ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Blom, Gabriel f ca 1655  (läst 168 gånger)

2022-05-13, 18:08
läst 168 gånger

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 398
 • Senast inloggad: 2022-07-23, 18:54
  • Visa profil
Hej,

I min mammas anteckningar om ryttaren och kronolänsman Gabriel Blom (fc 1655, d 22/8 1734 i Söderby sn (idag Söderby-Karls sn)) står att han hade fyra barn:

- Mårten f 8/11 1682 i Söderby sn
- Johan f 6/2 1685 i Söderby sn
- Kerstin f 16/10 1687 i Söderby sn
- Margreta f 10/5 1693 i Söderby sn

Vid Lyhundrad härads extraordinarie laga ting den 22/4 1709 blev dottern Kerstin dömd till döden för barnamord. Jag undrar om målet togs upp senare vid Svea hovrätt och om hon verkligen blev avrättad. I vilken bok/post ska jag leta efter det eventulla ärendet vid Svea hovrätt? Lyhundra härad bör ligga i landskapet Uppland, men i Stockholms län.

Gabriel Blom gifte sig den 28/6 1682 med Karin Hansdotter Mimer i Söderby sn. Han var då ca 27 år och tillräckligt gammal för att eventuellt ha varit gift tidigare. Eftersom det tycks mig konstigt att han inte hade något barn med namnet Gabriel lade jag märke till en Gabriel Gabrielsson, som var dräng åt fisk-köparen ålderman Mats Bengtsson, i Stockholms mtl 1705 (Maria västra, sida 62, kvarteret Kattryggen nr 251). Anledningen till detta framkommer förhoppninsvis av den i kronologiskt ordnade informationen nedan. Det är formodligen näst intill omöjligt att få reda på, men jag undrar om någon har mer information om drängen Gabriel Gabrielsson. Gabriel Bloms son Mårten blev registrerad 14/2 1702 med patronymikonet Gabrielsson (se nedan) och sonen Johan blev registrerad som "Johan Gabrielsson Blom", så möjligtvis kan en eventuell annan son också ha blivit registrerad med patronymikonet istället för med släktnamnet Blom.

Vänliga hälsningar,
Jan Johansson

Information i kronologisk ordning:

1702 14/2:
Vid ordinarie laga ting med allmogen i Lyhundra häradsrätt (AIa:1b) berättade kronolänsman Gabriel Blom att hans son Mårten Gabrielsson (född 8/11 1682, dvs 19 år gammal) hade åkt till Stockholm för att lära sig bagar-yrket. Länk (se mål/ärende nr 18): https://app.arkivdigital.se/volume/v477661?image=2510

1705:
I Maria västra mtl 1705 (Södermalm i Stockholm) framkommer, på sidan 62, att fisk-köpare ålderman Mats Bengtsson ägde och bodde i en gård i kvarteret Kattryggen nr 251 och hade drängarna Anders Johansson, Erik Larsson, Jonas Larsson, Gabriel Gabrielsson samt pigan Annika Ersdotter. Länk: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0057009_00037#?c=&m=&s=&cv=36&xywh=-750%2C2046%2C5447%2C2525

1706 30/1:
Kronolänsman Gabriel Bloms son Johan Gabrielsson Blom (född 6/2 1685, dvs nästan 21 år gammal) gifte sig med hovslagar-änkan Helena Andersdotter Jäder i Söderby socken i Stockholms län. Länk: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0048907_00015#?c=&m=&s=&cv=14&xywh=2904%2C98%2C2800%2C1328

1709 22/4:
I protokoll fört vid extraordinarie laga ting med Lyhundrads härad (Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:25 uppslag 627) framkommer att kronolänsman Daniel Bergudd anklagade länsman Gabriel Bloms dotter Kierstin Gabrielsdotter (21 år gammal) att hon ska ha mördat sitt barn. Vidare framkommer av samma protokoll (uppslag 628 och 629) att Gabriel Bloms son Johan Gabrielsson tjänade hos en fisk-köpareSödermalm i Stockholm omkring den 9/3 1709. Text ur protokollet:

... "den 9 för-
leden Marti [1709], då han [Gabriel Blom] fölgt Båtsmännerne
till Stockholm, har dotteren Kierstin fölgt in
med faderen, att uttaga en sin broders, Johan
Gabrielssons barn med sig uth på landet, som
tiänar hoos En fiskie kiöpare på Södermalm,"...

Länk till protokollets uppslag 628: https://app.arkivdigital.se/volume/v494059?image=6570

1710 9/1:
Kronolänsman Gabriel Bloms son Johan Gabrielsson Blom (född 6/2 1685, dvs nästan 25 år gammal) gifte sig med Lisabetta Ambiörnsdotter i Söderby socken.

1711:
I Maria västra mtl 1711 (Södermalm i Stockholm) står följande information om gården i kvarteret Kattan nr 147 (sidorna 114 och 115):
"Palmättaren[?] Hans Bruuns gårdh"
"hyrer och bebor"//"50 ["1:a" saknas troligen] Copferdeifararen Hans Deh.[?] med sin h:u är sielf frånwarande i fremmande Landh med skeppet Lilla Fortuna har intet tienstefolk 1 eldrum e:r [eller] eldstade [eller: eldstede]"
"2 [ska vara "2:a"?] item [?] Borgaren ock Bagaren Mest:r Hans Jeders [jämför Helena Andersdotter Jäder 1706 ovan] med dhr[? dess?] styfdott:r har intet tienst: folck ähr flykt: från Reuel bor inne[?] i sama [samma?] stuga som siöömans hustr:u under samma hyra"
"30 3:e itim[?] Borgaren ock Bagaren flykting från Revel mest: Johan Bergutt [står "Bergien" i registret till mtl:en, jämför kronolänsman "Bergudd" ovan] med sin dott:r uthan piga 1 eldstelle"
"26 4:e Nåk[? eller Nuk?] styrmannen Sa: [salige] Carl Nertas Enka har intet tienstefolk hafwer i sitt rum 1 eldstede"
"20 5:e sammaledes Ryttarhustrun h:u Maria har intet tienstefolk (Gabriel Blom var ryttare på 1680-talet), 1 eldstede är myket fattig har intet att betala medh"//"dhe öfriga eldsteder som stå ödhe ock uthdödde kommer Pallnettaren swara före 3 eldsteder".

I Maria västra mtl 1711 (Stockholm) står följande information om gården i kvarteret Kattryggen nr 251 (sida 186):
"den andra gården bebor
Mats Bengtsson sielf [i nr 250 framkommer att han var saltfisk-köpare ålderman]
nemb: [nämligen] sohnen Matthis Mattsson och dåttren jungf
Catharina Söderman
hafwa intet tienst. elr [eller]
huusfolk emedes[?] der
öfwergifwit hanteringen[?]
--
Een gammal gumma
Anna Jonsdr som aktar
gården"

(I Maria västra mtl 1705 finns i samma kvarteret Kattan nr 147: "styrmans änkan Brita Hindersdotter bor i egen gård."//"Huusfolk"//"1 förare Hans Brants änkia"//"2 Gardie karln Hans Mur".)

Bifogad bild: karta från 1855 med kvarteren Kattryggen, Katten större och Katten mindreSödermalm i Stockholm. Av äldre kartor framkommer att kvarteren Katten större och Katten mindre tycks ha varit endast ett kvarter, vilket kan ha kallats "Kattan" (jfr mtl:er 1705 och 1711 ovan).

2022-05-13, 18:52
Svar #1

Utloggad Åke Carlsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 9365
 • Senast inloggad: 2022-08-16, 13:24
  • Visa profil
  • Gensvaret

2022-05-14, 08:53
Svar #2

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 398
 • Senast inloggad: 2022-07-23, 18:54
  • Visa profil
Tack Åke för hjälpen!!

Efter att ha klickat på länken ser jag att det rör sig om Svea Hovrätts huvudserie, som finns i Riksarkivets läsesal, men inte digitalt på deras hemsida. Inte heller har jag hittat den digitalt på ArkivDigital. Om du, eller någon annan, har lust att bekräfta det, eller ge information om annan källa för digital version, vore jag tacksam.

Vänliga hälsningar,
Jan

2022-05-14, 10:42
Svar #3

Utloggad Åke Carlsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 9365
 • Senast inloggad: 2022-08-16, 13:24
  • Visa profil
  • Gensvaret
Det stämmer att materialet inte är digitaliserat.

2022-05-14, 20:48
Svar #4

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 398
 • Senast inloggad: 2022-07-23, 18:54
  • Visa profil
OK! Tack igen för svaret!
/Jan

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna