitivt kan löna sig att besöka KrA!
 
Vänligen,
 
Leif
Titel: Krigsarkivet
Skrivet av: Rolf Nordin skrivet 2010-01-27, 13:09
Hej,
 
Jag har själv en soldat vid Upplands Regemente som deltog i ryska kriget åren 1789-91. Med hjälp av kompanirullorna och orderjournalerna har jag kunnat få en ganska bra bild över hans öden som soldat och i synnerhet under kriget. (Till skillnad från många av hans kompanikamrater överlevde ”min” soldat kriget.) En sökning i NAD visar vad som finns i respektive regementsarkiv. Dessutom brukar det finnas en hel del tryckt regementshistoria.  
 
Håller med föregående att ett besök på KrA definitivt kan löna sig. Dessutom är servicen på KrA enastående bra!
 
Hälsningar,
Rolf
 
(Meddelandet ändrat av rnor 2010-01-27 17:59)
Titel: Krigsarkivet
Skrivet av: Per Thorsell skrivet 2010-01-27, 18:41
Leif och Rolf.
 
Tack för era svar. Det ser ju uppmuntrande ut. Då är det kanske läge att göra ett försök på Krigsarkivet i alla fall. Det blir litet dyrt och obekvämt, jämfört med att sitta hemma vid datorn, men om man verkligen kan få fram en bild av vad som hänt och av sammanhanget är det värt det.
 
Regementshistorikerna har jag studerat, men de har aldrig något annat om enskilda soldater än antal.
 
Hälsningar.
 
Per.
Titel: Krigsarkivet
Skrivet av: Lars-Olov Eriksson skrivet 2010-03-02, 19:51
Jag skrev spontant en liten uppsats i angränsande ämne under Släkter/Ljungqvist  (av alla ställen):
 
 
 
(Meddelandet ändrat av loe 2010-03-02 19:52)
Titel: Krigsarkivet
Skrivet av: Erika Wiman skrivet 2010-12-17, 12:49
Jag har fått en hänvisning till en akt som finns i krigsarkivet  
 
KrA 0510D/081Ö/EX3
 
Hur kommer jag åt den enklast? Finns det via SVAR?
Titel: Krigsarkivet
Skrivet av: Bertil Johansson skrivet 2010-12-17, 16:44
Hej Erika,
Det var ingen riktigt praktisk hänvisning. Som jag tolkar den är det en referenskod, till Karlskrona stations arkiv, Östergötlands båtsmanskompani, kommenderings(in- och utmönstrings-)rullor 1839-1848. Kan det stämma med andra uppgifter du har?
Uppgiften är hämtad från Nationella arkivdatabasen. Vad jag kan se är rullorna inte tillgängliga hos SVAR. Men det kan vara bäst att ringa Krigsarkivets forskarexpedition och fråga.
Mvh/Bertil Johansson
Titel: Krigsarkivet
Skrivet av: Erika Wiman skrivet 2010-12-17, 17:02
Nja, personen det gäller mönstrade in 1875 så det verkar inte stämma...
Titel: Krigsarkivet
Skrivet av: Bertil Johansson skrivet 2010-12-17, 17:25
Förlåt, jag förbisåg en bokstav i koden. Skall i stället vara, i samma arkiv, båtsmansrullor, 1800-talet, nr 51-75.
Bättre?
Mvh/Bertil Johansson
Titel: Krigsarkivet
Skrivet av: Erika Wiman skrivet 2010-12-17, 17:50
Det stämmer nog ja! Tack!
Titel: Krigsarkivet
Skrivet av: Rolf Nordin skrivet 2010-12-20, 20:21
Hej Erika.
Jag har kontaktat dig via e-post.
 
Mvh
Titel: Krigsarkivet
Skrivet av: Maria Settergren skrivet 2011-09-13, 14:55
Hej!  
Min pappa avled nyligen och efterlämnade en låda med brev som han skrev till min mor under militärtjänsten 1944-1945 på I 17 i Uddevalla. De utgör ett fantastiskt tidsdokument om hur det var att vara en ung soldat under beredskapstiden. Det är som att titta på en film när han berättar om alla vedermödor,glädjeämnen, manövrer, kamrater, befäl, exerciser, idrottstävlingar och den stora längtan till min mor. Jag vet inte vad jag ska göra med dessa brev. Men det skulle vara roligt om jag kunde hitta namnen på hans chefer och plutonskamrater om någon fortfarande är i livet.Vet någon hur jag gör? Krigsarkivet eller var söker jag och hur?
Hälsningar Maria Settergren, Vänersborg
Titel: Krigsarkivet
Skrivet av: Bo Nordenfors skrivet 2011-09-13, 16:59
Det finns en kamratförening  
 
se  http://www.bohuslans-forsvarsmuseum.se/index.php?info=kamratforeningen
 
åtskilliga kontaktuppgifter finns på sajten.
Titel: Krigsarkivet
Skrivet av: Annette Fast skrivet 2012-01-09, 17:55
Hej!
Har länge letat efter mer information kring Olof Carlsson Lo troligtvis född 1751 någonstans i Småland, men inte kommit någon vart. Går nu igenom all den information som jag har kring honom för att finna ledtrådar. Här är den information jag har idag:
 
Olof Loo antogs den 24 mars 1773 för Vrankunge storegård (kompaninr 70; reg.nr 482) som  
tillhörde Premiermajorens kompani vid Kronobergs regemente.  I soldatregistret Kronoberg står  
att Olof Carlsson Loo tillhör Skatelöfs kompani. Ingen grad är angiven och han är 170 cm lång.  
I 1790 års rulla står han som saknad.
 
Han efterträdde soldaten Magnus Breding som avlidit den 15 nov. 1771 - soldattorpet hade  
alltså stått vakant då Loo kom dit. Olof Loo angavs som smålänning och var 1775 24 år, dvs  
född ca 1751. Han uppges vara gift vid mönstringen i Växjö den 4 september 1775.
 
När 1:a hustrun Britta Nilsdotter dör 1785-10-13  gifter Olof Carlsson Loo om sig med Ingeborg Pehrsdotter född 1758. Hennes bostad är vid giftet Sunnanvik. När Olof Carlsson Lo dör gifter Ingeborg snart om sig med Olof Ericsson Loo född 1766. Hans längd är 170 cm och ingen grad är angiven. 1789 tar han värvning i Skatelöfs kompani och 18150326 tar han avsked efter 26 tjänsteår. Olof Ericsson Loo står som född i Skåne. Ingeborg dör troligtvis 1814.  
 
1779 var Olof Carlsson Lo fadder till Kerstin Svensdotter. Dotter till Sven Nilsson, Agnäs som är bror till Olofs 1:a hustrun Britta Nilsdotter.
 
Bor på torp nr. KR-020208
Rote Vrankunge (70)
 
Står som abs.i hursförhörslängden 1785 s.23.  
 
1789 20 februari dör Olof Lo i Finland. Det står endast i generalmönstringsrullan siuk i  
Willekalla.  
 
I brev från Krigsarkivet står det:  
Har nu tittat i samlingen Rullor 1724-. I denna samling finns inga rullor från 1770-talet som rör Kronobergs regemente. Däremot har jag funnit en rulla från 1788 där det endast står: Olof Carlsson Lo, Smål.(= smålänning).
 
I själva arkivet efter Kronobergs regemente saknas så kallade rekryteringsrullor,approbationsrullor, kassations- och brödmönsterullor från den aktuella tiden. Däremot finns en kronologisk serie som bland annat innehåller lönelistor likvidationsrullor och så kallade förslag.  
 
I likvidationsrullan från 1789, som gäller för Premiermajorens kompani,finns det antecknat: Olof Lo, död den 20 februari 1789. Ersatt den 29 april 1789 med Olof Lo (det vill säga en annan, yngre Olof) (se bifogad kopia ur: Kronobergs regemente, Handlingar i kronologisk ordning, volym
31, nr 9).
 
Kan inte hitta något som tyder på att hustrun fick någon lön efter maken. Någon enstaka officershustru, däremot, nämns i dessa handlingar och tycks ha fått resterande lön.
 
 
 
 
Fråga 1: Vad är en Likvidationsrulla, approbationsrulla, kassations- och brödmönsterulla?
 
Fråga 2: Är det någon som stött på Olof Carlsson Lo i sin forskning och kan bidra med var han är född?
 
Fråga 3: Om ett par inte gifte sig i sin socken, var kunde de i så fall gifta sig, vid mönstringstillfället eller?
 
Vänliga hälsningar
Annette Fast
Titel: Krigsarkivet
Skrivet av: Iréne Olsson skrivet 2013-12-21, 18:18
Hej!
Jag undrar över en sak. Om man har en soldatakt från soldatregistret, kan det finnas fler uppgifter i Krigsarkivet?  Det jag söker är föräldrarna.
Hälsningar Iréne Olsson
Titel: Krigsarkivet
Skrivet av: Helge Roland Johansson skrivet 2013-12-31, 17:32
Soldatakten anger förhoppningsvis födelsedatum och vilken socken han representerade, kanske t o m dödsdatum. Med dessa data bör du kunna söka vidare i församlingsböckerna och saxa in honom med familj o allt. Lycka till!  
Hör av dig till mig via mail om du stöter på patrull.
Titel: Krigsarkivet
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2014-09-08, 13:14
Suverän sida som jag just upptäckte!!!  
http://riksarkivet.se/pedagogiskt-material-krigsarkivet
 
Se även:
https://riksarkivet.se/infor-besoket-krigsarkivet
https://riksarkivet.se/krigsarkivets-kartor-och-ritningar
http://sok.riksarkivet.se/krigsarkivets-kartsamlingar
https://riksarkivet.se/krigsarkivets-bibliotek
https://riksarkivet.se/oppettider-krigsarkivet
http://riksarkivet.se/krigsarkivet
http://sok.riksarkivet.se/nad?
 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Krigsarkivet
 
-----------------------------------------------------------
 
Så finns ju också http://www.algonet.se/~hogman/militaria.htm som har mycket info om militären!!!
Titel: Krigsarkivet
Skrivet av: Leif Gson Nygård skrivet 2014-09-08, 16:26
Ja Stefan...det var verkligen en suverän sida, andra nästan lika suveräna, du hittat! Må ett stort ljus skina över dig alla dina levnadsdagar!
Titel: Krigsarkivet
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2014-09-08, 18:22
Oh, stort TACK Leif!!!  
 
Men glöm för allt i världen inte de verkligt gode Bo Berg som skapat och ansvarar för sidan!!!
Titel: Krigsarkivet
Skrivet av: Leif Gson Nygård skrivet 2014-09-08, 18:55
Må strålarna - och definitivt ingen skugga - falla över honom oxå!
Titel: Krigsarkivet
Skrivet av: Benjamin Bäckström skrivet 2014-10-20, 20:40
Hej!
Jag ska till Krigsarkivet i Stockholm nästa vecka för att söka uppgifter om bl.a. min mammas morfar och farfar, som båda var stationerade vid den norska gränsen under andra världskriget. Och nu undrar jag om det finns någon som varit där som kan ge mig lite tips? Något jag borde tänka på innan? Hur lång tid tar det ungefär att söka uppgifter? Vilken hjälp får man? Kanske är det någon här som också sökt uppgifter från andra världskriget. Vad hittade ni?
Titel: Krigsarkivet
Skrivet av: Stig Hansson skrivet 2014-10-21, 06:39
Benjamin
Personalen är mycket servicevänliga och hjälper dig leta fram vad som finns. Vill du ha något som inte finns i bokhyllorna så kommer det fram inom några minuter från lagret. Jag har bara sökt 1800-tals soldater så jag vet inte vad som finns från andra världskriget. Hittar du något du vill ha en kopia av så finns en sorts foto- och kopieringsmaskin du får använda för en krona kopian. De gånger jag varit där har det varit gott om plats. Lycka till
Stig
Titel: Krigsarkivet
Skrivet av: Julius Borg skrivet 2014-12-12, 17:34
Hej, vet inte exakt vart jag ska söka på detta så jag testar här. Jag undrar om det är någon som kan hitta någon soldatinformation om min morfars farfar Johan Oscar Johansson, född 16 augusti 1860 i Skärv. Samt hans far Johannes Andersson, född 24 juli 1825 i Skärv.
MVH
Julius Borg
Titel: Krigsarkivet
Skrivet av: Patrick von Brömsen skrivet 2014-12-12, 22:24
http://www.ep.liu.se/databases/soldatregister/search.sv.aspx
 
Detta är soldatregistret.  
 
Vänligen Patrick
Titel: Krigsarkivet
Skrivet av: Stig Karlsson skrivet 2014-12-13, 10:43
Julius
   
Johan Oskar Johansson född 18600816 i Munkabo förefaller ju inte alls ha varit antagen som soldat  
och förkommer då följaktigen inte i de militära handlingarna  
 
hälsn.Stig
Titel: Krigsarkivet
Skrivet av: Eva Lindström skrivet 2015-11-23, 13:43
Behöver er experthjälp!
Min anfader, Johan Adolf Carlsson har enl hfl (Rappestad AI:11 (1882-1895) Bild 240/sid 225) bevistat två beväringsmöten, 1882 och 1883. I hfl finns siffrorna No 87 57/1882. Jag tror att dessa ska tolkas som att han hade inskrivningsnummer 57 år 1882 i kompani 87, eller?!? Jag hittar honom i alla fall inte i GMR för Östergötland. Generalmönsterrullor - Andra Livgrenadjärregementet 323 (1879-1883) Bild?????)
Han var född i Västerlösa (E) 1861 och bodde sen i Rappestad (E).
(https://forum.rotter.se/discus/messages/370865/443277.jpg)
 
Väldigt tacksam för hjälp! /Eva
Titel: Krigsarkivet
Skrivet av: Elisabeth Thorsell skrivet 2015-11-23, 16:26
Har din person gjort rekryten som värnpliktig, så finns han inte med i Generalmönsterrullorna för Andra Livgrenadjärregementet. Dessa innehåller bara de indelta soldaterna, som var yrkessoldater.  
Du kan läsa mycket om militära förhållanden förr i världen på Hans Högmans sida: http://hhogman.se/militaria.htm
Titel: Krigsarkivet
Skrivet av: Eva Lindström skrivet 2015-11-23, 16:54
Tack, Elisabeth!
Jag har läst (t o m innan jag ställde min fråga) men jag förstår inte hur jag ska hitta min anfaders mönstringsuppgifter eftersom det skedde innan 1886. Om jag inte ska leta i GMR - var hittar jag uppgifterna? I stamrullarna finns inte 1882, så det kanske bara är helt kört?
 
Tack, ändå!
Titel: Krigsarkivet
Skrivet av: Lars-Olov Eriksson skrivet 2015-11-23, 18:11
Det var några år sedan jag gjorde sådant här, så jag vågar inte yttra mig i själva saken. Däremot kan jag rekommendera en arkivarie vid KrA, Ingrid Karlsson, som hjälpte mig. Oerhört kunnig och hjälpsam. Allra bäst är om du har tillfälle att ta dig till arkivet.
Titel: Krigsarkivet
Skrivet av: Eva Lindström skrivet 2015-11-23, 21:11
Tack, Lars-Olov!
Jag ska se om jag kan ringa i stället. Vadstena (där jag faktiskt bodde ett år 1981!) ligger tyvärr lite långt från Borås.
Titel: Krigsarkivet
Skrivet av: Lars-Olov Eriksson skrivet 2015-11-23, 22:19
Krigsarkivet ligger i Stockholm.
Titel: Krigsarkivet
Skrivet av: Eva Lindström skrivet 2015-11-24, 00:00
Ja, det gör det förstås, och dit ska jag faktiskt om ett par veckor! Tack igen!