ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Felanmälningar

Ur Angeläget nr 2 2016 (Läs Angeläget nr 2 i sin helhet här)

Förbundets satsning för Anbytarforums fortlevnad resulterade i en efterlängtad nylansering i början av april i år. Denna reform var helt nödvändig, eftersom forumets plattform var mycket föråldrad och risken för att plattformen skulle ”kapsejsa” stor. Vår webbutvecklare har gjort en storartad insats med att flytta forumet till en ny plattform och att även modernisera och anpassa tekniken till dagens standard.

Ett projekt i denna storleksordning genomförs sällan utan ”barnsjukdomar”, och även Anbytarforum fick sin beskärda del av felanmälningar från start. Det mesta kunde dock med hjälp av extra resurser på kansliet lösas ganska snabbt, och under hösten har fokus legat på de resterande felen, något som varit mer tidskrävande än väntat.

Problemområdena har varit prenumerationer via e-post, sökning med åäö, korrigering av ca 25000 inlägg där åäö blivit frågetecken samt omorganisering av vissa ämnen såsom Släktnamn.

Nu är prenumerationsfunktionen och sökning med åäö åtgärdade. Det återstår ca 1500 inlägg med frågetecken istället för åäö, och omkring en tredjedel av omorganisationen av Släktnamn är genomförd. Det som återstår är inte större problem i sig men tidskrävande, då mycket måste göras för hand.

I övrigt har aktiviteterna i Anbytarforum återgått till det normala. Nya användare tillkommer dagligen och diskussioner förs som förut. En uppskattad nyhet är att man kan använda forumet även som engelskspråkig. Det har tillkommit många nya användare från bl.a. USA. Antalet besökare och användare av Anbytarforum förväntas stiga under 2017, inte minst för att Googles indexering av forumet har förbättrats påtagligt i och med plattformsbytet.


Felanmälningar gör via kontaktformuläret här.
Följande funktioner är felanmälda och felsökning och korrigering pågår:

- Sortering av ämnen och kategorier. I förra forumet var kategorier och inlägg sorterade tillsammans. I nya plattformen sorteras kategorier först och inlägg efter, vilket betyder att tex under socknar i Halland kommer socknen Trönninge under Övraby. För att sortera allt alfabetiskt måste ämnes-socknarna göras om till kategorier, och det kommer att göras successivt. Tills vidare, saknar du något rulla ned på sidan så hittar du det du söker där. Status: 85% klart.

- Saknade länkar: Understrukna länkar i löpande text i den gamla miljön har konverterats som vanlig brödtext. Status: korrigering pågår.

Önskemål

- Tillval för synskadade. Möjligheten för ett särskilt utseende för synskadade ska utredas.