ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Mariefred-Kärnbo, F:1  (läst 1524 gånger)

2010-08-08, 16:09
läst 1524 gånger

Utloggad Bengt Rundgren

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 11
 • Senast inloggad: 2015-11-21, 08:50
  • Visa profil
Hej, jag undrar om det finns någon som kan tyda texten i Mariefred-Kärnbo dödbok.
Den avlidne var Hedvig Sophia Mehmer . född 1684 död 1773.
 
Tacksamt
 
Bengt

2010-08-09, 21:14
Svar #1

Utloggad Mats Pettersson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4721
 • Senast inloggad: 2021-11-21, 21:22
  • Visa profil
Svårt - särskilt på slutet, men jag försöker tappert tolka såhär här:
Gripsholms Slott / före detta åltfru / fru Hedvig Sophia / Mehmer / 27 / 30 /
Född år 1684 uti Sockholm och Kongl Hofförsamlingen fadren husgerådsmästaren vid Kongl Hofvet Sl.(=salig) Mehmer död i dotterns omyndiga år modren fru Catharina Salina sedermera amma åt prinsessan Hedvig Sophia och linderska åt konung Carl XII blef efter sin syster som dödde 1693 åltfru vid Gripsholms Kongl Slott och dödde 1725 efter vilken dottern vår nu saliga döda fru Mehmer blef åldfru på /här?/-varande Kongl Slott och gift med då Slottsfogden sedermera härr bokhållaren Sl. Otto Johan Nodstedt som lemande detta timeliga år 1764 utan arfvingar sedermera änkan sist siuk av W/??/stverk och ålderdoms krämpor hvaraf hon efter Gudel. (=Guds) barmelse lemnade detta timeliga sedan hon gri-/oläsl?/ lefn. på 90 år.
Hälsar Mats P

2010-08-09, 23:40
Svar #2

Utloggad Hans Olof Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3226
 • Senast inloggad: 2021-12-07, 15:58
  • Visa profil
  • www.secutor.se/genealogi/index.html
Hej Bengt!
 
Mats hann före mig med sin tolkning, och jag kan bara hålla med om det mesta som han kommit fram till. På ett par ställen har jag dock en avvikande uppfattning:
 
Fru Mehmers make blev sedermera häradsbokhållare.
 
Till sist blev hon siuk af Bröstwerk och ålderdomskrämpor, hwaraf hon efter Gudel[ig] beredelse lemnade detta timmeliga sedan hon christel[ligen] lef[wa]t90[nde] året.
 
Hälsningar
Hans Olof
*******************************************
* Hans Olof Johansson 
* Uppsala, Sweden   
* http://www.secutor.se/genealogi/  
*******************************************

2010-08-10, 00:35
Svar #3

Utloggad Mats Pettersson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4721
 • Senast inloggad: 2021-11-21, 21:22
  • Visa profil
Tack för rättelserna Hans Olof. Du har verkligen falkögon och bra kläm på´t.
Säger Mats

2010-08-10, 12:44
Svar #4

Utloggad Bengt Rundgren

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 11
 • Senast inloggad: 2015-11-21, 08:50
  • Visa profil
Tackar så mycket, både Hans Olof och Mats för väl genomfört arbete med min frågeställning ang. Hedvig Sophia Mehmer.  
 
Kuriosa: Hennes gravsten finner man på vänster sida i koret i Mariefreds kyrka. Stenen har för övrigt två ytterliggare åldfruar i inskriptionen.
Hälsn
Bengt...

2010-08-14, 14:23
Svar #5

Utloggad Ulf Berggren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3536
 • Senast inloggad: 2021-12-09, 00:36
  • Visa profil
  • www.stacken.kth.se/~ulfb/genealogi.html
Det återstår några fel i ovanstående tolkning:
 
Dels står det inte sl för salig utan det är tecknet för Herr. Det gäller även
Nordstedt.
 
Efter syster saknas namnet Catharina Salina. Här förefaller alltså en förväxling
ha skett av den som skrev texten, systern hade troligen inte exakt samma namn.
 
Det står inte härvarande utan högtberörde fast med glömda prickar i andra ö:et.
 
Det finns också några uppenbara skrivfel, typ att två bokstäver bytt plats i hastigheten
för Mats, men dessa är onödiga att påpeka.
Ulf Berggren

2011-02-06, 18:30
Svar #6

Utloggad Bengt Rundgren

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 11
 • Senast inloggad: 2015-11-21, 08:50
  • Visa profil
Ang Mariefred-Kärnbo dödbok år 1760
 
Hej, finns någon vänlig själ som kan hjälpa mig att tyda vad som står betr.  
Bildid: C0007199_00048 Liungman resp. Bildid: C0007199_00049, Gieting
 
Tacksam på förhand
Bengt

2011-02-07, 01:31
Svar #7

Utloggad Emelie Morgansdotter

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 80
 • Senast inloggad: 2012-01-29, 22:03
  • Visa profil
Hej Bengt,
 
Där står:
 
Mariaefred
Rådmannen och Påstmästar
Hr. Henric Liungman
 
Född år 1685 in Aug. på Stegeborgs slott i Östergötland: fadren Hr. Peter Hinricsson Liungman, håfmästare hos hertig Adolph på Stegeborg, sedermera ÖfwerJaktLieutenant i Swenska skären med kongl. fulmakt; Modren fru Catharina Larsdotter Biörn Åltfru (åldfru) wid berörda slått. I Söderkiöpings Trivial Schola 3ne år och wid Lindköpings Schola och Gymnasium studerat i 6 år. Nödgad fast ogärna af swåra tider och fadrens ständiga bortömmer at öfwergifwa studierna och år 1705 blifwa skrifware hos Häradshöfdingen Ekner. År 1706 skrifware hos Assessor Nils Nordenhielm. 1708 Dito hos Camerer i Liquid. Commession h. Sven Schenbom. 1710 ankom hit til Gripsholm och förwaltade KronoBefallningsman Sven Hägers uppbörd til 1717.
1716 Rådman och upbördsman i Mariaefred, samma år d. 1 Martii gift med Rådman Eric Hansson Blombergs dotter Jungfru Anna Christina Blomberg, som i sorgen efterlefwer. Med henne aflat 4 söner och 2ne döttrar hwaraf 2ne söner äro i späda åren döda. 2ne söner och 2ne döttrar lefw. Hr. BancoBokhåll. Pehr och Hr. HofCamerer Carl wid Gripsholm, en dotter gift med kyrkoherd Hellström i Nerke den 2dra än ogift.
Ifr. 1719 til 1730 merendels haft Chronobefalln. Strandbergs uppbörd. 1726 Påstmästare i Mariaefred, tog derifr. afsked 1757 med åtniutande af full lön i Pension. År 1718 tillbuden Häradsfogde syssla, nekad för krigsbullret. Afsagt sig 2ne gr. at bli Borgmästare i Mariaefred hwartil han haft förslag. Wandel upriktig och redlig: Gudagtigheten oskrymtad och war rätt Christen anständig. Merendels haft god hälsa: de 4 sista åren af Podager och gikt angripen, uti hwilken sedan den sista g. i kroppen upflugit i Gud. afsomnade 75 år på 2ne månader när gl.
 
respektive:
 
Mariaefred
Matronan
Maria Gieting
 
Född år 1698 d. 29 Junii St. Vet. i Gryt sokn och Giälunds Säteri: fadren Arrendatoren Hr. Nils Andersson Gieting och modren dygdesamma Matrona Elsa Carelia. Hemma hos sina k. föräldrar hwarest hon lärt sin christendom och hushåldssysslor til år 1715, då hon kom i tjenst hos fru friherinnan Sack på Brunsholm och efter 7 års wistande hos en och samma fru trädde efter Guds försyn i äktenskap med tåwarande Länsman sedermer Waktmästaren wid Stockholms Stads Auctionskammare sin nu i sorgen efterlefwande man Hr. Eric Wiberg. Deras äktenskap som warit wälsignat och liufligt har ock Gud wälsignat med 8 Barn, som woro 7 söner och 1 dotter; hwaraf 4 söner föregåt deras moder uti herligheten. 3ne söner V: Past: Hr. Mag. Per Wiberg, Bergsfogden Eric och Bruks Direct: And: samt dottren Jungfru --- lefwa och nu sörja sin sal. moder. Warit flere åren siuk af lungsot och gikt. Sist sängliggande af förenämda plågor och tilstötande ålderdom och efter gudel. beredelse och christel. wandel sal. afsomnade sedan hon här i werlden lefwat 62 år 14 weckor och 4 dagar.
 
Hälsningar, Emelie

2011-02-07, 12:35
Svar #8

Utloggad Bengt Rundgren

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 11
 • Senast inloggad: 2015-11-21, 08:50
  • Visa profil
Tusen tack för hjälpen Emelie, jag kommer så småningom med fler frågetecken om jag får?
Bengt

2011-02-08, 01:47
Svar #9

Utloggad Emelie Morgansdotter

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 80
 • Senast inloggad: 2012-01-29, 22:03
  • Visa profil
Självklart är du välkommen att be om läshjälp! Jag kan även nås per e-mail (trientalis_europaea@hotmail.com), om du vill skicka förfrågningar därigenom.
 
Hälsningar, Emelie

2012-02-12, 09:58
Svar #10

Utloggad Stefan Lundell

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 90
 • Senast inloggad: 2018-04-12, 20:03
  • Visa profil
Hej,
 
Jag har svårt att tyda var bonden Per Ericsson var född. Jag tycker att det ser ut som Seleön i Nästa, men kan inte hitta någon sådan plats.
 
Finns det någon som kan hjälpa mig?
 

 
 
Med vänliga hälsningar
Stefan Lundell

2012-02-12, 10:21
Svar #11

Utloggad Stefan Dake

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2493
 • Senast inloggad: 2021-12-08, 22:13
  • Visa profil
Hej Stefan!
 
Jag tror att det rör sig om Nällsta på Selaön i Ytterselö förs., Södermanl. län.
 
MVH
Stefan
Stefan Dake

2012-02-12, 12:07
Svar #12

Utloggad Stefan Lundell

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 90
 • Senast inloggad: 2018-04-12, 20:03
  • Visa profil
Hej Stefan,
 
Det verkar mycket troligt. Tack för hjälpen!
 
Hälsningar
Stefan

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna