Anbytarforum

Särskilda ämnen & övrigt => Övrigt => Läshjälp => 04) Brev m. m. - 1700-talet => Ämnet startat av: Niklas Kant skrivet 2013-12-06, 23:23

Titel: Passhandling
Skrivet av: Niklas Kant skrivet 2013-12-06, 23:23
Hej någon som kan hjälpa mig med följande text?
 
(https://forum.rotter.se/discus/messages/29510/401139.jpg)
Titel: Passhandling
Skrivet av: Markus Gunshaga skrivet 2013-12-07, 01:15
Hej Niklas!
 
Jag läser texten såhär:
Paßwisaren effterlåtes här igenom Lähnet
fridt och obehindrad få passera. Örebro
d: 19 Aug: 1724.
Utij Högwällborne Hr Baron
och Landzhöfdingens frånwaro.
Jac: Bohm. Lars Holme[?].
 
wederbörande Cronones befallningzmän här uti Ös[...]
giöthlandh beordres härmed, att låta Cornetten Hr
Lars Larsson Adrian obehindrad fritt passera igenom
dhette höfdingedöme, dän wägen åth Jönekiöping.
Lindkiöping den - 17 Septemb: a:o 1724.
uti högwälborne Baron och Landshöfdingens herr
Ernst Johan Creutz frånwaro, effter befallning.
N:Löfgréen. Carl:Stenholm:
 
Innehafwaren af detta paß läm-
nas nu obehindrat resa här igenom
länet åt Giötheborg Jönkiöpingz
Slott d 12 October 1724.
AndLeijonhielm
 
Föregående Paßwijsare som ämnar begifwa här-
ifrån tillbaka åt Stockholm, hwarder till
en obehindrad resa härigenom Lähnet förpaßad.
Giötheborg d: 10. Martij 1725.
Axel Gyllenkrok.
Mvh, Markus
Titel: Passhandling
Skrivet av: Niklas Kant skrivet 2013-12-07, 12:20
Hej Markus!
 
Tack så mycket